Keskustelut Metsänhoito Monimuotoisuus jatkaa köyhtymistään

Esillä 10 vastausta, 6,341 - 6,350 (kaikkiaan 6,652)
 • Monimuotoisuus jatkaa köyhtymistään

  Merkitty: 

  Valtava määrä lajeja on uhanalaisia. Ihmekös tuo kun , metsien hakkuita jatketaan samalla kaavalla kuin aina ennenkin.

  Apulanta ja räkäpetäjä porukka ei tajua , että laji kato iskee omaan nilkkaan! Itketään liiallisesta hirvi määrästä. Samaan hengen vetoon huudetaan , että kaikki sudet on tapettava.

  Yksipuolinen puupelto , kuusen viljely altistaa puuston lukuisille kasvi taudeille ja hyöteisille , mm. kirjanpainajalle.

  Apulanta ja räkäpetäjä porukka : koskaan et muuttua saa!

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Jos säät ovat suotuisat ja alueen kuoriaiskannat valmiiksi korkeat, niiden lisääntyminen on niin tehokasta, etteivät viholliset (tikat, petokuoriaiset) ehdi kaikkia syödä.

  Metsätieteen Päivän 2023 teemana on ilmastonmuutos, mutta monimuotoisuus on myös mukana. Kurki mukaan? Jos joku teistä lukijoista osallistuu, minut löytää aamupäivän yleissessiosta ja iltapäivällä Metsäbiologian sessiosta.

  Gla Gla

  Kuoriaiskannathan ovat olleet jo vuosia korkealla tasolla.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kaarnakuoriaisten leviämiskyky rajoittaa sen verran että alueellisia ja paikallisia eroja vielä on. Riski ei ole kaikkialla sama ja tässä kohtaa suojelualue voi suojata. Riippuu siitä millainen alue on: meillähän ei ole suojelualueillakaan hyvää lahopuujatkumoa Etelä-Suomessa. Joka siis tulisi olla kuoriaisten vihollisia varten.

  Kuten Lauri Saaristo kirjoitti Metsälehdessä: ajallinen ja paikallinen jatkumo on myös tärkeä, ei vain lahopuun määrä ja laatu.

  Kurki

  Empä taida osallistua, mutta sana luontokato pitäisi selvittää, missä sitä on.

  Suurin uhka luonnolle nyt nähdään vain metsien käytössä, mutta uhanalaisia metsälajeja on ainoastaan n. 300 kaikista uhanalaisista lajeista 2667 ja niistäkin 250 on lahopuulajeja, joihin lajien uhanalaisuus on sitten painottunut ja jossa ei edes ole mitään korjattavaa. Muita suuria uhkatekijöitä lopuille 2300 ei edes mainita keskusteluissa. Suurin Suomen luonnon lajien uhkatekijä on Suomen luonto: Uhanalaisista lajeista n. 700 on uhanalaisia umpeenkasvaminen vuoksi, joka on Su0men luonnon tehtävä. Lisäksi sellaiset uhkatekijät kuin toisenlaisen ilmaston lajit ja luonnostaan pienet populaatiot jää aina mainistelmatta uhanalaisuuden aiheuttajina.

  Vesistötkin ovat kohtalaisessa kunnossa, mutta siellä näkisin kyllä olevan kunnostustarpeita. Järvien umpeenkasvamisen estäminen. Pienvesien entisöinnit kaappaamaan kiintoaineet ja ravinteet.

  Gla Gla

  Lahopuun määrä saa kasvaa, tälläkin hetkellä yksi naapurin aukon reunaan rajoittuva kuusikko odottaa toimenpiteitä. Ihan sellaisenaan en uskalla antaa olla. Muuten suosin mäntyä ja koivua, joilla saadaan katkoja kirjanpainajille.

