Keskustelut Metsänhoito Puuntuottajan edunvalvontaohje MTK:lle

 • This topic has 212 vastausta, 23 kirjoittajaa, and was last updated juuri nyt by AvatarRemie.
Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 212)
 • Puuntuottajan edunvalvontaohje MTK:lle

  Merkitty: 

  Taustaa

  Metsästylaki 26 § Hirvieläimen pyyntilupa

  Edellä 1 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan myöntää Suomen riistakeskus. Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-, maatalous-ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä.

  Riistahallintolaki 2 § (19.12.2017/968)
  Suomen riistakeskuksen tehtävät
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

  Mikä on ”kohtuullinen vahinko”?

  Otetaan pohjaksi Tapion Metsänhoidon suositukset.

  Metsänhoidon suosituksiin kootaan metsänhoidon parhaat keinot ja toimintamallit laajassa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia suosituksia. Niillä kannustetaan metsänomistajia metsien aktiiviseen, monipuoliseen ja kestävään käyttöön.

  https://www.metsanhoitosuositukset.fi/taustat-ja-tekijat/laadintaprosessi/johto-ja-ohjausryhmien-jasenet/

  Tapion Metsänhoidon suositukset opastaa näin:
  Säädellään hirvieläinkantaa, jotta puustoon kohdistuvat tuhot pysyvät kohtuullisina mahdollistaen männyn, rauduskoivun ja muiden lehtipuiden (esim. jalot lehtipuut) kasvatuksen.

  https://www.metsanhoitosuositukset.fi/wp-content/uploads/2019/09/Metsanhoidon_suositukset_Tapio_2019_verkko_1.2.pdf

  On selvästi sanottu mitä tarkoittaa, että vahingot ovat kohtuullisia, kaikkien metsäalan toimijoiden hyväksymänä, myös Riistakeskuksen.
  Se tarkoittaa, että männyn, rauduskoivun ja muiden lehtipuiden (esim. jalot lehtipuut) kasvatus on mahdollista.

  Käytännössä edellä mainittujen kasvatus ei ole monin paikoin lainkaan mahdollista ja käydään jo kuusienkin kimppuun. Tämän valossa näyttää täysin selvältä, että Riistakeskus ei noudata metsästys-ja riistahallintolakia.

  MTK:n kentällä kyllä tiedetään, että tilanne taimikoissa on täysin kestämätön.

  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.346434

  Jokin aika sitten kuulin, että TV:n ajankohtaisohjelmassa keskustellaan aiheesta ”onko valkohäntäpeuroja jo liikaa”. Ajattelin, että vihdoin MTK on nostanut asian kunnolla esille ja sille saadaan ruutuaikaa. Pettymys oli suuri kun huomasin, että vanha rouva Vantaalta, jonka pihan kukat on syöty saa äänensä kuuluville tiedotusvälineissä paremmin kuin MTK!

  Tätä asiaa on viivytelty ja vatuloitu järkyttävän pitkään. Metsiä uudistetaan väärin, tulevien sukupolvien metsiä on jo pilattu ollaan pilaamassa lisää, kun hyviä metsänhoidon suosituksia ei voi noudattaa. Asia on niin tärkeä, että se olisi syytä selvittää päivänvalossa, kravatti suorassa, sivistyneesti, oikeuslaitoksessa, julkisuutta kaihtamatta.

  Muualla ammattiyhdistyskentässä vaikkapa luottamusmiehen hiukankin kyseenalaistettavissa oleva irtisanominen on uutisten pääaihe, lyödään välittömästi ”persettä penkkiin” ja käräjillä katsotaan, kuka on oikeassa. Puuntuottajan eduvalvojana MTK:sta tulee mielikuva, että se on viljalaarin viimeisessä nurkassa piileskelevä hiirulainen.

  Löytyisikö MTK:sta selkärangan tynkää tyrkätä prosessi liikkeelle? Asiaa voisi vauhdittaa vahingonkorvausvaatimuksella. Vaikkapa Luken äärimaltillisella vahinko-arviolla, esimerkiksi 10 vuoden ajalta eli 300-500 miljoonaa euroa.

  https://www.slideshare.net/Metsakeskus/metstuhot-miten-eteenpin

  Toiminta on ollut tahallista. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa sidosryhmien kantaa ei ole otettu huomioon (metsästyslain mukaan pitää ottaa huomioon) ja hirvitiheystavoitteiksi on asetettu yli 4 / 1000 ha tiheyksiä, jotka edellä esitetyn (Tapion määritelmä) mukaan johtavat kohtuuttomiin vahinkoihin ja ovat siten lainvastaisia.

 • Rane

  Osoite on varsin oleellinen jos vaatii valtiolta 300-500 miljoonaa vahingonkorvausta.

  Kerrotko vielä miten Riistakeskuksen voisi tuomita lain rikkomisesta.Laissahan ei käsittääkseni mainita täsmällisiä lukuja.Kanne vaikuttaisi olevan vielä hatarammalla pohjalla kuin surullisenkuuluisa kartellikanne.

  Planter Planter

  Rane: Riistakeskuksen voi tuomita lain rikkomisesta, koska se rikkoo lakia. Luepa uudestaan aloitus huolellisesti.

  Planter Planter

  Selkeä vahinkoperusteinen kannansäätely on tietysti riistahallinnolle punainen vaate. Se ei sitä halua.

  Vahinkoja yritetään piilottaa perimällä tarkastusmaksu 170€ vahinkoilmoituksesta, joka rekisteröidään. Muuten koulutetaan metsästäjiä olla ottamatta huomioon paikallisia vahinkoja, kun anotaan pyyntilupia:

  Eräillan antia:

  ”Esim. tuottajajärjestöjen, kaupallisten toimijoiden, edunvalvontajärjestöjen sekä sidosryhmien antamat lausunnot, arviot ja laskelmat esimerkiksi kannantiheydestä tai vahingoista eivät ole viranomaisten antamia lausuntoja, eli niiden perusteella lisäpyyntilupia ei voida myöntää.”

