Keskustelut Metsänomistus Metsänhoitoyhdistyslain kumoaminen ja pakollisen metsänhoitomaksun poistuminen

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 48)
 • Metsänhoitoyhdistyslain kumoaminen ja pakollisen metsänhoitomaksun poistuminen

  Pakollinen metsänhoitomaksu lopetetaan

  Maamme hallituksen hallitusohjelmassa on metsänomistajia koskeva metsänhoitoyhdistyslain mukaisen mhy pakollisen maksun lopettaminen metsänomistajilta, josta käytetään myös nimeä metsänhoitomaksu. Maa- ja metsätalousministeri
  Jari Koskinen päätti perustaa lokakuussa 2011 työryhmän, joka pohti ehdotusta pakollisesta metsänhoitomaksusta luopumiseksi. Työryhmällä oli määräaika työlleen tammikuun 2012 loppuun asti. Jatkotyöryhmä ilmeisesti nyt jatkaa metsänhoitoyhdistys lain kumoamisen mahdollisuuksia.

  Pakkomaksu metsänomistajille ei ole nykypäivää

  Metsäpalveluiden markkinoilla tarvitaan lisää useita metsänomistajille palveluja tarjoavia toimijoita
  metsäpalveluiden laadun kohottamiseksi ja hintojen pysymiseksi järkevinä metsänomistajan metsätalouden kannalta. Metsänomistajien vapaus valita metsäpalvelujen tuottaja on tärkeä metsänomistajalle.

  Pakkojäsenyys sekä hankala irrottautuminen metsänhoitomaksusta eivät ole minkään osapuolen, varsinkin metsänomistajien, kannalta nykypäivää eikä tuo edellytyksiä varsinkaan taloudellisiin metsäpalveluihin
  metsänomistajille. Saa jopa ihmetellä, miten aikaisemmat hallitukset eivät ennen tätä ole valtiovallan toimesta
  kantaneet vastuuta metsänomistajia kohtaan kohdistuneen pakkovallan lopettamiseksi. Laki metsänhoitoyhdistyksistä on eräänlainen menneen vanhan yhteiskunnan jäänne heikompaa metsänomistaja osapuolta kohtaan suosien jopa monopolin kaltaisia metsäpalvelumarkkinoita Mhy n kautta. Mhy laki ei voi olla metsänomistajien etu.

  jatkuu…

 • Santtu

  jatkoa edelliseen

  Metsäpalvelujen tuottamista ja edunvalvontaa samalle metsänomistajalle ei voi tehdä samalta tuolilta

  Metsäpalvelujen tuottamista ja edunvalvontaa samalle metsänomistajalle ei voi tehdä samalta tuolilta Metsäpalvelujen tuottaminen ja metsänomistajien edunvalvonta sopivat mahdollisimman huonosti samalle mhy toimijalle. Nyt on tehtävä valinta asioiden välillä ja lienee itsestään selvää, että tehokkaiden taloudellisten
  kiinnostavien metsäpalvelujen tuottamisen metsänomistajille metsänhoitoyhdistykset luontevimmin lähtevät.

  Nykyisin metsänhoitoyhdistysten toimet tulee olla normaaleja tehtäviä, jonka metsänomistaja voi antaa yhdistykselle tehtäväksi, kuten hakkuunvalvonta, avustaminen metsäkaupassa ja muut metsäpalvelut. Normaaliin toimeksi antoon kuuluu toimia päämiehen parhaaksi eikä näin pidä edunvalvontaa yrittää sotkea metsäpalveluihin, koska sitä ei voi tehdä sama henkilö metsänhoitoyhdistykselle ja metsänomistajalle. Kahta herraa on vaikea palvella.

  Työryhmässä oli Metsäteollisuus ry n ja MTK n edustajat sekä kaksi Maa- ja metsätalousministeriön edustajaa. Mtk n jäseniä metsänomistajista lienee enintään alle kymmenesosa. MHY laki työryhmässä ei ollut metsänomistajien enemmistön edustajaa.

