Keskustelut Metsänomistus Johtaako uusi metsälaki vakuusongelmaan?

Esillä 9 vastausta, 21 - 29 (kaikkiaan 29)
 • Johtaako uusi metsälaki vakuusongelmaan?

  Uuden metsälain mahdollisesti aiheuttavaa vakuusongelmaa on käsitelty täällä aikaisemminki, mutta se ei herättänyt kovinkaan vilkasta keskustelua.
  Tämän päivän 14.6. MT:n lukijalta palstalla oli aiheesta mielestäni erittäin asiallinen kirjoitus.
  Tähän asti pankit ovat hyväksyneet metsätilat lainan vakuudeksi 50-60 prosentiin käyvästä arvosta, mutta miten käy jatkossa?
  Erityisesti sukupolvenvaihdoksen tehneet tai muuten lainarahalla metsää ostaneet voivat joutua kohtuuttoman tukalaan asemaan.
  Nyt vallassa olevilta, hyvätuloisilla kaupunkilaisilla nykypoliitikoilta tuskin löytyy ymmärtämystä tähän ongelmaan.
  Itsekin aikoinaan kaiken lähes kokonaan lainarahalla ostaneella ja nyt sukupolvenvaihdosta suunnittelevalla huoli on aivan todellinen.
  On täysin turhaa puhua metsätilojen koon suurentamisesta ja muuttamisesta elinkeinon suuntaan, jos tällä tavalla matto vedetään nuorten yrittäjien jalkojen alta.

 • K.Moilanen

  Näin toki on että vaikutukset tulevat hitaasti, mutta kaiketi parempi myöhään kuin ei milloinkaan – siis yksityisen metsätalouden harjoittajan näkökulmasta.

  Puun takaa

  Metsäkonemiehet joutuvat melkolailla uuteen tilanteeseen hakatessaan uuden lain mukaisia leimikoita.
  Joku hakkuuttaa metsänsä jatkuvan kasvatuksen asentoon, toinen taas pyytääkin parturoimaan keskenkasvuisen nuoren kasvatusmetsän aukoksi, ja joku saattaa pyytää jopa tekemään tavanomaisen alaharvennuksenkin!
  Metsän voi hakata lähes minkänäköiseksi hyvänsä.
  Se on sitten eri asia onko metsänomistaja jälkeenpäin tyytyväinen, vai haastaako hakkuun tekijän oikeuteen.

  mehänpoika

  Gla:lle ajateltavaksi:
  ”Ohjelman päämääränä on lisätä metsien monipuolista käyttöä ja niistä kertyvää hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.”

  Tämä Kansallisen metsäohjelman lainaus tarkoittanee metsien luontomatkailu-termin sisään piiloitetun metsästysmatkailun lisäämispyrkimyksiä siten, että metsistä kertyvä kokonaishyvinvoinnin määrä lisääntyy.

  ”Kestävä kehitys” tässä yhteydessä lienee ajateltu siten, että metsissä kehitys säilyisi paremmin kestävänä, kun hirvi- ja karhukannat sekä puuntuotannon ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys eivät olisi ristiriidassa..

  – Aika yksisilmäistä toiveajattelua lakien valmistelijoilta, jotka eivät kykene näkemään, mihin ylhäältä päin johdettu metsien käytön politiikka pahimmillaan voi johtaa. Se johtaa todelliseen vakuusongelmaan metsien lisäksi myöhemmin myös kaiken muun omaisuuden osalta.

  Gla Gla

  Laistahan on todettu, että neuvonnan tarve kasvaa käsitelytapojen monipuolistuessa. Nähtäväksi jää, miten siihen osataan vastata ja miten omistajat osaavat asiansa selvittää. Mutta mielestäni vaihtoehtoja ei kehityksen suunnalla ole. Lakia ei pidä laatia sellaiseksi, että vain kaavamainen, osapuolien kannalta yksinkertainen toiminta olisi mahdollista. Ja ainahan perinteinen, Tapion suosituksiin nojaava hoito on olemassa oleva vaihtoehto, jonka mukaan valtaosa jatkossakin toimii. Markkinatalouden riskien hallintaan kuuluu sekin, ettei teetä sellaista käsittelyä, johon ei urakoitsijan osaaminen riitä. Työturvallisuuspuolella tämä on jo sisäistety monin paikoin, koska riittävät varmistukset edellytetään ja riskit unohdetaan. Saa nähdä, miten vastaava ajattelu toteutetaan työn laadun suhteen. Suorittava porras on varsin aktiivisesti tuonut toteuttajan näkökulmaa esiin

