Keskustelut Metsänomistus Metsän omistaminen OY:n kautta??

 • Tämä aihe sisältää 82 vastausta, 24 ääntä, ja päivitettiin viimeksi 2 vuotta, sitten Avatarmulle toimesta.
Esillä 10 vastausta, 71 - 80 (kaikkiaan 82)
 • Metsän omistaminen OY:n kautta??

  Löytyykö palstalaisilta kokemusta/ näkemystä metsän hallinnoinnista osakeyhtiön kautta?

  Kaikki oppaat toteaa että parasta omistaa henkilönä tai yhteismetsänä ja OY-muotoinen omistus tuntuu jääneen UPM ym. vastaavien iloksi. Lainaus metsäkeskuksen sivuilta:
  <h3>Metsätilan omistusmuodot: Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö</h3>
  Yhtiömuotoisesta metsänomistuksesta on kohtalaisen vähän kokemuksia. Ne ovat yleensä verotuksellisesti epäedullisia. Tilanteessa, jossa harkitaan yhtiötä metsänomistajaksi, kannattaa ottaa tarkasteluun yhteismetsä.

  Plussia ja miinuksia: Oy ei voi käyttää metsävähennystä ja Kemeroita saa kait vain päätoiminen metsä oy. Yksityishenkilö maksaa pääomatulosta 30 tai 34% veroa- metsävähennys jos sellainen on. Toisaalta myytäessä metsäpalsta käytetty metsävähennys tuloutuu takaisin verotettavaksi. Yhtiö maksaa voitoista vain 20% veroa mikä on n. 42% vähemmän(20/34). Yksityinen joka isompaa metsää ostaa on todennäköisesti joutunut reilua marginaaliveroa rahoistaan ensin maksamaan, oy:ssä voi ostaa selvästi kevyemmin verotetulla rahalla. OY:llä tarkoitan lähinnä perhe/henkilöomisteisia yhtiöitä. Suomessa kohtalaisesti osakeyhtiöitä joilla varallisuutta jota sijoitetaan pääosin arvopapereihin, kiinteistöihin ja osakkuuksiin muissa yhtiöissä. Löytyykö palstalta jaettavaa  tietoa/kokemusta OY-muotoisesta metsäomistuksesta?

  T. R.A

 • Makarov

  Kyllähän se aina tuloutetaan mutta mikäli kaupasta ei voittoa tule niin ei siitä tarvi maksaa verojakaan.

  Jos ostat 100 000€ metsän hakkaat sen ja arvo tippuu 40 000€. Myyt sen sitten Oy:lle 40 000€.  Metsävähennystä on kertynyt 60 000€ joka tuloutetaan ja lisätään kauppasumma 40 000€ tulee 100 000€. Joten voittoa ei kaupassa ole syntynyt niin ei siinä ole verottajalle verottamistakaan.

  Sitten tietysti jos tuloutuksen jälkeen tulee voittoa vaikka 20 000€. Silloin tietysti sitä verotetaan. Voihan siitä parhaimmassa tapauksessa tulla tappiotakin jota pystyy hyödyntämään Heli.kohtasessa verotuksessa. Metsäarvio pitää olla metsäammattilaisen tekemä ettei ihan ruutupaperille raapustelut käy.

   

   

  olli kuhta

  Näinhän se tietysti menee, kun käypä arvo laskee sopivasti. Enpä ajatellut asiaan näin pitkälle.

  Apportissa ja kaupassa oy:n ja omistajan välillä on tosin se ero, että apporttisiirrossa ei mene varainsiirtoveroa, mutta kaupassa menee. Tuostakin äkkiä joitakin tonneja kertyy neljän pinnan verolla.

  metsa1980

  Onko kukaan laskenut exceliin saakka metsän omistasen eroja yritys vs. yksityinen? Esim. 2 tai 5 vuoden aikajänteellä.

  Olen tätä itse yrittänyt, mutta menee liian monimutkaiseksi. Lähtökohtana taseeltaan vahva yritys eli metsät osa kassanhallintaa ja sijoitustoimintaa. Yrittäjä nostaa vuodesta riippumatta 75keur palkkaa bruttona ja ns. verovapaat 7.5% osingot vuodesta riippumatta 150keur.

  Isoin säästö selkeästi tulee ostovaiheessa jossa ansiotuloveron jälkeen yksityinen jää huomattavaan alakynteen. Kemerat ei juurikaan vaikuta eikä esim. km-korvauksen erot kokonaisuuteen.

