Keskustelut Puukauppa Sekava katkontaa koskeva ohjelma A-studiossa

Esillä 10 vastausta, 61 - 70 (kaikkiaan 72)
 • Sekava katkontaa koskeva ohjelma A-studiossa

  Merkitty: 

  Toimittaja yritti kovasti saada selluyhtiöt syyllisiksi ja nynnyjä olivat yhtiöiden miehet.

  Vuosikymmenien aikana on tullut kaksi harvennusleimikkoa koskevaa tapausta.  Toisessa oli muutama tukkipuu kuitukasassa.  Se sovittiin.  Toinen jäi kaivelemaan.  Harvennusleimikon tukkikertymä oli runkojen  keskitilavuuteen suhteutettuna yllättävän pieni.  Ei se mahdollinen  tappio ollut kuitenkaan kuin muutama tonni.  Sain mittaustodistuksen vasta, kun puut oli ajettu, mikä tietysti herätti epäilystä.  Kyselyyn sain ympäripyöreän vastauksen.  En alkanut enempää kysellä ja on sen yhtiön kanssa myöhemminkin kauppaa tehty, tosin kokorunkomuodossa.

  Eräs  asiaan vaikuttava tekijä on se, että yhtiöt vaihtavat puuta.  Siis sahoille tukkeja sellufirmojen leimikoista ja vastaavasti kuitua sahojen leimikoista sellufirmoille.,  Koska käydään vaihtokauppaa, niin sellufirmankin kannattanee ottaa tukkiosuus tarkkaan talteen.  Eiköhän siitä saa sahalta hyvän hinnan tai sitten oma saha tarvitsee.  Sahoilla on monesti ollut vaikeuksia saada kuitupuu tai sahahake myytyä sellutehtaille kunnolliseen hintaan. Periaatteellista tarvetta pienentää tukkisaantoa ei siis pitäisin olla.

  Käsittelemättä jäi laatuvikojen vaikutus.  Varttuneissa männiköissä sahalla on 2-3  prosenttia suurempi tukkikertymä, koska ne hyväksyvät vähän laatuvikaisia järeitä tyvipöllejä.

  Jos maallikkometsänomistaja ei ymmärtänyt mitään metsäasioista, niin tuon ohjelman jälkeen on vielä enemmän pihalla.

 • suorittava porras suorittava porras

  Laajennan edellistä esimerkkiäni vielä siten ,että kyseessä oli harvennus. Enskaosuudella mo vaati tiukasti jätettäväksi 1200 runkoa hehtaarille (oli lukenut lehdestä). Kävi kuitenkin niin ,että koealamittaukset osoittivat runkoluvuksi 900 runkoa hehtaarilla jo ennen hakkuuta. Hiukan oli siis haastava työmaa jo lähtökohdiltaan ja erimielisyyden aiheita jo valmiiksi. Hengissä siitäkin onneksi selvittiin vaikka nuorempi kollegani koki joutuneensa painostetuksi ja mahdottoman tehtävän eteen. Kahdella koneella tehtiin saaressa töitä pelko persuksissa ,kuinka kauan jäätie kestää ja saadaanko palsta valmiiksi.

  käpysonni

  Yksi asia katkontakeskustelussa unohtuu kokonaan; kun vaaditaan nätä matriiseja, tukkilistoja, katkontatilastoja, millä nimillä niitä kutsutaankin, julkisiksi, niin vaikka olisi miten julkista tahansa, niin puunmyyjistä suurin osa ei niistä ymmärtäisi yhtään mitään eikä näin ollen osaisi niistä tehdä mitään johtopäätöksiä.

  suorittava porras suorittava porras

  Listat eivät kerto yksinään ,onko katkottu oikein. Tulosta on verrattava lähtötilanteen runkoihin pystyssä ja katkottuna ja viimeksimainuttu pörittämällä pölkyt vastaavaan asentoon ,kun ne olivat rungon ollessa kokonainen.

