Keskustelut Metsänhoito Metsäkanalinnut torperoivat harvennusten ennakkoraivuun…..

  • Metsäkanalinnut torperoivat harvennusten ennakkoraivuun…..

    Mitenhän tämä nyt sitten menee kun suojellaan kanalintuja ja motomiehet huutaa raivausta. Jokohan se viesti alkaisi näkemäesteraivauslaitteista mennä konemiehille perille?
    (Poistettaisiin vain se mitä puun käsittelynäkemä vaatii.)

  • A.Jalkanen

    Keskustelusta näkyy erikoisen hyvin että metsätalouden vaikutusta riistaeläimiin ei tunneta vielä tarpeeksi hyvin. On tiedossa että esimerkiksi metsäkanoihin vaikuttavat säät, suojapaikat, ravinto, saalistus ja metsästys. Mutta emme tarkkaan tiedä miten näitä tulisi säätää kunkin lajin kohdalla. Tapion riistaa reunoilta hanke voi tuoda lisävalaistusta, jos kokeilut onnistuvat. Pienpetojen tehometsästys ei näytä tuovan apua riistakantojen elvytykseen. Siksi kannattaisi kokeilla jonkin aikaa vapaaehtoisia riistan ja petojen täysrauhoituksia ja jos kannat elpyvät, rajoitettua metsästystä kantojen kestokyvyn rajoissa. Sama koskee myös kalastusta. Tulisi selvittää kestävä taso.