Keskustelut Metsänhoito Riista-aita

Esillä 3 vastausta, 81 - 83 (kaikkiaan 83)
 • Riista-aita

  Merkitty: 

  Etsin tietoja riista-aitojen kustannuksista. Rautakaupassa riista-aita maksaa noin 100 euroa/50 m ja tolpat alkaen 5 euroa kappale. Näillä kahden hehtaarin taimikon aitaaminen maksaisi noin 2000 euroa eli 1000 euroa per ha. Aitaa voi siirtää ja se lienee melko huoltovapaa, joten kustannus ei ole ihan mahdoton, varsinkin jos saisi metsästäjät pystytystalkoisiin.

  Valtion talousarvioesityksestä ei ilmene, miltä momentilta tienvarsien riista-aidat kustannetaan, mutta veikkaan että ne sisältyvät momenttiin ”liikenneverkko” eli liikenneväylien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Aidan hinta on pystytettynä 10000-20000 euroa kilometriltä.

  Valtion budjettiesityksessä riistanhoitomaksuilla kustannetaan Suomen Riistakeskuksen toiminta ja hirvieläinten kaatoluvista kertyväksi arvioitu raha on 3,4 miljoonaa tälle vuodelle (taulukko). Olisi mielenkiintoista tietää mitä ’hirvieläinkantojen hoito’ sisältää. Tuolla summalla saisi riista-aidat muutamalle kymmenelle kilometrille valtatietä tai 1 prosentille vuotuisista uudistusaloista, eli pieniksi jäisivät saavutukset, niin että ehkä ne käytetään jotenkin järkevämmin?

  Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa):

  Vahinkojen korvaukset 1,2; Vahinkojen estämistoimenpiteet 0,3; Hirvieläinkantojen seuranta ja tutkimus 0,85; Riistavahinkorekisteri 0,15; Hirvieläinkantojen hoito 0,9; Yhteensä 3,4.

   

 • jees h-valta

  Jopa vihdoin paineen alla MTK:in ”ärähti” liian epävakaasta hirvien kannasta. Pitäisi käyttää lupia rajummin niillä alueilla joissa hirviä ongelmaksi on. Mutta myös hakea pitää riittävästi lupia. Lupapankin käyttö on myös ollut aivan liian vähäistä. Nyt patistetaan taas alueellisia Riistaneuvostoja ja MHY:tä saman pöydän ääreen. Tuosta voisi henk.koht. mielipiteenä sanoa ettei tule mitään. Liian kauan on MHY katsellut tuhoutuneita taimikoita eikä äännähdystäkään missään. Ei kokouksissa eikä julkisuudessa. Sielläkin luuraa metsästäviä aivan liikaa hiljentämässä liian kovia kannanottoja. Valtuustot ovat muutenkin lähinnä pellen roolissa siinä kermaköörissä.

  Puuki

  Toisessa taimikkotuhoja käsittelevässä ketjussa oli linkki tutkimukseen, jonka mukaaan hirvitiheyden pitäisi olla  n. 1 / 1000 ha, jotta hirvituhot vähenisi riittävästi.  Sille tasolle tuskin päästään muualla kuin Lapissa.                 Koska uudistusalojen uudistaminen männylle on vähentynyt, niiden taimikkojen vioittumiset ovat lisääntymässä.

  Taimikkojen aitaamisessa voisi käyttää esim. 1,5 m korkeaa aitaa jättämällä se alaosastaan auki. Tai käyttämällä kahta 60 cm leveää verkkoa .  Sama betoniverkko-aita kestäisi ehkä 2:n taimikon suojauksen ajan käyttökelpoisena. Sillloin ha-kustannus ei jäisi enää kovin suureksi ; vastaisi ~ yhtä taimikonraivauskustannusta materiaalikustannuksiltaan.

  Tolopainen

  Oletteko kokeilleet kuusiaitaa, kun se on viisimetriä korkeä ei taatusti mene mikään sorkkaeläin ylitse. Voi vielä tihentää betoniverkolla alaosan.

Esillä 3 vastausta, 81 - 83 (kaikkiaan 83)