  Motokuski puolestaan tietää katkoneensa oikein ,kun sahalta ei tule poikkeamapalautteita. Pöllien pituudet laatu ova säädetyissä rajoissa ja pölkkyjen tavoitejakauma toteutuu. Poikkeamaplaute tulee yleensä heti,kun tukkikuorma on purettu ja tarkastettu, jos on aihetta .Käytännössä minuuteissa.

  Metsänomistajan taholta en ehtinyt saada ensimmäistäkään poikkeamapalautetta työurani aikana. Lienenkö onnistunut ,vai onko valvonta pettänyt?

  Rane

  ”puunmyyjistä suurin osa ei niistä ymmärtäisi yhtään mitään eikä näin ollen osaisi niistä tehdä mitään johtopäätöksiä.”

  Voi olla näin mutta ei kaikkien tarvitsekaan osata.Riittää että osa ymmärtää ja saa katkontatiedot jolloin pelko kiinnijäämisestä saa yhtiöt ja kuljettajat tekemään puukauppasopimuksessa sovittuja mittoja.UPM on hyvällä tiellä.

  mehtäukko

  Mutta kun oikeuskäytännötkään eivät ole uskottavia…!

  Rane

  Käytännön esimerkki.Tässä Storan tapauksessa jos näille kymmenille metsänomistajille olisi luovutettu katkontatiedot niin suuri osa olisi todennäköisesti hoksannut ettei alle 18 cm tukkia ole tehty OLLENKAAN.Nykyajan ihminen osaa sen verran taulukkoa lukea ainakin ajan kanssa.(sanomattakin selvää ettei motokuskit,ostomiehet,ylipäälliköt,yms huomanneet mitään tai ainakaan kertoneet huomanneensa ennen kuin MHY otti yhteyttä.)

  Stora Enso katkoi tukkia virheellisesti – ”Tietojärjestelmä lähetti väärät katkontaohjeet hakkuukoneelle” – MT Metsä – Maaseudun Tulevaisuus

  suorittava porras suorittava porras

  …niin tuokin tapahtui inhimillisen virheen seurauksena siirtymävaiheen aikaan ,jolloin Stora siirtyi käyttämään tukilla 18cm:n minimiläpimittaa. On mennyt vanhat ja uudet kaupat sekaisin ja tarjottu molempiin uusinta aptia. Vanhat kaupat olisi luonnollisesti pitänyt hoitaa niillä asetuksilla ,joilla kauppa oli alunperin laadittu.

  Uusille tai kesäajan työntekijöille sattuu joskus virheitä. Esimerkkitapauksen yleistäminen koko organisaatiota koskevaksi on virheellistä uutisointia. Käsittääkseni virhe myös korjattiin välittömästi ja ihan ilman käräjöintejä. Ihan sama käytäntö on muillakin.

  pihkatappi pihkatappi

  Näin on, virheitä sattuu ja firman velvollisuus on esittää katkontatiedot viimeistään käräjillä, mieluiten aina.

  mehtäukko

  Tallennusvirhe hyvinkin, ja sellainen tiedosto kun solahtaa vaikkapa 30 motolle, lähettäjä tietysti on ristiinnaulittava.

  Mutta myhistys kun tekee, päättää, valvoo ja tuomitsee toisten tekemiset , valtakunnassa kaikki hyvin.

  Rane

  ”Vanhat kaupat olisi luonnollisesti pitänyt hoitaa niillä asetuksilla ,joilla kauppa oli alunperin laadittu.”

  Aivan.Tuossa tapauksessahan noita väärillä mitoilla tehtyjä työmaita löytyi lopulta useita kymmeniä.Kertoo siitä ettei näitä hintamatriiseja tehdessä ole edes tiedossa millä mitoilla puukaupat on tehty.

Esillä 10 vastausta, 61 - 70 (kaikkiaan 72)