Keskustelut Metsänomistus Järkevällä puunkäytön poliittisella ohjauksella saataisiin puunkäyttö järkevälle tasolle

Esillä 4 vastausta, 11 - 14 (kaikkiaan 14)
 • Järkevällä puunkäytön poliittisella ohjauksella saataisiin puunkäyttö järkevälle tasolle

  Jos liikennepolttoaineiden tarpeisiin olisi puuperäisten raaka-aineiden kysyntä 18 milj kuutiota ja alueellisiin sähkön/lämmön tuotantolaitoksiin toinen 18 milj kuutiota. Se olisi jo 36 milj kiintoa.

  Sellu ja papesiteollisuuden puunkäyttö on noin 30 milj kuutiota.
  Sahat 20 miljoonaa kuutiota. Muu puunkäyttö 5 milj kuutiota.

  Näihän alkaisi olla täynä puunkäytön kestävä määrä, noin 85 miljoonaa kuutiota lähestyä.

  Puun käytän lisäämiseen on hallituksella ja eduskunnalla oltava vastuu, onhan kyseessä suurimman kansallisen omaisuuden hyödyntämisestä kyse. Paperiteollisuuden varaan ei yhteiskunnan kivijalkoja kannata enää rakentaa.

  Tietenkin se tuontipuu 10 miljoonaa olisi järkevä jättää tuomatta, jos kansallisesti metsätalouden edellytykset saataisiin kuntoon.
  . Onkohan ydinvoiman lisääminen kestävää kehitystä?

  Näin myös alkutuottajalle metsänomistajalle metsätalousyrittäjälle jäisi yritystuloa niin kuin kohtuullista olisi.Nykyiset raakapuunhinnat ovat kohtuuttomia metsätalousyrittäjän kuluihin nähden. Metsänomistajilla on pääomia metsätaloudessa kiinni huomattavasti enemmän kuin metsäteollisuuudella omassa liiketoiminnassaan.

 • Hiluxmetsuri

  Mielenkiintoinen kysymys, johon saattaa löytyä kestävä vastaus kuitenkin vain markkinalähtöisellä ajattelulla. Kestävyydellä tarkoitan yhteiskunnan tukeen perustumatonta kannattavaa liiketoimintaa. Missä on se asiakas, joka tarvitsee suomalaista puuta?

  Suomi on kylmä maa, joka käyttää 4-5Mrd€ vuosittain raakaöljyn tuontiin. Olisiko mahdollista korvata öljyntuontia kotimaisella raaka-aineella?

  Ja nyt en ensisijaisesti puhu puiden keittämisestä ajoneuvopolttoaineiksi poltettavaksi huonolla hyötysuhteella milljoonissa polttomoottoreissa.

  Energiateollisuus on avainasemassa. Siellä liikkuvat riittävän suuret rahat kysynnän muuttamiseksi. Mitä pitäisi tehdä ?

  Juippi

  Kun puhu vaihtotaseen alijäämästä, energia ei siihen kuulu, ainakaan päättävien elimien mielestä. Onneksi ruohonjuuritasolla löytyy myös järkeä, meilläpäin karsitun energiapuun hinta 26eur kiinnolle mikä antaa jo selvän vastauksen minne ensharvennuspuu kannattaa ohjata kun kemeran kanssa menee reilusti yli sellupuun hinnan. Ei tietoa millä ostavat ongenvapoja, eihän kukaan täyspäinen niitä enää sentään keräile?

  Mutta tuohan tarjoaa vain perälaudan, ne lisäarvotuotteet lienee jotain muuta

  Hiluxmetsuri

  Suomen kansantalouden suuri riippuvuus energiasta on heikentänyt vaihtotasetta, kun energiaraaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet. Suomessa käytetään eurooppalaisessa vertailussa runsaasti energiaa. Energian kokonaiskulutus on väkilukuun suhteutettuna noin kaksi kertaa niin suuri kuin EU:ssa keskimäärin ja noin puolitoistakertainen Ruotsiin verrattuna.

  Tuonti kattaa Suomen energiankäytöstä runsaat puolet eli saman verran kuin EU-maissa keskimäärin. Kuten edellisessä luvussa todettiin, energiatuotteiden ulkomaankaupan suora kontribuutio vaihtotaseen heikkenemiseen oli vuosien 2002 ja 2011 välillä noin 21⁄2 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen.

  Edellä oleva on lainaus Lauri Kajanojan BoF online raportista.

  Energialla on suuri vaihtotasetta heikentävä vaikutus. Tähän voisimme itse vaikuttaa.

  Pieniä typoja

  Juippi

  Voitais voitais, mutkun se kotimainen energia on niin vastenmielinen ajatus kun kivihiilikin on keksitty. Tosin nythän joku Kallion Metsässäsamoilijat ry oli yhtynyt koneurakoijien kanssa julkilausumaan että energiaa löytyy kyllä omasta takaa jos halutaan. Toisaalta sellupatruunat taitaa jo valmistella vastinetta kuinka kuitupuun poltto vaarantaa kotimaiset sellutehtaat, kuten viimme vuosina on ollut helppo havaita, Suomeenhan ne mielellään investoivat…

Esillä 4 vastausta, 11 - 14 (kaikkiaan 14)