  Mhy-Mo liitot ja MTK ovat lähellä toisiaan, jopa ketjuuntumisen kautta lähes metsänhoitoyhdistysten pakkojäsenten metsänomistajien tietämättä ja näin puolueeton metsänomistajien todellinen edunvalvonta ei ole mahdollista tätä kautta. Mhy ei ole näin puolueeton toimija.

  Metsänomistajien on järjestäyvyttävä edunvalvonta-asiassa. Jonkinlaisena hyvänä esimerkkina voisi olla mm. Veronmaksajien keskusliiton toiminnan kaltainen järjestäytyminen.

  jatkuu…

  Santtu

  jatkuu

  Laki metsänhoitoyhdistyksistä on tarkoituksenmukaisinta kumota heti

  MMM :ssä tämän metsänhoitoyhdistyslain kumoamisen tai muuttamisen valmistelu tulee tehdä niin, että laki
  metsänhoitoyhdistyksistä kumottaisiin 2013 tai saataisiin muutettuna voimaan viimeistään vuoden 2014 alusta. Mitä nopeammin käsittely tapahtuu, vapautuvat metsänomistajat pakollisuuden kahleista ja metsänhoitoyhdistykset joutuvat tai pääsevät kehittymään aidommiksi metsäpalvelujen tuottajiksi tulevaisuuden kilpailummilla metsäpalvelumarkkinoilla.

  Metsänomistajien ja kansalaisten oikeusturvan turvaamiseksi lain metsänhoitoyhdistyksistä 10.7.1998/534 kumoaminen tai muutos tulee valmistella kiirreellisenä. Metsänhoitoyhdistyslaki on tarpeeton metsänomistajia kohtaan, jopa loukkaava joidenkin mielestä. Lain kumoaminen on tärkeämpää metsänomistajille kuin metsänhoitoyhdistyksille, jos
  joillakin on vielä haluja jatkaa taantumuksen tiellä.

  Paras vaihtoehto kaikille niin metsänomistajille, metsään liittyvälle teollisuudelle, metsänhoitoyhdistyksille
  kuin yhteiskunnalle on lain kumoaminen ja sitä kautta metsäpalvelujen kehittyminen metsänomistajakunnan mukana markkinaehtoisesti. Säännellyt markkinat ei enää nyky Suomessa toimi, varsinkaan, jos lailla haetaan jopa
  poliittisia intohimoja ja muita rajoitteita.

  jatkuu…

  Santtu

  jatkoa ed

  Metsänhoitoyhdistyksille tulee antaa mahdollisuudet kehittyä ja tuottaa metsäpalveluita

  Metsänhoitoyhdistyksille tulee kiireesti antaa mahdollisuudet toimia vapailla markkinoilla niiden olemassa olon turvaamiseksi kumoamalla mhy lain pakkokeinot metsänomistajia kohtaan. Näin vain voi metsänhoitoyhdistyksiä kohtaan nyky metsänomistajien luottamus kohota ja mhy n edellytykset parata toimia tulevaisuuden metsäpalvelumarkkinoilla.

  Metsänhoitoyhdistykset lienee tarkoituksenmukaisinta muuttaa yritysmuotoisiksi huomioimalla tässä yhteydessä
  pakollisella metsänhoitomaksulla ja metsänomistajien rahoittama metsänhoitoyhdistysten saama omaisuus. Muutos yritysmuotoiseksi olisi parempi tehdä heti kuin myöhään. Huomioitavaa on, että yritykseksi muuttumisesta päättäisivät ainakin nimellisesti metsänhoitoyhdistyksen jäsenet, vaikka tällä hetkellä ylintä valtaa käyttääkin suljettu metsänhoitoyhdistyksen valtuusto metsänhoitoyhdistyslakiin perustuen. Laki ei saisi olla metsänhoitoyhdistysten kehittymisen esteenä.

