Keskustelut Metsänhoito Linjojen alusmaat hiilinieluksi

  • Linjojen alusmaat hiilinieluksi

    Nykyään metrin mittainen taimikko raivataan sileäksi kanta- ja alueverkkojen (400kV ja 110kV) alta vaikka se eivät vielä mitenkään vaaranna sähkönjakelua. Onko tuossa mitään järkeä? Tuhansia ja taas tuhansia hehtaareita pidetään ”paljaana”. Huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi voitaisiin raivata vasta ennen töitä ja vain tarvittava alue. Linjojen kuntoa voidaan nykyään tarkkailla monin muin keinoin kuin  jalan linjan alustassa.

    Mistä siis monivuotinen hiilinielu linjojen alle joka ei olisi innokas kasvamaan ylöspäin? Saataisiin nykyinen joutomaa hiilinieluksi ja hiilivarastoksi.

  • Puuki

    Onhan niitä hitaasti kasvavia puitakin olemassa sähkölinjojen alle.  Kuivemmille maille sopisi vaikka vuorimänty tai pylväskataja. Omenapuutkaan ei kasva kovin paljon pituutta. Rehevimmille maille sopisi myös esim. tuija.  Mutta erikoispuut pitäisi viljellä eikä ole kovin halpaa se.  Edullisempi tapa voisi olla jatkuvan kasvatuksen kuusikon kasvatus . Alikasvostaimet kasvaa tunnetusti hyvin hitaasti ylispuiden alla.  Niiden latvat vain poikki sopivan korkuiselta.  Tulisi ehkä edullisemmaksi kuin melko usein toistuvat lehtipuiden raivaukset .  Mutta siirtoyhtiöillä on varaa vaikka joka vuosi raivauttaisivat linjojen aluset.

    Korkeimpien linjojen alla pystyisi kasvattamaan energiapuutakin, jos kasvu olisi kontroloitua ja korjuuajankohta sen mukaan.