Keskustelut Metsänomistus Laskuojan avaus Jämsässä

Esillä 9 vastausta, 11 - 19 (kaikkiaan 19)
 • Laskuojan avaus Jämsässä

  Jämsässä tuomittiin yksityistiekunnan puheenjohtaja sakkoihin kun hän kaivatti tierummun alapuolista ojaa auki 15 metrin matkalta naapurin luontokohteeksi osoittautuneessa metsässä, jotta vesi laskisi niin että uusittu tierumpu pysyy auki. Asiasta on juttu 18.4 Keskisuomalaisessa.

  Tietääkö joku kohteen tarkan sijainnin. Olisi mielenkiintoista käydä vilkaisemassa kohdetta jotta osaisi varautua omaan kohtaloonsa elinkautisvankeuden ja sakkotuomion välimaastossa. Linkki Karttapaikalle. Olen ollut siinä uskossa, että vesilaki suorastaan vaatii laskun riittävää avaamista, mutta ilmeisesti metsälaki voittaa vesilain.

 • Timppa

  Mietin, että paljonkahan tuolla asteikoilla saisivat Talvivaaran kaivoksen alapuolisen vesistön omistajat vahingonkorvauksia? Ja millaiset sakot Pekka Perä?

  Puun takaa

  Miksi muuten tässä tierumpuasiassa vahingonkorvaus maksettiin maanomistajalle, jos kerran luonnolle oli tehty vahinkoa? Eikö korvaus kuulu silloin valtiolle?

  tamperelainen tamperelainen

  <<<>>

  Ehkä joku paikallinen viherkommunisti on tehnyt ilmiannon Metsäkeskukselle. Ehkä maanomistajaa kehoitettiin hakemaan korvauksia?
  Yleensäkin ottaen suomalaiset nilkit ovat innostuneita kusettamaan omaa kansaansa.Muistakaapa vaikka Kepun Paula Lehtomäen yli-innokkus hoitaa viemäröinti ja saostuskentät kaikkiin mummomökkeihin.Liito-orava ja susidirektiivit !
  Mitenkähän nämä fosforipäästöt hoidetaa makaronimaissa??

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Jos ojaa ei ennallistettu umpeen kun virhe havaittiin, kyse olikin rahastuksesta eikä suojelusta…

  Metsuri motokuski

  Tuosta voi tulla mielenkiintoinen ennakkotapaus josta voi olla heijastuksia pitemmällekkin metsätalouteen. Olitte aivan oikeassa että kyseessä onkin metsälakikohde (ilmeisesti luonnontilan kaltainen puro) eikä luonnosuojelualue kuten virheellisesti muistin. Muutenhan asia olisi ollut ok mutta ruopatun puron puoleinen maanomistaja oli vienyt asian eteenpäin luonnonsuojelurikoksena. Tässähän ei ole mitään järkisyytä valitukselle, koska sillan yläpuolinen alue olisi kärsinyt jatkossa vedestä ja mahdollisesti tulvien aika olisi tiellekkin saattanut syntyä vahinkoa.

  Nyt jos tässä tulee kovakin tuomio niin varmaan vesitalouden järjestelminen rakentaminen metsiin tulee hankaloitumaan. Sillä noita noroja ja puroja on painanteet täynnä ja varmaan niitä kyttääjiä riittää varsinkin kun jonkinlainen ennakkopäätös tästä jutusta tulee.

  Timppa

  Minusta metsälakikohteella on huonompi lainsuoja kuin luonnonsuojelualueella. Ollaan aivan laillisesti aikoinaan Metsäkeskuksen laatiman suunnitelman mukaan tehty metsäautotie tuollaisen metsälakikohteen poikki. Siinäkin mielessä aika kumma tuomio. Tuomari ei ole ollut aivan täydessä ymmärryksessä. Ei syyttäjä. Eivätkä mahdolliset puolustusasianajajat.

  Meidän kohteessa ei toki tarvinnut ruopata pitemmällä. Ei tuollaisen 15 metrin pitäisi kuitenkaan mitään vaikuttaa.

  Puun takaa

  Ojan perkaajat joutuivat toimimaan vesilain velvotteitten mukaisesti, mutta heidät tuomittiin toisen lain perusteella. Tässä on selvä epäkohta joka on välittömästi korjattava.

  Gla Gla

  Tuplaviesti poistettu.

  Gla Gla

  Katsotaan, mitä laki sanoo aiheesta.

  Metsälaki 10§:

  ”Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin myös mainittujen elinympäristöjen käsittelyn perusteista sekä 3 momentissa tarkoitetun velvoitteen alueellisesta soveltamisesta ottaen huomioon kyseisten elinympäristöjen turvaamisen tarve maan eri osissa.”

  Asetus 19§:

  ”Edellä mainittuja elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla tehtäviä hoito- ja käyttötoimenpiteitä eivät kuitenkaan ole uudistushakkuu, kasvupaikalle ominaista kasvillisuutta selvästi vahingoittava maanpinnan käsittely, ojitus, metsätien tekeminen, purojen ja norojen perkaus, kemiallisten torjunta-aineiden käyttö, sellaisten puiden viljely, jotka eivät kuulu Suomen luontaiseen lajistoon, eivätkä muut metsätalouden toimenpiteet, jotka oleellisesti muuttavat puuston varjostus- ja suojavaikutusta.”

  Vaikka asetuksella kielletään perkaus, kuitenkin sallittua on ”elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla tehtäviä hoito- ja käyttötoimenpiteitä ovat yleensä varovaiset hakkuut, yksittäisten puiden kaataminen, yksittäisten kuokkalaikkujen teko, puiden istuttaminen, siementen kylväminen, puutavaran kuljetus maanpinnan ollessa jäässä tai lumen peittämänä sekä muut toimenpiteet, jotka eivät vahingoita elinympäristön ominaispiirteitä.”

  Emme tiedä, kuinka voimakkaasti perkaus oli tehty. Oliko uoma putsattu kokonaan, jolloin pohjan ja reunojen kasvillisuus ovat tuhoutuneet vai onko uoma vuoden tai parin päästä jo käytännössä luontaisen kaltainen.

  Joka tapauksessa 15 metrin takia hämmästyttävä tapaus. Vahingonkorvauksen perusteetkin ovat kiinnostavat. Ojan perkauksen korvaus n. 80 €/m olisi ymmärrettävä jossain eduskuntatalon tontilla tai vastaavassa paikassa.

  Netistä taitaa löytyä ainoastaan KKO:n jutut, ei käräjäoikeuden? Tuomiota olisi ehkä helpompi ymmärtää, jos taustat ja muut aiheeseen liittyvät asiat olisi tiedossa.

Esillä 9 vastausta, 11 - 19 (kaikkiaan 19)