  Yksityiset metsänomistajat tarvitsevat ammattitaitoisia kilpailukykyisiä metsäpalvelualan toimijoita puuntuotannon kustannusten kurissa pitämiseksi ja laadun varmentamiseksi sekä metsätalouden tuottavuuden kohottamiseksi.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tuosta edunvalvonnasta. Miksi mo tarvitsisi edunvalvontaa suhteessa yhdistykseen johon hän liittyy (tulevaisuudessa) vapaaehtoisesti ja joka ei pyri voiton maksimointiin? Eiköhän se edunvalvonta kohdistu ulkopuolisiin toimijoihin.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Santtu pitkän kirjoituksen viestittänyt,paljon asiaa.Edunvalvonta olisi tosiaan mietittävä uudestaan.Jos rehellinen ollaan,tuottajajärjestö ei ole nykymuodossaan metsänomistajan ,vaan viljelijöiden ensisijainen edunvalvoja.Tuskin koskaan me pelkät metsänomistajat tasa-arvoiseen asemaan tullaan pääsemään Mtk:ssa,joku muu pinttyneistä sidonnaisuuksista vapaa ”keskusliitto” parempi ratkaisu,

  2014 muutosliike

  Puun takaa

  Mielestäni metsänomistajien edunvalvonnassa on suurin ongelma se, etteivät he välttämättä edes halua valvoa etujaan. Ollaan tyytyväisiä, kun joku vain ostaa puut ja hoitaa jälkityöt. Se, mitä jää viivan alle, on sivuseikka. Jos kauppoja ja hoitotöitä ei kilpailuteta, on turha edes puhua mistään edunvalvonnasta. Kannattava metsätalous on hyvin raadollista toimintaa, kuten kaikki muutkin alat missä ollaan rahan kanssa tekemisissä. Uskallan väittää, että enemmistöllä suomalaisista metsänomistajista heidän metsätaloutensa on vain harrastus, jossa tuottoja ja kuluja ei kovin tarkasti laskea.

  jees h-valta

  Puuntakuselle voin vakuuttaa että ne jotka ovat tietoisesti irrottautuneet mhy-kuppauksesta voivat taloudellisesti huomattavasti paremmin. Nettorahaa jää enemmän kun ei tule mitä monimielikuvituksellisempia laskuja palveluista joita todellisuudessa ei tehdä kuin laskua kirjoitettaessa.

  Puun takaa

  Sanoinko Jesse jotain metsänhoitoyhdistyksistä? Muistaakseni puhuin vain tuottojen ja kulujen kilpailuttamisesta.

  MetsäKortesalmi MetsäKortesalmi

  Santtu totesi avauksessaan kaiken olennaisen. Valinnanvapaus ja sen jälkeen markkinatalous hoitaa loput. Pakko ja monopoli eivät tuo mukanaan mitään hyvää – ainakaan metsänomistajalle.

  jees h-valta

  Niinpä, siitä tässä juuri irti pyritään. Pakosta ja monopolista.
  Siksi lakimuutosta tehdään. Ja puuntakuselle: Oletin ilman muuta kyseessä kohdaltasi olevan juuri otsikon mukaisen toimijan puolustelu koska olet muistaakseni sitä ennenkin aina tehnyt.
  Enkä tiedä ainakaan tällä hetkellä muita toimijoita jotka tarjoaisivat jotain kilpailutukseen viittaavaa palvelua. Paitsi ehkä asianajotoimistot mutta sieltä taitaa jo ensimmäinen lasku olla sen verran suolainen ettei toista pyydä. Mutta tietysti niitä tulee kunhan päästään asioissa vapaan kaupan periaatteeseen. Tarpeesta voidaan olla montaa mieltä. Ei sitä asuntoakaan muut valitse. Itse se pitää omakseen kuvitella. Vaikka välittäjä onkin ja vaihtoehtoja.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 48)