Keskustelut Harrastukset Ministerin vastaus!

Esillä 3 vastausta, 11 - 13 (kaikkiaan 13)
 • Ministerin vastaus!

  Tutkitaanpa tarkemmin kansanedustaja Päivi Räsäsen hyvään ja ajankohtaiseen kirjalliseen kysymykseen saamaa vastausta:

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_433+2017.pdf

  Hirvien osalta vastaus viittaa siihen, että  hirvikannan hoitosuunnitelman linjausten mukaisesti ongelma tulisi ratkeamaan.

  Valtiontalouden tarkastusraportissa on aikanaan pureuduttu hirvikannan säätelyn ongelmiin.  Kannan suuruutta on haarukoitu näin:

  ”Haitankärsijöiden, sidosryhmien, riistahallinnon ja metsästäjien hirvikantatavoitteet poikkeavat toisistaan. Yleensä muut tahot kuin riistahallinto ja metsästäjät tavoittelevat alhaisempaa hirvikantaa. Tiehallinnon mukaan hirvikannan tulisi olla enintään 2,5 hirveätuhannella hehtaarilla. Tämä tarkoittaisi noin 75 000 hirven talvikantaa. Metsäorganisaatioissa katsotaan sopivan kannan määrän olevan jopa tätä alhaisempi eli 45 000 – 60 000 hirven talvikanta. RKTL:ssä esitettiin, että pienin ekologisesti kestävä ja koko maassa metsästettävä hirvikanta olisi noin 60 000 hirven talvikanta.” 

  Raportin tekemisen jälkeen hirvien talviravintoresurssi on pienentynyt huomattavasti, joten metsänomistajien käsitys kestävästä kannasta on laskenut edellä mainitusta.

  https://www.vtv.fi/files/439/1002005_netti.pdf

  Hirvikannan hoitosuunnitelma on tehty pelkästään riistahallinon toimesta ja  metsästäjien näkökulmasta. Kantatavoite on 65 000 – 89 000.  Pienin määrä on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan ollut 85 000 ja tällä hetkellä ollaan yli 89 000 määrässä.  Hoitosuunnitelmasta ei edes pidetä kiinni, eikä sen noudattaminenkaan ratkaise ongelmaa. Eivät hirvimäärät ja vahingot pienene, jos tavoiteet ovat tasolla, jotka aiheuttavat kohtuuttomia vahinkoja ja näperrellään asioiden parissa, jotka eivät vaikuta kannan suuruuteen.

  Vastauksesta voi päätellä, että valkohäntäpeurojen suhteen on samanlainen ajatus, tehdään hoitosuunnitelma, joka ratkaisee ongelman. Kanta on ilmeiseti jo likimain yhtä suuri kuin hirvikanta, mutta pakkautunut pienelle pinta-alalle Lounaiseen-Suomeen. Hoitosuunnitelman tekemisen sijaan kantaa pitäisi pikaisesti pienentää.

  Muu osa vastauksesta ei liity mitenkään hirvieläinkannan pienentämiseen. Esim: ”Maa-ja metsätalousministeriö on myös myöntänyt n. 40 000 euroa Tapio Oy:lle avustusta käytettäväksi Hirvivahinkojen laskentasovellus metsänomistajille hankkeeseen. Hankkeessa toteutetaan sekä työaseman selaimella että mobiililaitteilla toimiva avoin laskentasovellus…..sovelluksen avulla metsänomistaja voi arvioida korvauksen määrää ja jättää hakemuksen tekemättä, mikäli korvausmäärä ei ylitä 170 euron korvauskynnystä.”

  Jos sisäisestä turvallisuudesta vastaavalle ministerille esitettäisiin kysymys: Miten hallitus aikooo vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia omaisuusvahinkoja?

  Kelpo vastaus olisi ilmeisesti: Olemme varanneet määrärahan hankkeeseen, jolla toteutetaan sekä työaseman selaimella että mobiililaitteilla toimiva avoin laskentasovellus….., jolla kansalaiset voivat arvioida syntyneitä vahinkoja ja kannattaako jätää vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus.

  Metsästystä harrastavana ministerinä maa-ja metsätalousminiterin pitäisi muistaa miniterin vala, kolme sormea raamatulla:

  ”Minä ministeri n.n. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.”

  Ministerin pitää ajaa yhteistä etua oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Pitää olla tarkkana, ettei tule suosineeksi omaa harrastajaryhmäänsä, jolloin ei aina toimita kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.

   

 • MJO

  Suorittava

  “Lupien kanssa veivaamisen” saaminen parempaan kuosiin kesti  10 vuotta. 

  Miksi kesti?

  Veivaaminen jatkui, koska hirviä haluttiin enemmän, kun kanta vähänkin laski.

  Sama tulee aivan varmasti jatkumaan.

  Planter

  Edellä oli vähän spekulaatiota siitä, ketkä edustavat riistahallintoa. Ei se suinkaan tarkoita sitä, että olisi riistakeskuksen palkkalistoilla. Alueelliset riistaveuvostot ja riistahoitoyhdistykset edustavat riistahallintoa paikallistasolla.

  Riistahallinto

  Metsästys- ja riistanhoitotoimen ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle, joka vastaa muun muassa metsästystä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja päättää eräiden riistaeläinten luvanvaraisen pyynnin ylärajoista, alueista ja ajallisista rajoituksista ministeriön asetuksilla.

  Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen riistakeskusta sekä riistakonsernia ja nimittää valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet sekä alueelliset riistaneuvostot.

  Riistahallinnon paikallistason yksikköjä ovat riistanhoitoyhdistykset, jotka toimivat Suomen riistakeskuksen alaisuudessa.

  Planter

  Jos palaisi takaisin aloituksen aiheeseen politiikka ja riistapolitiikka.

  ”Hirvitalous” on nykyisen suuruisella hirvimäärällä  liki 60 hirvitalousalueineen VTV:n raportin mukaan yhteiskunnalle tappiollista ja haitallista toimintaa. Liikevaihto (hirvenlihan arvo) luokkaa 50 miljoonaa euroa.

  Metsätalouden liikevaihto on 30 000 miljoonan luokkaa ja seurannaisvaikutukset huomioon ottaen talousvaikutukset huomattavasti suuremmat.

  Huolestuin maa- ja metsätalousministerin vastauksesta KD:n kirjalliseen kysymykseen. Ymmärtääkö vastaava ministeri/ministeriö, mikä on tärkeää ja yhteiskunnan parhaaksi.

  Kun elää lobbareitten keskellä , voi tulla linkissä esitetty virheellinen käsitys, että hirvikanta on hyvä silloin, kun se on suuri.

  http://www.klubi.fi/content/helsingin-suomalainen-klubi-hirvijahti-27-28102017

Esillä 3 vastausta, 11 - 13 (kaikkiaan 13)