Keskustelut Metsänhoito Mitä tästäkin tulee?

 • Tämä aihe sisältää 65 vastausta, 23 ääntä, ja päivitettiin viimeksi 4 vuotta, sitten AvatarPuuki toimesta.
Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 65)
 • Olli Salli

  Kyllähän valtio verottaakin heitä jotka metsistään tuloa ovat saamassa, onhan se hyvä että osa tästä rahasta kiertää takaisin metsien tulevaisuuden kehitystä tukemaan. Varsinkin, kun samalla voidaan ohjata metsien käyttöä ilmastotavoitteita tukeviin suuntiin, kun tuki voidaan myöntää ilmastovaikutuksen perusteella.

  Metsän hoidossahan taloudellisesti on haasteena se, että nyt tehtävien satsausten taloudellinen hyöty tuloutuu vasta kymmenien vuosien päästä hakkuissa, lähinnä päätehakkuussa. Monilla metsänomistajilla oma elinikä ei riitä siihen, että näkisi nämä tulot. Silloin on kiusaus suuri jättää nuorempien metsien hoito vähemmälle ja käyttää hakkuutulot lyhentämättömänä muihin tarkoituksiin.  Kun osa veroista kiertää tukina takaisin, saadaan tätä ajallista epäsuhtaa hieman valtion toimesta korjattua ja metsänomistajaa kannustettua jopa omaa elinikää pidemmälle kestävään toimintaan.

  Jätkä

  Ei valtio verota muusta kuin myyntitulosta, eli jos vain antaa mitsän rehottaa, ei siihen tukea pidä myöntää. Ehkä parempi olisi hoitopakko!

  Jalapa

  O.S. Sinäkin olet siis sitä mieltä, että huonosta metsänhoidosta tulee palkita? Entä me, jotka hoidamme metsiämme kuluista ja ajasta piittaamatta?

  Saman asian näkee metsistä, autoista, taloista, pihoista… toiset hoitavat omaisuuttaan, toiset eivät.

  Metsä on sikäli hyvää omaisuutta, ettei sitä tarvitse KOSKAAN myydä tappiolla.

  Metsuri motokuski

  Tämä kuuluu samaan mitä Krista Kiuru sanoin televisioissa että valtion pitäisi maksaa niiden henkilöiden hammashoito jotka ovat jättäneet hampaansa hoitamatta.

  Olli Salli

  Eipä se ole kannustusta huonoon hoitoon, vaan hyvään, jos tuen saa, kun metsää hoitaa. Niin vain sinäkin Jalapa saisit sitten tukea arvokkaaseen metsänhoitotoimintaan, jos tuollainen säädettäisiin. Onhan jo nytkin Kemerat, sama homma. Nuo jutun aiheena olevat tuet hoitotoimille vaan säädettäisiin sen mukaan, mikä on ilmastolle hyväksi, eikä pelkästään sen mukaan, mikä on metsän hyödynnettävissä oleville puuvaroille tai metsäteollisuudelle hyväksi.

  Missä tuossa nyt olisi ylipäätään vihjattu, että hoitamatta jättämisestä tai huonosta hoitamisesta saisi jotain tukea? No okei, pahimmillaan tuohon sekoittuu viheriäinen ”ikimetsien” jne ihannointi, jolloin tuetaan sitä että jätetään lahoavaa ja tuhoherkkää yli-ikäistä puustoa pystyyn, ja ehkä vielä turhan tiheään asentoon. Mutta en ole onneksi näissä kaavailuissa vielä sellaista suuntaa nähnyt.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Minä edustan sitä viheriäistä (viheliäistä?) linjaa, että samaan aikaan kun panostetaan puuntuotannon tehostamiseen, pitää panostaa myös metsien monimuotoisuuteen, eli perustaa eteläiseen Suomeen lisää niitä yli-ikäisiä suojelumetsiä. (Hiilikompensaatiosta on tällöin siirrytty ekologiseen kompensaatioon, jonka yksi muoto on päästökompensaatio.). Toistaiseksi ei ole mitään hälyttäviä merkkejä siitä, että ne – esimerkiksi kansallispuistot – lisäisivät talousmetsien tuhoherkkyyttä. Voi olla osittain jopa niin päin, että niiden lajiston monimuotoisuus suojaa talousmetsiäkin.

