Keskustelut Harrastukset Onko harjoitettu hirvipolitiikka ollut rahoittamassa hyvinvointipalvelujamme?

Esillä 9 vastausta, 31 - 39 (kaikkiaan 39)
 • Onko harjoitettu hirvipolitiikka ollut rahoittamassa hyvinvointipalvelujamme?

  Peruspalveluministeri Susanna Huovinen 25.9.2013 välikysymyskeskustelun avauspuheenvuorossaan kertoi hallituksen tavoitteista:
  ”Suomeen tarvitaan lisää työtä, että hyvinvointipalvelut pystytään rahoittamaan.”

  Maa- ja metsätalouysministeriön (MMM) johdolla harjoittama hirvipolitiikka aiheuttaa joka vuosi runsaasti vahinkoja ja ylimääräisiä kustannuksia maataloustuotannolle, puuntuotannolle sekä maanteillä liikkujille. Lähes kaikki kustannukset kiertävät lopulta valtion kuluiksi verotulojen vähenemisen muodossa.

  Esimerkiksi maanteiden hirvikolareista koituu yhteiskunnalle kustannuksia nykyisellä hirvikannalla vuosittain noin 50-60 miljoonaa euroa. Valtakunnanmetsien inventointien (VMI) mukaan metsätaimikoiden hirvivahinkojen pinta-alat ovat olleet jatkuvasti lisääntymässä.

  Viimeisen inventoinnin mukaan eriasteisten hirvivahinkojen ala oli jo yli miljoona (1 000 000) hehtaaria. Tämän taloudellisista seuraamuksista ei ole MMM:n alainen metsäntutkimuslaitos (Metla) vieläkään pystynyt saamaan tutkimustietoa, vaikka jo noin vuonna 1984 valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) oli selvitystä pyytänyt.

  Hirvien tuhoama taimikko on kylläkin aiheuttanut lisätyötä joko metsänomistajalle itselleen tai palkatulle työvoimalle. Kuitenkin se on aiheuttanut lisäkustannuksia puuntuotannolle, heikentänyt sen kannattavuutta ja erikoisesti raakapuun laatua, joten se on vähentänyt metsänomistajan metsästään saamaa tulosta. Monesti usean vuoden työ on mitätöytynyt hirvituhon johdosta yhden tai muutaman talven aikana.

  Kun valtiovalta kaikista valituksista huolimatta pitää nykyistä hirvien määrää sopivana, kysynkin: millä tavalla harjoitettu hirvipolitiikka ollut rahoittamassa hyvinvointipalvelujamme? Taimikoiden hirvivahinkojako aiheuttamalla saadaan suomalaisille sitä kovasti peräänkuulutettua ”lisätyötä” ja rahoitusta ”hyvinvointipalveluihin”?

 • jees h-valta

  Noh, metsuri motokuski kyllä voi petojen ääntelyistäkin olla huoletta. Kyllä tuolla hirvenlihan tuotannolla on ruokittavissa vielä pedotkin. Tuostahan alkaa maaseudun eläinkasvattajat olla jo kadetta.

  suorittava porras suorittava porras

  ###Olette pitäneet hyvin puolenne hirvenlihan kasvatuksessa isäntien taimikoissa. Tällaista se on ollut varmasti noin puolessa Suomen metsästysseuroissa. Todella olette tehneet kovasti vahinkoa ko. seutukunnalle ja yhteiskunnalle. Hävetkää!###
  Lähetetty: 20 h, 57 min sitten /mehänpoika

  Mutta ajttele , kuinka paljon niitä hirviä olisi , jos niitä ei
  metsästettäisi !

  Alkaa vahvasti tuntua siltä , että siellä , missä vahinkoja ilmenee , ei ole tarpeeksi metsästäjiä. Toinen paikallisesti merkittävä hirvien määrään vaikuttava tekijä on , että seurueella ei ole toimivia koiria .
  Näissä tilanteissa ei auta , vaikka lupia olisi kuinka paljon .

  mehänpoika

  Ei suinkaan metsästämistä vastusteta. Hirvipolitiikka vain on luotu sellaiseksi, ettei hirvikannan pitäminen kohtuullisella tasolla ole toiminut kuin aivan pienillä alueilla lyhyen aikaan. Esimerkiksi Lappiin saivat hirvipolitiikan tekijät taimikkotuhoja tekevän hirvikannan kasvatetuksi vasta 20-25 vuotta sitten.

  Eikö tällainen politiikka ole jo aikansa elänyt lama Suomea ajatellen?

  mehänpoika

  suorittava porras 28.9.2013 (sivu 1, viesti 5)
  ””… hirvikanta vähenee edelleen 10 %:n vuosivauhtia , että elähän aivan höpöjä kirjoittele””

  Mukava katsella hirvimiehen pari vuotta sitten lähettämiä viestejä. Tällainen suorittavan portaan lähettämä viesti sattui silmään. Nyt näyttää entistä todennäköisemmältä, että mennään todella kohti vuosituhannen vaihteen hirvitiheyksiä.

