Keskustelut Metsänomistus Metsän omistaminen OY:n kautta??

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 90)
 • Metsän omistaminen OY:n kautta??

  Löytyykö palstalaisilta kokemusta/ näkemystä metsän hallinnoinnista osakeyhtiön kautta?

  Kaikki oppaat toteaa että parasta omistaa henkilönä tai yhteismetsänä ja OY-muotoinen omistus tuntuu jääneen UPM ym. vastaavien iloksi. Lainaus metsäkeskuksen sivuilta:
  <h3>Metsätilan omistusmuodot: Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö</h3>
  Yhtiömuotoisesta metsänomistuksesta on kohtalaisen vähän kokemuksia. Ne ovat yleensä verotuksellisesti epäedullisia. Tilanteessa, jossa harkitaan yhtiötä metsänomistajaksi, kannattaa ottaa tarkasteluun yhteismetsä.

  Plussia ja miinuksia: Oy ei voi käyttää metsävähennystä ja Kemeroita saa kait vain päätoiminen metsä oy. Yksityishenkilö maksaa pääomatulosta 30 tai 34% veroa- metsävähennys jos sellainen on. Toisaalta myytäessä metsäpalsta käytetty metsävähennys tuloutuu takaisin verotettavaksi. Yhtiö maksaa voitoista vain 20% veroa mikä on n. 42% vähemmän(20/34). Yksityinen joka isompaa metsää ostaa on todennäköisesti joutunut reilua marginaaliveroa rahoistaan ensin maksamaan, oy:ssä voi ostaa selvästi kevyemmin verotetulla rahalla. OY:llä tarkoitan lähinnä perhe/henkilöomisteisia yhtiöitä. Suomessa kohtalaisesti osakeyhtiöitä joilla varallisuutta jota sijoitetaan pääosin arvopapereihin, kiinteistöihin ja osakkuuksiin muissa yhtiöissä. Löytyykö palstalta jaettavaa  tietoa/kokemusta OY-muotoisesta metsäomistuksesta?

  T. R.A

 • Puuki

  Ei ole omakohtaista kokemusta. Mutta metsävähennyksen puuttuminen samoin kuin kemera:n ei korvaa 10/14 %-yksikön ”alennusta” verotuksessa, jos kuten melko tavallista, omistajalla ei ole juuri  intoa myydä ostopalstojaan pois. Paperitöitä OY tuottaa enemmän ja jos en ihan väärin muista, niin Oy:öön siirryttäessä joutuu omaisuuden siirrossa maksamaan jotakin veroa. 60 % :n metsävähennyshän on tehnyt metsäpinta-alan kasvattamisen edulliseksi varsinkin ennen metsäpalstojan hintojen kohoamista. Jos  myy ostopalstalta puuta esim, 100 000 €:lla keskihinnalla  voi veroedulla ostaa 4000 €/ha hintaista metsää lisää n. 8 ha.

  (OOT) Itse olen sitä mieltä että uuden metsälain sallima puuston avohakkuu iän tai koon sitä mitenkään rajoittamatta on huono uudistus, koska se mahdollistaa kestävästä metsänhoidosta piittaamattoman rahastuksen, joka heikentää tukkipuiden laatua ja saatavuuttakin pitkityksessä. Puiden myynnissä keskimääräinen kuutiohinta  laskee siinä samalla.

   

  hatelo

  OY:ssä yksi ongelma on se, että vaikka yrityksen tuloverotus onkin pääomatuloa kevyempää, niin osakkaat joutuvat toki maksamaan yrityksestä nostamastaan palkasta vielä veroa. Jos ei metsätuloja toki mihinkään henk.koht tarvitse, niin osakeyhtiötähän voi toki käyttää säästöpossuna ja pulskistuttaa sen tasetta. Näin pääsee kiinni erittäin edullisesti verotettuihin osinkoihin, mutta taseen pitää olla oikeasti vahva jott lähes verovapailla osingoilla esim. hieman parempaa autoa vaihdellaan. Pitää muistaa siis että oy:n rahat ja tulos on todellakin oy:n ja ne pitää jotenkin saada ulos omistajille. Juttelin asiasta kerran erittäin kokeneen yrityskonsultin ja tilintarkastajan kanssa eikä hän nähnyt yhtiöittämisessä etua. Menetetään mm. metsävähennys, joka tiputtaa veroasteen suoraan 12 prosenttiin. Lisäksi OY:n on lain mukaan hankalaa antaa vierasvelkavakuutta metsistä vaikkapa omistajan perheen/lähipiirin henk.koht lainatarpeisiin.

