Keskustelut Metsänhoito Sielunmetsä

Esillä 3 vastausta, 121 - 123 (kaikkiaan 123)
 • Sielunmetsä

  Anu Kuivalaisen hieno dokumentti on katsottavissa ympäri maan elokuva teattereissa. Elokuva kertoo karun totuuden Suomen metsien tilasta!

 • Rane2

  Niin esim Sopenmäki on pääasiassa ”yhden puulajin muodostamaa tasaikäistä varttunutta metsää”. Ja kun se  on suojeltu niin aika vähän on tehtävissä.

  Puuki

  Yhden puulajin metsäänkin saa monimuotoisuutta suojelua paremmin tekemällä esim. pienialaisia aukkoja uudistumista varten tai väljennyshakkuita, jotta aluskasvillisuutta pääsee syntymään.

  Esim. lahopuiden, muutaman suuren puun ja riistapöheikköjen jättäminen ei vaikuta juuri mitenkään metsätalouden tulokseen mutta lisää monimuotoisuutta.

  Monimuotoisuudella tarkoitetaaan” luonnossa esiintyvää vaihtelua kaikilla tasoilla : lajin sisäistä perinnöllistä vaihtelua, lajistollista vaihtelua ja elinympäristöjen välistä vaihtelua ”.

  ”Perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että saman lajin eri yksilöt ja eri alueilla esiintyvät kannat poikkeavat toisistaan perimältään. Monimuotoisuus  on edellytys  sille, että lajit pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Elinympäristöjen monimuotoisuus (esim. erilaiset metsä-ja suotyypit, joilla esiintyy kullekin tyypille sille ominainen lajiyhdistelmä – sekä pintakasvillisuus että muu lajisto) parantaa lajistollisen ja perinnöllisen monimuotoisuuden säilymisen edellytyksiä. ” (J. Siitonen: metsänkasvatus ja monimuotoisuus)

   

   

   

  Gla Gla

  Harvennuksessa jätettävät pökkelöt ja maahan kaadetut rungot ovat tosiaan hyvä ajatus, mutta uudistumisen mahdollistaminen pienaukoilla on metsätalouden kannalta typerää puuhaa. Itse olen raivausten ja hankintahakkuiden yhteydessä säästänyt muita kuin pääpuulajeja nimenomaan monimuotoisuuden takia. Leppä, raita tai haapa siellä täällä on hyvä juttu.

Esillä 3 vastausta, 121 - 123 (kaikkiaan 123)