  jees h-valta

  Ei se ole kilpailutuksen eikä vapauden vika että asiat pilataan. Vaaditaan liian kireitä aikatuluja ettei aika yksinkertaisesti riitä laadun varmistamiseen.
  Eli nyt sitten puunkäsittelyt ja kaatoasiat pitää ensin kouluttaa suorittajille. Metsänomistajallekkin voisi asiaa perehdyttää. Ettei vaadi kummia. Ja sen jälkeen antaa riittävä suoritusaika että sen pystyy sen metsän tekemään puilta. Ja lopuksi se työn tarkastus ja työnjohdon valvonta. Ja vasta kun todetaan että homma osataan ja molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Niin puunmyyjä kuin ostaja. Sen jälkeen annetaan kaverin suorittaa vapaassa muodossa.

  Puun takaa

  Pelkään pahoin, että metsäpuolella ajaudutaan samantapaiseen tilanteeseen kuin rakennusalalla:
  Käytännön järki on kadonnut suunnittelusta ja toteutus on kilpailutettu piloille.
  Tulos: Uusia, alle kaksi vuotta käytössä olleita rakennuksia asetetaan käyttökieltoon.

  suorittava porras suorittava porras

  Menee hiukan sivuraiteille vakuusongelmasta , mutta…

  Neuvonnan tarve kasvaa , mutta niin kasvavat mesänomistajan kulutkin neuvontapalveluista. Kemera-varojen leikkaukset ja metsänhoitomaksujen poistuminen vaikuttavat suoraan metsänhoitopalvelujen hintoja korottavasti. Niillä , jotka ovat eniten neuvonnan tarpeessa , ei ole välttämättä maksukykyä /haluja palvelujen suhteen .

  Konemiesten koulutus hallitsemaan uusia menetelmiä ( lue : kaiken maailman kotkotuksia) maksaa myöskin melkoisesti (= euroja /m3). Kantohinnan kimppuun on käytävä , jos koulutuskulut aiotaan hoitaa asianmukaisesti. Nämä uudet menetelmät (kotkotukset) palvelevat nimenomaan mestsänomistajia , joten koulutuskustannuksia tuskin halutan maksella teollisuuden tai koneyrittäjien puolelta.

  Kun / jos työporukka on saatu jotenkin koulutettua , on vain luotettava , että tekijät osaavat työnsä. Valvontaresurssit ovat jo nyt niin niukat , että esim konemiehet eivät nää työtä valvovia toimihenkilöitä edes joka vuosi .

  hatelo

  Ongelma voi tulla,jollei pankit saa tehtyä toimivaa järjestelmää metsävakuuksien riskienhallinnan hoitamiseksi.Järjestelmä on tiettävästi suunnitteilla ja se on velkarahalla metsäomaisuuttaan kasvattajalle hyvä,ettei tarvitse asuntoaan välttämättä metsälainoihin panttailla.Kun ostotilojen puukauppatuloilla hoitelee metänostelulainat,niin tärkeää,että metsä käy vakuudeksi nykyisillä prosenteilla.Muuten päättäjät tuhosivat kerralla jalot ajatukset ammattimaisempaan metsätalouteen pyrkimisestä ja metsätilamarkkina hyytyy.

  Puun takaa

  Vapaus on ihan hyvä asia, mutta siihen liittyvä vastuu ei aina tahdo seurata kaikkien mukana.
  Kun metsänuudistamisen vakuustalletuksesta ja pankkitakauksestakin viimeksi luovuttiin, niin eikös sukkelimmat jättäneetkin uudistamiset tekemättä, ja niitä sitten viimekädessä tehtiin meidän veronmaksajien rahoilla.
  Nyt asia on ratkaistu siten, että metsän uudistamisvelvoite käytännössä poistuu, vaikkakin se on lakiin kirjoitettu.
  Se, onko tämä järkevää pitemmällä tähtäimellä, jää nähtäväksi.

Esillä 9 vastausta, 21 - 29 (kaikkiaan 29)