  Vesistöihin vaikuttaa toiminta maalla.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kurjen kanssa edelleen samaa mieltä, että uhanalaiskeskustelussa pitäisi päästä jo syvemmälle tasolle. On ehkä jo päästykin, siitä esimerkkinä edellä tässä ketjussa mainittu raportti metsäteollisuudelle ja sen täsmäsuositukset, jotka lienee johdettu uhanalaisten lahopuueliöiden vaatimuksista: metsiin lisää suuria vanhoja lehtipuita. Suuria vanhoja havupuita myös, mutta ne eivät ole yhtä harvinaisia.

  Näitä voisi suosia nimenomaan peitteisissä ympäristöissä, mutta ne ovat hyödyksi myös aukoissa. Peitteisyyden merkitys korostuu, koska uhanalaisissa on myös jäkäliä ja sammalia, ei vain kääpiä. Näissä elävät hyönteiset puolestaan ovat tärkeitä seuraavalle portaalle eli linnuille. Osa hyönteisistä on myös vaateliaita lahopuun sijainnin suhteen. Näin ollen uhanalaisuuden syy alaportaalla (kasvit, sienet, jäkälät) voi kertautua pitkin ravintoketjua, ei pelkästään maantieteellisesti, ”vankileirien saaristona”.

  Lisätietoa kirjassa ”Puiden asukkaat — Suomen puiden seuralaislajit”. Lukulistalle.

  Gla Gla

  Nyt Lukessa on tehty oikea läpimurto tutkimuksissa. Itse sain selville saman, kun lukaisin muutaman metsätaloutta käsittelevän kirjan, kuljin metsässä silmät auki ja pohjana kaikelle oli tietysti peruskoulun biologiasta päästötodistuksessa arvosana 8.

  https://www.luke.fi/fi/uutiset/lehtipuusekoitus-lisaa-aluskasvillisuuden-lajikirjoa-ja-runsautta-havumetsissa

   

  Nostokoukku

  Eiköhän tämä ole näitä kirjoituspöytätutkimuksia. Itsestään selviä ja vuosikymmeniä tiedossa olleita asioita vatvotaan taas kerra tähtilipun rahoituksella. Alkaako Lukekin hiipua pelkäksi toimisto- ja droonilaitokseksi?

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Missä luontokato piilee? Tässä yksi vastaus.

  ”Ihminen on tietoisesti pyrkinyt kohti yksinkertaisempia ekologisia järjestelmiä, mikä on paitsi luonut halutunkaltaista tehokkuutta myös alentanut muokatun luonnon kykyä sopeutua ympäristömuutoksiin ja vastata ihmisten uusiin tarpeisiin. Esimerkiksi äärimmäisten sääilmiöiden ja vieraslajien aiheuttamat taloudelliset vahingot korostuvat yksipuolisissa järjestelmissä.

  Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikentymisen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii monimuotoisuuden vaalimista kaikkialla rakennetuista ympäristöistä viljelyalueille, metsiin ja vesistöihin.

  Luonnon tilan vahvistaminen ei tarkoita koskemattoman luonnontilaisuuden haikailua. Alkutuotannon järjestelmien ekologisen monimuotoisuuden merkitys korostuu nykyisessä maailmantilanteessa, jossa huoltovarmuuden ylläpito on ensiarvoisen tärkeää – luonnon itseisarvoa väheksymättä.”

  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009893763.html

  Kurki

  Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikentymisen vuoteen 2030 mennessä.

  Miksi tällainen harhainen ja valheellinen tavoite on olemassa, kun monimuotoisuuden heikentymistä Suomen luonnossa ei ole?

  Tavoitteen saavuttaminen vaatii monimuotoisuuden vaalimista kaikkialla rakennetuista ympäristöistä viljelyalueille, metsiin ja vesistöihin.

  Maataloushan jo jätettiin pois monimuotoisuuden vaalimisesta. Metsien monimuotoisuus on paras mahdollinen koko maailmankin mittakaavssa.

  Vesistötkin ovat tyydyttävässä kunnossa ja ovat muuhun maailmaan verrattuna loistavassa kunnossa. Onhan siellä parannettavaa ja jos vain rahaa on, siellä se kannattaa käyttää.

Esillä 10 vastausta, 6,341 - 6,350 (kaikkiaan 6,652)