  Metsävähennys vaikuttaa tilasta riippuen (oletus: yritys ei ole myel-piirissä) puunmyynnissä. Toisaalta yhteisövero 20% vs. pääomatulo 34% vaikuttaa myös. Yrityksen kohdalla myös taseen pysyminen tilan oston/puun myynnin jälkeen vahvana vaikuttaa osingon pysymisen/kasvamisen myötä.

  Laskelmaan vaikuttaa sekin, miten näkee metsätilaan ostoon käytetyn nettopalkan korvaamisen eli nostaako sen itselle yrityksestä (osingot, verottomat korvaukset vaikuttaa) vai näkeekö yrityksen ja henkilökohtaisen omaisuuden yhteisenä. Lähtökohtaisesti ne ovat samaa, mutta tämäkin asia tulee ainakin tunnistaa.

  Timppa

  Yhteismetsän naapuritiekunnalle on tulossa perusparannus.  Siihen saavat yksityiset tiekunnan osakkaat ja myös tietä käyttävä yhteismetsä Kemera-avustusta 50 % kunkin osuudesta.  Osakeyhtiöt eivät saa.

  metsa1980

  <i>pihkatappi  20.2.2018, 13:35 kirjoitti:
  Kemera-asetuksen alussa todetaan referoituna näin: Yhteisö tai yhteenliittymä jonka liikevaihdosta ja tasearvosta yli puolet viimeisen 5 vuoden aikan koostuu metsätaloudesta on kemeratuki kelpoinen. Eli onko Oy sitten tässä yhteisö?</i>

  Tämä on mielenkiintoinen ja hyvä havainto.

  Näen tässä ristiriidan eli yrityshän olisi tämän mukaan todellisuudessa kemeratukikelpoinen jo tuon 5 vuoden ajan jos/kun on kerta kemeratukikelpoinen tuon 5 vuoden jälkeen. Käytännössä siis murroskaudesta rangaistaisiin. Kysyin tästä asiasta Metsäkeskukselta.

  Olen itse miettinyt miten yrityksen tukikelpoisuutta määritellään jos liikevaihtoa tulee eri vuosina eri liiketoiminnoista. Jos olisi kyse aina yhden vuodelta liikevaihdosta (50% metsästä), niin metsätaloushan (puuston myynnit ja kemeratuet) kannattaisi sitten keskittää tiettyihin vuosiin. Tarkoitus ei ole kiertää tms. vaan selvittää tukiehdot ja mahdollisuus niihin yrityksen kautta.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tasearvo vaihtelee vähemmän kuin liikevaihto, mutta toisaalta metsän tasearvo voi mennä alhaiseksi hakkuiden vuoksi.

  Timppa

  Tuossa edellä kirjoittamassani esimerkkitapauksessa eräs Tiekunnan osakas on Tornator, joka ei saa tien perusparannukseen Kemera-tukea kuten eivät muutkaan metsää omistavat osakeyhtiöt tässä hankkeessa.

  metsa1980

  Kyllä Kemeratuki on hyvin selkeesti yritykselle jotka tosiasiallisesti metsätaloutta harrastavat eli tätä ei esim. katsota yhden kalenterivuoden liikevaihdosta. Tämä on hyvin selkeä.

   

  ”sanotaan näin 2 §:ssä: ”Yhteisön ja yhteenliittymän katsotaan harjoittavan pääasiallisesti maatila- tai metsätaloutta, kun liikevaihdosta ja tasearvosta yli puolet muodostuu maatila- tai metsätaloudesta viiden kalenterivuoden ajalta ennen tuen hakemista. Maatila- tai metsätalouden harjoittamisen katsotaan muodostavan pääosan säätiön toiminnasta, kun säätiön liikevaihdosta ja tasearvosta yli puolet muodostuu maatila- tai metsätaloudesta. Tässä pykälässä maatilataloudella tarkoitetaan maa- ja metsätalouden harjoittamista.””

  Timppa

  Eiköhän Tornator ole metsätaloutta harjoittava yritys.  Jos tuo Kemera-sääntö koskisi myös osakeyhtiöitä, niin se olisi selkeästi mainittu.

  Planter Planter

  3.Onko osakeyhtiö tukikelpoinen yhteenliittymä?

  Osakeyhtiö on tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettu yhteisö. Yhteisöille voidaan myöntää kemera-tukea silloin, kun sen osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä ja sen pääasiallisena tarkoituksena on maatila-tai metsätalouden harjoittaminen.Kummankin ehdon tulee täyttyä

  https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/kemera-tukien_hakuehdot_ja_menettelyt_verkkoluennot-kysymyksia6.-7.4.2017.pdf

Esillä 10 vastausta, 71 - 80 (kaikkiaan 82)