  MJO

  Jos on yrittäjä  ja OY:llä on kassavaroja, niin silloin voisin kuvitella. En kuitenkaan perustaisi OY:ta pelkästään ostaakseni metsää OY:n nimiin.

  A.Jalkanen

  Osakeyhtiötä perustettaessa menee nyt varmaan varainsiirtovero 4 %. Yhteismetsäomistuksissa on sama ongelma kuin metsä-Oy:ssä, eli vakuusarvon määrittämisen vaikeus jos halutaan käyttää osuutta pankkilainan vakuutena.

  (Puukille: eikö tuo uuden metsälain ongelmatiikka, eli mahdollinen tukkien laatuongelma koske enemmänkin jatkuvia kasvatuksia kuin avohakkuita? Jos yläharvennuksessa epäonnistutaan jäävien puiden valinnassa, kasvu ja laatu ei ehkä vastaakaan toivottua. Avohakkuualue kuitenkin useimmiten uudistetaan jalostetulla siemenellä.)

  Timppa

  Jos luovuttaa metsäomaisuutta osakeyhtiölle, niin joutuuko maksamaan pääomaveroa siinä tapauksessa, että luovutettavan metsän käypä arvo on suurempi kuin sen alkuperäinen hankintameno?

  Joskus on merkitystä silläkin, että yhteismetsä voi maksaa jako-osuusennakoita omien kassavarojensa puitteissa.  Osakeyhtiöstä rahaa saa yleensä käyttöön vain osinkoina.  Muut järjestelyt kaiketi tulkitaan helposti peitellyksi osingonjaoksi.

  Jean S

  Eikö sitä varainsiirtoveroa olla poistamassa ainakin maatalouden yhtiöittämisen osalta, Anneli?

  Minuakin kiinnostaa, jos jollakulla on kokemuksia. Erityisesti sen suhteen, voiko MYELin maksamisen välttää harjoittamalla metsänhoitoa yhtiömuodossa. Älkääkä kertoko miten ihana sitä on maksaa tai miten hyvä juttu se on, rahanmenoa se on sekin ja varsin tarpeetontakin henkilölle josta maksetaan myös TYELiä ja jolla on eläkeikään yli 30 vuotta.

  Planter

  Osakeyhtiöltä puuttuvat metsävähennys-, menovaraus-, tuhovarausoikeudet ja hankintatyön osittainen verovapaus. Osakeyhtiön on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa ja annettava tilinpäätöstiedot PRH:lle tilikauden tuloksesta. Velvollisuuksiin kuuluvat myös yhtiökokousten pitäminen ja pöytäkirjojen tekeminen kokouksista. Byrokratiaa sekä paperityötä osakeyhtiössä on henkilöomistusta enemmän.

  Vastaus Jean S:n  MYEL-kysymykseen löytyy ensimmäisestä linkistä, sivu 26. Neljä vuotta vanha dokumentti, joten ainakin veroprosenteissa on tullut muutoksia sen jälkeen, mutta lienee suuntaa antava, kun päivittää.

  http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/76100/Ruuskanen_Juha.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  http://www.metla.fi/hanke/7362/pdf/PKMO_05042011_Leppanen.pdf

  Timppa

  Myös yhteismetsä joutuu pitämään kaksinkertaista kirjanpitoa, mikä varmimmin hoituu ammattilaisen kautta.  Meillä maksaa vajaan prosentin myyntitulosta.

  Jos kyseessä on yhteisomistus, niin jonkinlainen paperisota on hyväksi, jotta kaikki osakkaat tietävät tilanteen.  Aika vähillä vaivoilla yhteismetsän hallinto muuten hoituu.

  Puuki

  A.J:

  Laatuongelma koskee  myös jatkuvankasvatuksen harrastamista useine harvennuskertoineen mutta jos metsiä hakataan enemmälti keskenkasvuisina tukkien laatu ja varsinkin arvo sahapuuna heikkenee.

  hatelo

  Maatalouden puolella ei mene enää yhtiöittämisessä vs-veroja. Miten meidät metsätalousyrittäjät sitten taas kerran verotuksellisesti yrittäjiksi tulkitaan onkin ihan eri kysymys. SPV-huojennusten osaltahan ero on valtava. T:tuleva pienviljelijä

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 90)