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Loistava termi Planterin kynästä: ”vahinkoperusteinen kannansäätely”! Juuri sitähän Ruotsissa on päätetty tehdä. Riistakantojen elinvoimaisuudesta riistakonserni on huolehtinut loistavasti, kun taas vahinkojen estämisessä se on epäonnistunut surkeasti.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  aajalkanen: …vaan se on pakko ulkoistaa metsästysseuralle…

  Ei ole pakko, kunhan vaan on lain vaatima 1000 hehtaaria (yhtenäinen alue) itsellään. Kuten on sahalan paroonilla (velijussijalkanen). Hän kertoi 3.10.2019 organisoimassaan metsäseminaarissa (johon osallistui myös mikkomme, siis tiirola), että hänellä (siis paroonilla) ja hirvillä on sellainen sopimus, että hirvet pysyvät pois hänen mailtaan. Jos sopimusta ei noudateta, niin koukistetaan sormea. Hänen maillaan ei ole myöskään hirvikärpäsiä.

  Ongelma on juuri tuo järjetön pinta-alavaatimus. Pinta-alavaatimus pois, jolloin avautuu mahdollisuus todelliseen puuntuotantoon. Maanomistajalla tulee olla oikeus poistaa sorkkaeläimet mailtaan ilman mitään lupia.

  Mistä tuo 300 miljoonaa kymmenessä vuodessa on revitty? Sahalan parooni sanoi tuossa seminaarissa, että hänen metodeillaan saadaan tuotettua puuta niin paljon, että sen vaikutus koko yhteiskuntaan on kymmeniä miljardeja vuositasolla. Parooni osaa takuulla numerot.

  suorittava porras suorittava porras

  Kehottaisin Planteria lukemaan tarkasti eri puolelle Suomea laaditut sorkkaeläinten kaatosuositukset. Miten määrittelet riistakeskuksen syylliseksi , jos metsästysseurat eivä pääse suositusten edellyttämälle tasolle?Entä tilanne talvehtimisalueella ? Niiden seutujen metsästysseuratko määritellään syyllisiksi paikallisesti ylisuureeen  kantaan? Ympäristön hirvet ovat kasaantuneet yhteen paikkaan ja muualla salot ammottavat tyhjyyttään.

  On melkoinen haaste asettaa riistakeskus edesvastuuseen , kun seurat eivät hae riittävästi pyyntilupia ja niistäkin vaihteleva määrä jää käyttämättä. Mikään ei täälläkään hetkellä estä metsästysseuroja hakemasta pyyntilupia tavoitekannan minimimäärään tähtäävästi jos vain yhteinen siihen pyrkivä tahtotila paikallisesti löytyy . Siihen ei viranomaisilla tai riistaneuvostolla ole nokan koputtamista. …puuttuu vain se tahtotila.

  Planter Planter

  Joudun nyt jankuttamaan. Kun riistakeskus tänne asettaa tavoitteet 5/1000 ha, se on yksiselitteisesti ja ehdottomasti syyllinen kohtuuttomiin vahinkoihin, jotka ovat laittomia.

  Jos jossain metsästäjät pullikoivat vastaan, on riistakeskus velvollinen hoitamaan asian niin ettei vahinkoja synny. Vastuuta ei nyt vaan voi siirtää muille.

  Metsuri motokuski

  Kyllähän sahalan parooniakin rajoittaa kaatoluvat. 1000 ha niitä ei montaa saa. Kannattaisi hänenkin liittyä johonkin suurempaan porukkaan niin kaatoluvat lisääntyisi samassa suhteessa ja voisi lisätä metsästyspainetta entisestään. Sahalan maat ei taida olla talvehtimisalueita onneksi. Silloin ei koukistus auta yhtään kun jahtiaika on päättynyt ja hirvet pyörii alueella.

  Kerrassaan ihailtavaa fanitusta AC:lla.

  Miten se riistakeskus voi asettaa 5/1000ha jos valtakunnallinen tavoitetiheys on 2.5-3 hirveä / 1000ha.

  Tuo suorittavan viimeinen kappale on ihan totta. Olin just paikallisen rhy:n kokouksessa ja aika pahat haukut sain kun esitin että pyritään valtakunnalliseen tavoitteeseen. Pahaa pelkään että nyt ei mene hyvin. Toivottavasti olen jälleen väärässä.

  Rane

  Tässä hirvien vähentämisessä Planteri on ihan oikeassa mutta Kannehomma vaikuttaisi olevan hataralla pohjalla.Luin kyllä aloituksen mutta en löytänyt Tapion suosituksista hirville suositustiheyttä,ehkä on .Lisäksi sidosryhmien kannan huomioonottaminen ei tarkoita että tehdään juuri niin kuin sidosryhmät haluavat.Ja tuossa edellä Suorittava kertoi muitakin näkökohtia joiden perusteella taitava puolustusasianajaja kaataisi kanteen helposti.

  suorittava porras suorittava porras

  Muistutan Planteria  , että se 5 on yläraja . Kukan ei estä seuroja pyrkimästä   alempaan tasoon, siihen 2,5:een / 1000ha. Monissa seuroissa tavoitteeseen mennään pidemmällä aikavälillä , esim. kolmen vuoden kuluessa. Kertarysäyksistä on huonoja kokemuksia.

  …ja tuo 5 on riistaneuvoston suosittelema yläraja , ei riistakeskuksen.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 212)