Keskustelut Metsänhoito Metsän uudistamisen moraali

  • Metsän uudistamisen moraali

    MT n:ro 1 jutussa ”Metsä jää uudistamatta Lapissa” syyksi todetaan uudistustuen loppuminen. Viljelytoimia ei siten tehdä . Laissa on pykälä, jossa uudistumista saa odotella 20 vuotta.

    Mitä menettelyistä voi ajatella, jos tämän verran kohonneet kantohinnatkaan eivät pidä jatkuvuutta yllä?

  • mehtäukko

    Lehtitiedon mukaan Ruotsissa avohakkuun uudistamistoimet on kolmen vuoden aikana tapahduttava, mikä on aivan oikea aika-ikkuna.