Keskustelut Metsänhoito Kirjanpainaja tappaa kuusikon nopeasti

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 95)
 • Kirjanpainaja tappaa kuusikon nopeasti

  Merkitty: 

  Viimein maaseudun tulevaisuudessa (11.07.2022) asiaakin: ”Kirjanpainajat ovat tuholaisina nousseet HIRVEN rinnalle”, toteaa metsätuhovalmiuspäällikkö Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta.

  ”…Kirjanpainajien isku voi tuhota kokonaisia kuusikoita muutamassa viikossa.

  Männyllä vastaavaa tuholaista ei Suomessa ole…”

  VMI 20 kertoo hirvieläintuhoja olleen eteläsuomessa viisisataaviisikymmentäkaksituhattaneljäsataa (552400) hehtaaria ja pohjoissuomessa neljäsataakuusikymmentäneljätuhattaneljäsataa (464400) hehtaaria.

  Metsätieteen aikakauskirja (2/2007): ”…Suurin osa hirven aiheuttamista taimituhoista syntyy talvilaidunalueilla…  …Kovien pakkasten ja syvän lumen aikaan hirvi suosii ravintonaan mäntyä, koska männynversot sulavat hyvin ja niiden ravintopitoisuus on suuri tilavuuspainoon nähden…  …Vuonna 2005 istutuspinta-alasta uudistettiin 66% kuuselle, 30% männylle ja vain 3% rauduskoivulle. Koivun viljely on käytännössä lamaantunut Etelä-Suomessa hirven vuoksi…  …Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa korkea hirvikanta ohjaa metsänuudistamisessa puulajivalintoja yksipuolisesti kuusen hyväksi. Hirvikannan säätelyjärjestelmän pitäisi ohjata hirvikannan kokoa, ei metsätalouden uudistamispäätöksiä ja pitkällä tähtäyksellä metsätalouden kannattavuutta tai ilmastonmuutokseen sopeutumista…  …Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan säätelyjärjestelmän ongelmat johtuvat maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksen väljyydestä, joustamattomasta lupajärjestelmästä…

  Noin viisitoista (15) vuotta sitten. Nyt alkaa olla viimeiset hetket poistaa sorkkaeläimet puuntuotantoalueelta (kaksikymmentämiljoonaa hehtaaria). Puuntuottajille vapaa tuholaistenpoisto-oikeus.

 • R.Ranta

  Kantelua oikeusasiamiehellekin voisi kokeilla. Ovatko viranomaiset toimineet oikein ja ovatko oleet itse metsästäjinä jäävejä. Ei maksa mittään.

  Timppa

  En kiistä ongelmaa, mutta eivät ne hirvet aina noin käyttäydy.

  Talvi 2019 oli luminen, mistä seurasi meidän metsiin merkittävät lumituhot.  Keväthangilla kuljin niitä kartoittamasssa  Hämmästys oli suuri, kun hirvet eivät olleet poikenneet meidän lukuisiin mäntytaimikoihin.  Kerrrankin oli kulkenut tietä taimikon ohi ja haukannut vain yhden koivunvesan.   Olivat asustaneet 3. ja 4. kehitysluokan metsissä ja syöneet niistä risuja, mitä olivat sattuneet löytämään.

  Meillä on kuusikoiden istuituisalueille kasvanut aikan usein merkittävä määrä mäntyjä.  Josakin kuviossa hirvet ovat syöneet ne.  Toisissa taas ne ovat saaneet olla rauhassa.  Onko kyse siitä, että jossain kuvioissa on maaperässä jotain tai siitä puuttuu jotain, minkä vuoksi sen kuvion taimet maistuvat hirville, kun jonkun toisen kuvion taimet eivät.

  Hirvituhot riippuvat mielestäni usein enemmän taimikkojen lähellä olevien metsien rakenteesta kuin itse taimikoista.  Jos ympäröivät metsät ovat pelkkiä kuusikoita, joissa ei ole alikasvustaimia, niin paine kohdistuun tietysti aukkojen mäntyihin.  Jos ympärilläkin on mäntymetsiä, niin taimikot saavat olla rauhasssa.

  Tutkimuksella pitäisi selvittää se, miksi periaatteessa samanlaisista taimikoista toisen männyt maistuvat.   Toisten ei.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Helsingin sanomissa (28.07.2022) Luken tutkimuspäällikkö markus melin antaa ohjeita kuusenkirjanpainajatuhojen torjuntaan: ”…Oikea puulaji oikealle kasvupaikalle on se ensimmäinen. Suomessa on istutettu runsaasti kuusia paikoille, jotka kuivuutensa puolesta olisivat sopineet paremmin männylle…” Ehdottomasti, heinäseiväskaliiberiin kasvavilla kuusilla on hyvin rajalliset markkinat. ”…Syy vääristymään on kuusen paremmassa tuotossa…”  Nyt on kyllä tutkimuspäälliköltä pallo hukassa (lieneekö koskaan edes ollut hallussakaan); eihän kuivan kankaan heinäseiväskuusikko tuota mitään.  ”… ja siinä, että männyntaimet kelpaavat HIRVILLE liiankin hyvin…”   Nyt osui kohdalleen. Olikohan vahinko?