  Tuhoherkkä metsä on pikemminkin sellainen, jossa on samaa puulajia samassa kehitysvaiheessa paljon, kuten Keski-Euroopan kuusikot. Meidän pienipiirteinen talousmetsä ei ole tuota juuri koskaan, ja suojelualueiden perustaminen sinne lomaan ei tilannetta juuri muuta. Poikkeuksen voisivat muodostaa laajat tuulituhot, joista voisi levitä kaarnakuoriaisia ympäristöön. Jos tällainen tilanne tulisi eteen, pitäisi erikseen harkita pitääkö tuhopuita poistaa suojelualueilta. Kanadan ja Venäjän metsien tuhoherkkyys ei ole suoraan sovellettavissa meille, vaikka jotain oppia ja varotoimia sieltäkin voi ammentaa.

  Puuki

  MH:n tekemä suon ennallistamiskoe paljon puuta kasvavalle turvemaalle muistaakseni aiheutti ympäröiviin metsiin isot kaarnakuoriaistuhot männä vuosina.

  Pienialaiset suojelualueet ei varmaan  vaikuta juuri mitenkään talousmetsien tilanteeseen koska suojelualueiltakin pitää korjata tuulen kaatamat havupuut pois , jos niitä tulee yli 10/20 mottia /ha . Metso-korvaustakin peritään sen puun arvon verran takasin , jos käy kunnon tuulituho.

  Metsokohteiden korvaus on muuten melko epätasa-arvoinen. Esim : se on sitä suurempi mitä hanakammin olet sattunut hakkaamaan muut metsäsi sileäksi. Toisekseen :  laskettu määräaikaisen suojelun mottikorvaus on paljon suurempi eteläisessä Suomessa kuin korvausalueen pohjoispäässä vaikka tukkipuuta jäisi paljon pystyyn  hitaamman kasvualueen kohteellekin.   Joku ”etelän varis” varmaan ollut päättämässä korvauksen laskennasta.

  pihkatappi pihkatappi

  Minusta tuo on ihan ok nyt, kun on yritys tai yrityksiä jotka keräävät ilmastoahdistuneilta rahaa ja tällä rahalla yritys maksaa metsänomistajalle puiden kasvattamisesta ilman hakkuita vaikka 40 vuotta. Valtion tuki tehottomuuden lisäämiseksi on typerää, mutta eipä tuossa mitään uutta. Minäkin kannatan yhtenäisiä isoja kansallispuistoja, eli vaikka Nuuksio esimerkkinä valtavan hieno alue.

  Päästöjä pitäisi vähentää maapallon mittakaavassa, tämä rahanjako tai puuhastelu kotimaassa yleensäkään, ei vaikuta ilmastoon mitenkään. En oikein ymmärrä ideologiaa että pieni kansa täällä puuhastelu esimerkeillään muuttaisi kulutustottumuksia. Puuhastelu ei vaikuta muuhun kuin oman maan rahanjakoon ja talouden kurjistumiseen. Tietysti se omatunto kolkuttaa, kun lennetään lentokoneilla ja tuhotaan ilmakehää ja kompensaatio pitäisi saada valtion kukkarosta tähänkin vaivaan.

  Puuki

  Se tais olla selitys tämän hetken päättäjillä , että esimerkkiä näyttämällä voisi  jotenkin vaikuttaa muihin (=toiveajattelua),   ja sitten tietysti voisi puuttua toisten päästöihin paremmin (jatko kpl oli omaa t-virtaa) .

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Samaa mieltä Puukin kanssa: suojelukorvaus pitäisi aina perustua puuston hakkuuarvoon eikä se saisi riippua siitä mitä muuta ko. henkilö omistaa!

  Ennallistettavilta tai kunnostusojituskelvottomilta soilta saa kai nykyisin kerätä puut pois ilman uudistamisvelvoitetta. Näin saadaan tuhojen todennäköisyyttä alennettua.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 65)