Keskustelut Metsänomistus Mitkä ovat valituksen aiheet tulevan metsälain uudistuksen jälkeen?

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 34)
 • Mitkä ovat valituksen aiheet tulevan metsälain uudistuksen jälkeen?

  Valmisteilla olevassa metsälain uudistuksessa valtio ei määrää metsänhoidosta enää yhtä tarkkaan kuin aiemmin, kertoo aluejohtaja Heikki Rahko Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomesta.

  – Tällaisenkin 30-vuotiaan männikön voi päätehakata eli kaikki puut pois. Ja hakkuun jälkeiset tiheys- ja pohjapintavaatimukset höllenee jonkin verran.

  Kun valtio höllentää metsänhoito vaatimuksiaan, virheiden tekokin on aiempaa mahdollisempaa metsässä. Metsänomistajan taloudellinen vastuu kasvaa ja se on tervettä, sanoo Rahko.

  – Eihän valtiovalta kenenkään pankkisäästöihin tai osakeomistukseenkaan puutu. Tämä on askel siihen suuntaan, että metsäkin aletaan nähdä yksityisenä omistuksena.

  Metsälain uudistusta valmisteleva työryhmä jättänee esityksensä 30. kesäkuuta.

  Jouni Pilto Yle Kainuu

 • mehänpoika

  MTK haluaa kieltää kaupallisen marjastuksen ja sienestyksen yksityismailla. Miksiköhän sama järjestö on hanketyöryhmän jäsenenä kehittelemässä hirvieläinten ja karhujen metsästykseen perustuvaa yritystystoimintaa hirviporukoiden vuokraamilla metsästysmailla? Tuskinpa metsästysvuokrasopimuksissa on sovittu kaupallisesta metsästyksestä.

  Karjalaisen 20.7.2012 sivun 3 uutisoinnin mukaan ”riistaan perustuvaa yritystoimintaa pyritään laajentamaan”.
  ”Metsästyseuroja on koko maassa yli 4 000 ja työryhmän mielestä niiden vuokraamilla mailla tapahtuva metsästysmatkailu tarjoaisi loistavan mahdollisuuden elävöittää maaseutua.”

  ”Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ministeri Kalevi Hemilä. Ohjausryhmän esittämiä kymmeniä kehittämiskohteita selvitellään jatkossa mm. ministeriössä, Metsähallituksessa, Metsästäjäliitossa, Riistakeskuksessa ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.”

  Pelkään pahoin, että näitä asioita pyritään viemään jo valmisteilla olevaan metsälakiin. Siinä olisi valituksen aihetta yllin kyllin.

  Sienestys ja marjastus eivät ole haitaksi puuntuotannolle, mutta kaupallinen hirvestysmatkailu on sitä mitä suuremmassa määrin. Hirvestysmatkailu nimittäin vaatii takuusaaliit ja siten vielä nykyistäkin tiheämmät hirvikannat.

  Koko hanke perustuu yltiöpästen hirvestäjien kehittelemään toiveajatteluun. Ei kansantalouden kakku sillä tavoin suurene, jos syötetään metsätaimikot hirvieläimillä entistä tarkempaan ja itse syödään jahtitulilla tai muuten eri paikassa kuten tavallisesti. Sellainen toudu on huu-haa hommaa ja taloudellisten voimavarojen tuhlailua.

  suorittava porras suorittava porras

  ”mehänpojalle”

  Älä puhu yltiöpäisistä metsästäjistä vaan epätoivoisista maaseutuyrittäjistä , jotka yrittävät metsästysmatkailun avulla pysyä hengissä. Metsästysmatkailuajatus on lähtöisin yrittäjiltä , harvemmin metsästäjiltä ….ja metsästäjät tietävät ,että metsästettävää on hyvin vähän , moni matkailuyrittäjä ei valitettavasti ole” kartalla” tämän asian suhteen…

  mehänpoika

  Riistatalous elinkeinona -hankeraportin mukaan Mtk:n edustajana olisi toiminut johtaja Minna-Mari Kaila. Koulutukseltaan agronomi ja toiminut aiemmin MMM:ssä ministerin erityisavustajana vuoteen 2010 jonka jälkeen ministeriön valtiosihteerinä.
  Toinen Mtk:n edustaja lakimies Vesa Malila.

