Keskustelut Metsänomistus Kantelu oikeusasiamiehelle

Esillä 10 vastausta, 61 - 70 (kaikkiaan 86)
 • Kantelu oikeusasiamiehelle

  Jokainen tietää, että ainoa tehokas ja kattava tapa hirvieläinten aiheuttaminen metsävahinkojen ja kolarien ehkäisyyn on pyyntilupapolitiikka. On käynyt aika selväksi, että siihen metsänomistajilla / puuntuottajilla ei ole mitään vaikutusvaltaa. Tuntuu, että lupaviranomaiset tekevät päätökset täysin kuulematta sidosryhmiä. Poliitikoilta on turha pyytää apua, kun pitää kumartaa kaikkiin suuntiin pyllistämättä mihinkään suuntaan.

  Nähdäkseni paras tapa mittauttaa oikeusturvamme, olisi tehdä kanteluja oikeusasiamiehelle Suomen Riistakeskuksen toiminnasta ja vedota esimerkiksi riistahallintolakiin, lakipykäliä löytyy edempää viestiketjusta.

  Jokainen joka tuntee, ettei riistahallinto toimi ko. lain kohdan mukaisesti, voisi tehdä kantelun ja perustella miksi omalla ”reviirillään” vahinkojen ehkäisy  ei toimi. Tulisi maantieteelistä kattavuutta ja uskottavuutta asialle. Näin tämä tulisi asiallisesti tutkittua ja voisimme jäädä tauolle loputtomasta asian veivaamisesta keskustelupalstalla.

  Kantelun teko verkossa on hyvin helppoa, linkki tekstin jälkeen.

  Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää.
  Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

  Suomen riistakeskus on riistatalouteen keskittyvä itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Suomen riistakeskus on osa julkista riistakonsernia.

  Metsästyslain 26 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven,  japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

  Riistahallintolaki
  2 §
  Suomen riistakeskuksen tehtävät
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

  ****************************************************************

  Kantelu oikeusasiamiehelle Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.
  Oikeusasiamiehelle voi kannella kuka hyvänsä. Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Tällöin on syytä liittää mukaan valtakirja.
  Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Kantelun tutkinta on maksutonta. Kantelun käsittelyaika on keskimäärin kuusi kuukautta.
  Oikeusasiamies ei yleensä tutki kanteluita, jotka koskevat kahta vuotta vanhempia asioita.

  http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/kantelu.htx

  http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/index.htx?locale=fi_FI

  http://riista.fi/riistahallinto/

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110158

 • Planter Planter

  Ei ole vaaleansiniharmainta aavistusta henkilöistä tai nimistä, eikä kiinnosta yhtään. Organisaatio kuitenkin koostuu henkilöistä. En syytä ketään henkilöä. Olen vaan mielipidepalstalla kertonut mielipiteeni, että tuutista tulee ulos tavaraa, joka organisaation oman selvityksen (hirvikannan hoitosuunnitelma) mukaan johtaa ”laajamittaisiin yhteiskunnan sietokyvyn ylittäviin metsä- ja viljelysvahinkoihin sekä lisääntyneisiin hirvionnettomuuksiin.” Jos tämä koetaan häiriköinniksi, eikä kukaan muu ole samaa mieltä, niin lopetan kyllä.

  Muihin ”syytöksiin” sanoisin, että kannattaa selata tämän viestiketjun rautalankamalleja. Luulisin, että jotkut ovat ne tajunneet, jos eivät kaikki, niin sille en voi mitään.

  Yöunien häriintyminen on merkki jonkilaisesta tunne-elämästä, eli pää ei ole umpiluuta.

