Keskustelut Metsänhoito Mäntytaimikon varhaisperkaus

 • Tämä aihe sisältää 38 vastausta, 18 ääntä, ja päivitettiin viimeksi 11 vuotta sitten Gla toimesta.
Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 38)
 • Mäntytaimikon varhaisperkaus

  Mitä mieltä metsäraatilaiset on tuommoisesta mäntytaimikon varhaisperkauksesta? Mulla olisi ensi vuodelle ko. hommaa n.24ha. Kyseessä on pääasiassa kuivia kankaita ja kävin nyt katselemassa ja näyttäisi, että mänty on varsin reilusti valtapuulajina. Rahaa ainakin säästyisi sitten taimikonhoitovaiheessa, mutta miten on jos nyt perkaa niin altistuuko jäävät taimet muutaman vuoden ajaksi enemmän hirvituhoille? Alue on talvilaidunaluetta.

 • Pete

  Kaikki lehtipuu tarkasti pois, niin hirvetkään ei viihdy niin hyvin. Ja männyt kiittävät hyvällä kasvullaan. Tämä on tutkimusten kiistaton lopputulos, mutta moni metsänomistaja on toista mieltä perustuen omiin kokemuksiin. Ne kokemukset ovat tietysti pieneltä alalta isoimmillakin manttaali-mateilla ja tulokset ovat aina paikallisen hirvikannan värittämiä.

  Missään olosuhteissa lehtipuusekoitus ei kuitenkaan mäntyjä suojaa

  Jos hirviä on erityisen paljon ja lauma pysähtyy taimikkoon syvän lumen aikaan, niin ainoastaan riista-aita estää tuhot.

  Kannattaa siis ehdottomasti varhaisperata tai perkauttaa, saat hyvinvoivan ja laatupuuta tuottavat taimikot. Koita myös vaikuttaa siihen, että kaatolupia myönnetään, haetaan ja käytetään täysimääräisesti!

  Puuhastelija

  No, pystyn vaikuttamaan kaatolupiin ja myös metsästykseen, mutta hirvikanta on tällä hetkellä täällä todella huono. Eli lupia on jäänyt käyttämättä, kun ei ole hirviä löytynyt pyydettäväksi. Mutta pitänee sitten ensi syksystä alkaen perkailla tuota taimikkoa, mikäli saan kaksi tälle vuodelle merkattua kuviota tehtyä/teetettyä.

  Metsäkupsa

  Peten vastaus Puuhastelijalle on myös oma,kokemuksiini pohjautuva neuvo. Hirvet viihtyvät parhaiten lehtipuusekoitus männiköissä paljon pitenpään,kuin puhtaissa männyntaimikoissa. Kun raivaat taimikkosi niin hirvet viihtyvät sen jälkeen todennäköisesti naapurisi raivaamattomassa taimikossa tuhoja tehden.

  Timppa

  Samaa mieltä Peten ja Metsäkupsan kanssa. Kaikki lehtipuu pois, niin hirvet eivät suosi aluetta.
  Toinen etu on se, että männyille jää enemmän kosteutta, kun haihduttavat lehtipuut on pois. Siis kasvu paranee.

  satapii

  Perkaa osa jo tänä vuonna ja loput ensivuonna, niin ei yhdelle vuodelle tule niin paljon töitä.
  Samalla näen ensivuonna kuinka peratut selvisivät talvesta. (verraten siihen osaan jota ei perattu)

  Omat kokemukset puoltavat myös täysperkausta lehtipuusta tuossa varhaisperkauksessa.

  jees h-valta

  En usko olevan merkitystä jääkö sinne lehtipuita joukkoon. Kunhan on selvästi puu nk. paikassaan. Omakohtainen kokemus ettei hirvet enää majailleet varhaisperkauksen jälkeen turvesuosarallakaan kun puskittaisuus poistui. Yksittäiset koivut mäntyjen kanssa sekana ei mielestäni ole ratkaiseva tekoijä hirvivahingoissa. Tuo omakin turvesarka erittäin raskaasti hirvikuormitettu. Ennen perkausta siitä saattoi (hehtaarin saralta) kolmekin hirveä lähteä makuulta kiitoon kun kävi tarkastamassa.

  mehänpoika

  Jos tällä hetkellä taimien päällä oleva vesakko on tiheää ja varjostaa kovasti männyn taimia, tulisi perkaus tehdä viipymättä, että uutta kasvua lykkäävien männyn taimien versot ehtivät saada läpi kesän runsaasti auringon valoa. Silloin syntyy versoihin runsaasti haitta-aineita.

  Kokemuksesta tiedän, että syksyyn jätetyn vesakon perkuun jälkeen tuylee männyn taimikkoon runsaasti hirvivahinkoja versojen hyvän maittavuuden vuoksi. Ilmeisesti maistuu hirville yhtä hyvin kuin meille mullan alla kasvaneen porkkanan osuus. Valossa ollut osa maistuu meistäkin kitkerälle.

  MJO

  Jos vesakko alkaa haittaamaan männyntaimia, niin perkkaa ihmeessä. Muuten vesakko alkaa viottamaan taimia tai ainakin hidastamaan kasvua. Omasta kokemuksesta ainakin vesakon varjossa kasvaneet taimet kelpaavat hirvillekin paremmin, kuin peratut taimikot.

  huski

  ilman muuta asiamukainen taimikon hoito, suosittelen harventamaan jo kylvötuppaitakin niin ettei tule taimikon harvennus vaiheessa tuplapuu ongelmaa.Eli kaksi hyvää puuta liian lähekkain.

  suorittava porras

  Huskilta hyvä muistutus , että taimiryhmät on edullisinta harventaa mahdollisimman varhain. Motolla tahtoo nimittäin tulla vähän rumaa jälkeä , kun poistetaan ryhmästä lähekkäin kasvavia puita. Etäisyys toiseen runkoon vähintään metri , mieluiten kaksi.

  Että homma ei kävisi liian helpoksi (raivaus) , kehottaisin sunnitteleman riistaa suojaavien tiheiköiden paikat jo varhaisperkauksen ja raivauksen yhteydessä. Taimien ollessa pieniä on vielä mahdollista hahmottaa alueen kokonaisuus ja sijottaa tiheiköt siten , että ne hyödyttävät mahdollisimman paljon riistaa (kanalinnut ja jänikset) ja toisaalta haittaavat mahdollismman vähän tulevia toimenpiteitä talousmetsässä.

  Taimikoiden varhainen hoito on pienriistallekin eduksi. Taimikkovaihe kestää lyhyemmän aikaa . Maan pintakasvillisuus marjoineen ja varpuineen palaa nopeammin lisäämään alueen monimuotoisuutta ja parantamaan riistan ravintotaloutta. ..ja maistuvat ne marjat meille ihmisillekin.

  Tuo hirviasia on perusteltu edellä hyvin. Lehtipuuvesakko on poistettava mahdollisimman varhain , että hirvet eivät ehdi oppia tulemaan taimikkoon. Raivauksen viivästyessä voi nimittäin käydä niin , että hirvet tallustelevat taimikkoon vanhalta muistilta vielä joidenkin vuosien ajan. Tämän päivän hirvitiheyksillä ei kuitenkaan pitäisi olla ongelmia tiedossa lukuunottamatta talvehtimisalueita.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 38)