  Ainakin niin voi päätellä Suomen Riistakeskuksen johtajan kirjoituksesta koskien viimeisen Metsästäjä-lehden pääkirjoitusta. Siinä ajatellaan, että Keski-Suomen hirvikantaa nostettaisiin yhdellä hirvellä tuhatta hehtaaria kohti hirvenmetsästyksen liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseksi.

  Kun hirvikanta ja hirvikolarit korreloivat keskenään, ja hirvikolarit ovat jo useita vuosia olleet nousussa, on myös hirvikanta ollut nousussa. Vai mitä suorittava porras?

  mehänpoika

  Harrastelijalle:
  HIRVIKOLARIT korreloivat hirvikannan kanssa, ei niissä kuolleiden määrä. Katso tilastoista samojen vuosien hirvikolarit ja niissä loukkaantuneiden määrä.

  Ammatti Raivooja Ammatti Raivooja

  Jos miljoona ha kuusenjuurikääpiköitä ja miljoona ha kuivia kankaita, mitkä on istutettu kuuselle ois istutettu männylle niin meillä olisi miljoona ha hehtaaria täysin tuhottomia männyn taimikoita. Pistää miettimään kannattaisiko ottaa vähintään 50% todennäköisyys onnistuneelle männyntaimikolle?

  mehänpoika

  Suorittava porras:
  ””…hirvikanta vähenee edelleen 10 %:n vuosivauhtia , joten älähän aivan höpöjä kirjoittele”” (sivu 1, viesti 5)

  – Tässä esitän erään suorittavan portaan lähettämistä ”viisaista” kommenteista vuodelta 2013. Moni muukin hänen itseriittoinen hirvestykseen liittyvä tarina voi osoittautua tulevaisuudessa kuplaksi.

  – Ainakin Mikko Tiirola tuntuu olevan tällä hetkellä hirvikannan kehetyksestä päinvastaista mieltä. Myös hirvikolaritilastot sen paljastavat. MTK:lta ja valtiovallalta tarvittaisiin nyt voimakkaita otteita.

  Ei pidä pelätä sitä, että Eduskuntaan on tullut valituiksi enimmäkseen hirvenmetsästäjiä. Ehkä kuitenkin valtaosa naiskansanedustajista ei metsästä, ja järki on vielä tallella.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ihan vapaasti voidaan metsästettävää riistaa ja metsästysmatkailua lisätä, kunhan hirvieläimet on aidattu niistä hyötyvän maanomistajan omille maille.

  mehänpoika

  Tämän päivän Karjalaisessa (30.5.2016) sivulla B3 ”Lainatut”-osiossa oli kerrottu tuoreen Metsästäjä-lehden esille tuomia ajatuksia:

  ”Suomen Riistakeskuksen johtaja Jari Varjo muistuttaa lehden pääkirjoituksessa metsästyksen ja riistanhoidon monipuolisista hyödistä lihasta liikuntaan, riistavahinkojen ehkäisemisestä kyläyhteisön kannattelemiseen:” ””Jotta riistatalouden merkitys yhteiskunnalle ja sen arvo voidaan selvittää, tarvitaan lisää tietoa vapaaehtoistyön määrästä. Nyt pitää myös selvittää, voisiko riistatalous tuottaa suurempaa yhteiskunnallista arvoa esimerkiksi ylläpitämällä joillakin alueilla suurempaa riistakantaa ja kehittämällä samalla metsästysmahdollisuuksia.””

  – Ainakin minulle tuli ensimmäiseksi mieleen, että KAIKKEA NE TÄSSÄ MAASSA KEKSIVÄTKIN!

  Metsästäjälehden pitäisi olla lähinnä metsästäjille suunnattu neuvonta- ja valistuslehti. Jo pitkään on näyttänyt ja tuntunut siltä, että riistanhoitomaksuvaroilla toimitetusta lehdestä on tullut varsinainen yhteskunnalle vahinkoa aiheuttavia ajatuksia markkinoiva lehti.

  Lehdessä puhutaan mieluusti peitellysti riistasta, vaikka kaikki tietävät, että todellisuudessa tarkoitetaan metsästäjille runsaasti lihaa, mutta metsänomistajille ja yhteiskunnalle paljon vahinkoa tuottavaa hirveä.

  Vain hirvikantaa alentamalla saadaan yhteskunnalle tuottoja lisää.

Esillä 9 vastausta, 31 - 39 (kaikkiaan 39)