  Visakallo Visakallo

  Planter on mielestäni pysynyt aivan asiallisella linjalla. Jos jotain negatiivista halutaan  löytää, on mentävä vastakkaiselle puolelle. Eihän se ensimmäinen kerta ole, kun mennään henkilötasolle, jos pöytään ei löydy asiallisia argumentteja.

  jees h-valta

  Aivan samaa mieltä. Erittäin asiallinen ja selkeä esitys Planterilta. Aivan toisin kuin vastapuolen ”poterojankat”.

  helge6

  Jeessi minäkin olen samaa mieltä planterin osuudesta. Alustusta metrikaupalla, selvitykseen menny aikaa ja tupakkia..ja lopputulos on suutari. Ei munaa viedä asiaa eteenpäin ja hovi kulkee perässä ja nyökyttää. Kaikki paska on pöydän tälläpuolen, kun teemme vain sen mikä kulloinkin on mahdollista ja varsinkin laillista. En rupia täältä toisesta maakunnasta selvittämään varsinaissuomen asiaa. Pienen vihjeen voin laittaa. Asiaan liittyvien tahojen kanssa teitin on ongelmanne tilanteeseen ratkaistava.

  suorittava porras suorittava porras

  ”Eräs alue: ELY-keskus on huolestunut kasvavista kolaritilastoista, hirvikanta on alueella luokkaa 5/1000 ha. Alueella on vähän metsiä, paljon asutusta ja teitä.”

  Kiinnittäisin metsästyskäytäntöjen vuoksi huomion viimeiseen lauseeseen ja sen loppuun :”paljon asutusta ja teitä ”. Tässä on eräs yleistyvä käytännön ongelma joka rajoittaa metsästystä ja monissa tapauksissa estää sen kokonaan kyseisillä alueilla . Hirvitiheys kohoaa aivan pyytämättä siellä , missä metsästystä ei voi toteuttaa .  Asetta ei saa laukaista 150 metriä lähempänä asuntoa eikä hirviä voi painostaa tien ylitykseen metsästyksen yhteydessä . Sopivan harvaan rakennetut asuinaluet tieverkkoineen järvien tuntumassa tarjoavat erinomaisen suojan hirville metsästäjien aikeita vastaan .

  Valtateiden tai muuten vilkkaiden teiden läheisyyteen muodostuu myös helposti alueita , joilla ei metsästetä turvallisuussyistä . Ajoa ei tien vierestä voi aloitta , kun ei voida olla varmoja mihin saalis pyrkii pakoon . Useinmiten tielle . Sitten osoitellaan metsästäjiä , kun auto on romuna ja hirvi rötköttää nokkapellillä . Joskus hirvi pääsee onnekkaasti tien yli , mutta sitä seuranneen koiran omistaja saa lähteä tekemään pentutilausta seuraavan syksyn jahtiin ja rustaamaan muistokirjoituta karvaisen jahtikaverinsa hautapaikalle kaivettuaan sille viimeisen leposijan.

  Jotkut esittävät miesajon käyttöä . Ongelmia on siinäkin , jos metsästysporukan kokonaisvahvuus on puoli tusinaa ja pitäisi riittää passinkin joku . Lumen ollessa maassa tilanne helpottuu , mutta hirven pakosuunta on tuolloinkin lähes mahdotonta ennustaa . Näissä tapauksisa on vain kärsivällisesti odotettava , että saalis tulee itse sopivaan paikkaan tapettavaksi . Sille ei voi mitään , jos eläin vaistoaa varan ja pysyy turvallisissa maisemissa . Nämä tapaukset eivät välttämättä päädy mihinkään metsästystilastoihin , mutta näkyvät kolareiden osapuolina onnettomuusuutisissa .

  Pyyntilupia myönnetään valtateiden lähialueelle selvästi muita alueita runsaammin hirvionnettomuuksian  vähentämiseksi , mutta hirvet kaadetaan kuitenkin turvallisuussyistä kauempaa .

  Planter Planter

  Suorittavan esitys pitää varmaan paikkansa jossakin, varmasti on ongelmia urbaanihirvien kanssa. Muistaakseni Uudellamaalla oli paikoin 70% lupien käyttöasteita ja se viittaa siihen ettei elukoita saada kiinni.