  Nämä jäsenet Mtk:n entisen puheenjohtajan (Hemilä) kanssa ovat nyt ajamassa Suomen metsätaloutta entistä pahempaan ahdinkoon. Huomattava osa taimikoista saadaan heidän mielestään jalostaa hirven lihaksi. Meneeköhän tällainen hanke lähellekkään oikeaa suuntaa?

  suorittava porras suorittava porras

  Jossakin on esitetty turistimetsästystä keinoksi metsästäjäpulan torjumiseksi. Vaikutus voi olla kuitenkin päinvastainen aiottuun nähden.

  Varsinkin hirvien jahtaaminen on aikaa vievää ja harrstuksena kohtalaisen kallis . Jos tähän yritetään vielä ympätä kaupallisuutta mukaan , aiheutetaan lisäpaineita harrastuksen kustannuksiin mahdollisesti kasvavien maanvuokrien muodossa. Tämä puolestaan vähentää harrastuksen kiinnostusta tavallisen rahvaan , joita suurin osa metsästäjistä on , keskuudessa .
  On varsin sinisilmäistä uskotella nykyisessä vallitsevassa taloustilanteessa , että Suomeen olisi tulossa ulkomailta merkittävää määrää maksukykyisiä metsästäviä matkailijoita tai , että kaupunkilaiset suuntaisivat harrastustoimintaansa kauaksi korpiin kiristyvän talouden aikana.

  Metsästys säilyttää kiinnostavuutensa , kun hinta /laatusuhde on kohdallaan. Kustannuksia ei voi juurikaan nykyisestään kasvattaa tai metsästettävän riistan määrää vähentää , mikäli toivotaan harrastukselle jatkuvuutta. Hirvikannan hallinta tarvitsee jatkossakin metsästäjiä , koska laimea innostus metsien hoitoon on tehnyt erinomaistet olosuhteet hirvikannan uudelle nousulle.

  jees h-valta

  Sanoisin mieluummin että metsästäjien laimea innostus hoitaa kannansäätelyvelvoitteensa on ajanut metsänomistajat metsästäjien kanssa törmäyskurssille.
  Ahneella on p….nen loppu.
  Tätä tukee myös vinoutunut kantarakenne josta paistaa läpi ahneus trofeiden perään.

  jees h-valta

  Vielä ilahduttavasti oli emeritusprof. M.Kärkkäinen suominut maamme hirvipolitiikkaa joten ehkä nyt jotain toivoa kannan laskun huomioinnista olisi odotettavissa. (Tämän päivän Maaseudun Tulevaisuuden artikkeli.)

  Visakallo Visakallo

  Näin keskusteltiin uuden metsälain tulevista vaikutuksista 10,5 vuotta sitten.

  Tomperi

  ”Heikki Rahko Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomesta.”

  Onko tosiaan tällainen organisaatio edelleen olemassa?

  Noh lapissa radikaalisti väheni yhdistysten määrä, kehitys kehittyy ja pian ollaan minimimäärässä metsänhoitoyhdistyksiä.

   

  Arvoisa Visakallio, hyvä nosto.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ei ole enää metsänomistajain liittoja vaan ne henkilöt ovat nykyään MTK:n alueorganisaatio.

  Tomperi

  Jsa jos oikein olen ymmärtänyt niin sitä kautta ohjataan ja ohjeistetaan metsänhoitoyhdistysten toimintaa.

  Jossakin lehdessä  oli aikoinaan juttu kuka päättää  MTK:ssa ja johtaa sitä,,,, sanotaan näin että pieneen piiriin päätöksenteko on keskittynyt.

  A.J. Muistatko missä lehdessä ja mikä lie tilanne nyt?

   

   

   

   

   

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 34)