  Toinen melinin esimerkki on sekametsien suosiminen: Jos talousmetsä on maisematasolla riittävän monipuolista, kaikki munat eivät ole samassa korissa ja yhteen lajiin erikoistuneen tuholaisen tuhot jäävät pienemmiksi. Poikkeuksellisen ontuva peruste kuusen suosimiselle. Kun sille jatkossa kuitenkin käy köpelösti.

  Timppa

  Toinen melinin esimerkki on sekametsien suosiminen: Jos talousmetsä on maisematasolla riittävän monipuolista, kaikki munat eivät ole samassa korissa ja yhteen lajiin erikoistuneen tuholaisen tuhot jäävät pienemmiksi. Poikkeuksellisen ontuva peruste kuusen suosimiselle. Kun sille jatkossa kuitenkin käy köpelösti.

  Parempi peruste riittävän hyvällä maapohjalla kuuse-mäntysekametsän suosimiseen on, että tutkimusten mukaan sellainen sekametsä kasvaa paremmin.  Sekametsässä kuuset saavat lisäksi enemmän valoa, mikä epäilemättä auttaa kirjanpainajaa vastaan.

  mehtäukko

  AC:n aloituksessa esiintuoma yli m i l j o o n a n hehtaarin hirvituhot ja pitkän ajanjakson välinpitämätön toimettomuus mo kohtaan on kyllä melkoinen härskeyden huippu. Siitä ei päästä mihinkään.

  Siitä johtuva yksipuolisen kuusettumisen ongelmat ovat edellisen seurannaisvaikutusta ja vaikuttaa monet kymmenet vuodet eteenpäin.

  Kantelu ja vastuu/korvausvaade olisi paikallaan.

  mehänpoika

  Kirjanpainajatuhot ovat pitkälti meillä pitkään harjoitetun hirvipolitiikan tulosta.

  Hirvestä onkin tullut varsinainen tuhoelän.

  Painetta MMM:n ylimpään johtoon pitää lisätä, sillä jatkuvan kuusettumisen seurauksena myös metsien monimuotoisuus ja hiilensitominen heikkenee.

  Jätkä

  Kirjanpainajat iskevät kuusiin, jotka ovat syystä tai toisesta heikentyneet. Esim avohakkuualueen Itä – ja pohjoislaidoilla, jos on kuusikkoa, ne säikähtävät auringonpaahdetta ja silloin kirjanpainajat iskevät näihin heikentyneihin kuusiin.

  Tätä tapahtui jo useita kymmeniä vuosia sitten, pystyynkuolleita kuusia pidettiin ihan normaalina tuloksena aukon reunassa.

  Hirvillä ei taida olla tuohon tuhomuotoon osaa – ei arpaa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Hirvien pelossa perustetaan liikaa kuusikoita myös kuivahkoille kankaille. Lisäksi lisätään jatkuvaa kasvatusta. Ilmasto lämpenee ja tulee lisää kuoriaisia. Tähtikirjaaja tykkää nuoremmistakin kuusista joten kaikki kuusen ikävaiheet ovat stressissä alttiita kuoriaisille. Lisäksi juurikäävät leviävät koko ajan pohjoisemmaksi. Havununna ja muita uusia tihulaisia leviää maahamme. Hyvät korjuukelit tulevat talvella harvemmin. Sekametsä on paras riskienhallintakeino tähän tulevaisuuskuvaan.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Kun pintajuurinen kuusi kasvaa riittävän isoksi sen vedentarve lisääntyy. Mutta kun se ei niillä pintajuurillaan saa sitä vettä tarpeeksi. Silloin siihen iskee se kuusenkirjanpainaja ja tappaa sen (kuten susi tappaa ja syö liiat hirvet). Tämä holtiton hirviralli on jatkunut jo yli 40 vuotta (josta johtuu tuo typerä kuusettaminen). Valveutuneimmat puuntuottajat vaativat sorkkaeläinten poistamista puuntuotantoalueelta, sillä paalujuurinen mänty kasvaa hyvin missä vaan, syväjuurinen rauduskoivu jopa mäntyä paremmin. Koivua menee sellutonniin neljä (4) kiintoa ja niitä kiintoja saisi ilman hirviä kasvamaan helposti 12 hehtaarilla. Jokainen sellukoivuhehtaari tuottaisi sellufirman kassaan 1000 €uroa vuodessa (tällä veroasteelle yhteiskunta saisi saman). Kuivan kankaan kuusikossa päästään tuskin kymmenesosaan.

  Mikä on hallinnon taso, kun ei oteta näitä faktoja huomioon. METSÄSTYStalousministeri oli huolissaan hirvien riittävyydestä ja muutamasta susien repimästä lampaasta. Kun susien annetaan hoitaa hommansa niin lampurit (myös poronpurijat) voidaan elättää lisääntyvän puuntuotannon koronkoronkoronkorolla uunin pankolle loikoilemaan tai vaihtoehtoisesti bahamasaarille palmun alle jatkuvaa siestaa viettämään (vapaan valinnan mukaan).

  Puuki

  Rauduskoivu ei nyt kuitenkaan kasva missä vaan mäntyä paremmin. Kuivilla mailla kasvaa hyvin vain mänty . Mutta kuusista kuivahkoilla ja kuivilla kasvupaikoilla tullee ongelma, kun ilmasto on lämmennyt ja kesällä on entistä pidempiä kuivia kausia.  Se on itsestään selvää.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 95)