  Mutta jos tavoite asetetaan 5-6/1000ha ja lupien käyttöaste on reilusti  yli 90% ja miehet sanovat, että ammuttaisiin lisää, mutta ei ole enempää lupia, niin silloin ei toiminta  kestä päivänvaloa. On laitonta tavoitella kantaa, jonka tiedetään aiheuttavan ongelmia. Eiköhän tästä olla kuitenkin yhtämieltä? Sitä olen jankuttanut ja se oli aiemmin esimerkkinä.

  Visakallo Visakallo

  Metsästys ei ole ainoa keino, millä voidaan jatkossa säädellä hirvikantaa. Niillä alueilla, missä metsästys on syystä tai toisesta ongelmallista, voidaan vaikuttaa kemiallisesti hirvien lisääntymiseen. Tästä on saatu maailmalla hyviä tuloksia haittaa tuottavien eläinten kannansäätelyssä.

  suorittava porras suorittava porras

  Planterin kommenttiin…

  Tavoite on kieltämättä korkea . Tosin jouduimme metsästämään tuon määrän /1 000ha 2 000luvun alussa useana vuonna peräkkäin . Metsässäkin täytyi olla ”muutama” lisää . Aika vähin äänin hirvet olivat lisääntyneet . Vasta kaatotilastot kertoivat , paljonko niitä oli .

  Olin mukana ensimmäisessä teurastustalkoita edeltäneessä hirvilupien jakotilaisuudessa .Siellä riistaviranomaiset löivät pöytään lukemat , mitä hirviä pitäisi kaataa . 5 vuotta aiemmin luku oli 14 ja siinä tilantessa 149 yksilöä . Siinä itse kukin kuunteli silmät pyöreänä perusteluja , joissa vaadittiin myös nämä elukat kaatamaan . Pari vuotta myöhemmin kaatui 190  hirveä (pinta-ala 440m2  ) Eräs isomman metsäomaisuuden haltija jupisi hiljaa , että hän ei halua ampua pitäjän viimeistä hirveä . Ei tarvinnut. Niitä on vieläkin kannaltaan tiheämpien ja harvempien alueiden vaihdellessa vuosittain eripuolella pitäjää .

  Tässä vain pieni esimerkki siitä , kuinka nopeasti hirvi lisääntyy silloin , kun sitä ei jostakin syystä metsästetä ja kuinka vaikeaa kanta-arvioita on saada kohdalleen .

  Sen olen pannut merkille , että kun hirvikanta metsästetään liian alas , passivoituu metsästytoiminta . Kukaan ei käy metsässä eikä kukaan tee havaintoja . Muutamassa vuodessa ollankin jo ongelmissa , joille ei välttämättä löydy edes ratkaisijoita .

  Kanta on valitettavasti pidettävä sillä tasolla , että riittävä kiinnostus säilyy . Toivottavasti päästään parempaan lopputulokseen uuden seurantamenetelmän ansiosta . Ajantasainen tieto antaa mahdollisuuden puuttua jahdin voimakkuuteen ja painotuksiin jopa metsästyskauden kuluessa . Ei tarvitse odottaa uutta lisääntymiskautta ja seuraavaa syksyä. Planterin porukkakin saa tarvittaessa lisää lupia , jos on hyvät perusteet ja metsästettävää riittää .

  jees h-valta

  Suorittavan mielestä olemme siis pakotettuja pitämään runsasta hirvikantaa että heillä on hupia. Ei kyllä onnistu. Minulla ei ole mitään pakkoa vuokrata maitani turhan huvittelun ylläpitoon. Koskee myös hirvestystä.

  Gla Gla

  Nyt linjataan kaatoluvan ehtojen noudattamisen merkitystä suden kohdalla.

  http://yle.fi/uutiset/3-9455357

   

Esillä 10 vastausta, 61 - 70 (kaikkiaan 86)