Keskustelut Metsänomistus Suomen riistakeskuksen johtaja reijo orava osoittaa metsänomistajille kaapin paikan

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 42)
 • Suomen riistakeskuksen johtaja reijo orava osoittaa metsänomistajille kaapin paikan

  Metsälehti (18/2012) on viimein ansiokkaasti tuonut esille puuntuottajien aseman suhteessa holtittomiin sorkkaeläinlaiduntajiin.
  Sivulla 4 on paljastava juttu otsikon oravasta, joka edustaa kyseisiä laiduntajia, suoraan parasiittiketjun huipulla.

  Tässä on kysymys hirvikannan hoitosuunnitelmasta:
  ”Hoitosuunnitelmassa päätetään, miten kantoja seurataan ja hoidetaan. Sitä varten kuullaan useiden sidosryhmien näkemyksiä, MYÖS METSÄNOMISTAJIEN; hirvistä ja suurpedoista on tunnetusti toisille hyötyä ja toisille haittaa.”

 • Planter Planter

  Metsästäjäliiton puheenjohtaja Maaseudun Tulevaisuudessa: ”Hirvikanta on tällä hetkellä aika lähellä sopivaa. ”Tänä vuonna meillä kaadetaan runsaat 50 000 hirveä, se on varmaan aika hyvin suhteessa siihen, mitä pitääkin kaataa.””Minusta hirvituhot ovat hyvin hallinnassa tällä hetkellä.”

  Aika masentavaa luettavaa, jotain toivoa olisi, jos tunnustettaisiin, että ainakin paikallisia, suuriakin, ongelmia on. Paikalliset metsästäjät se tunnustavat, mutta organisaation huipulla pitäisi käydä specsaversilla.

  Metsuri motokuski

  Kyllä Keski-Suomessakin on tihentymiä. Meidän hirvirtalousalueella pohjoisessa keskisuomessa on sellainen. Olemme hakeneet lisälupia parina viime vuonna mutta jostain syystä naapuriseuroille ne ovat menneet. Nytkin alueella päivystää seitsemän hirven lauma. Seuramme alue on noin 3000 ha ja arviolata siellä on noin 12 – 13 hirveä jatkuvasti. Luvat on käytetty ja tarvetta lisäluville olisi. Jotenkin alan olemaan pikkuhiljaa sitä mieltä että lupien jakoon saisi tulla jotain järkeä ettei niitä jaettaisi hyvä veli- järjestelmällä. En sano että näin tapahtuu kun en ole lupia jakamassa mutta pikkuhiljaa alkaa tuntumaan siltä. Ihme kyllä alueella on vuosia metsähallitus kasvattanut männyntaimikoita menetyksellisesti mutta yksityisen maiden raivaamattomat taimikot tuntuu hirville kelpaavan.

  suorittava porras suorittava porras

  Osa varsinaisista luvista vielä käyttämättä . (43 /54 )Pankkilupiakin kävi kaupaksi vain 6 . Ei ongelmia tihentymistä . Loput luvat joko naaraita tai vasoja . Ennen tämän päivän palveria jokaisella seurueella oli lupa ampua vain yksi uros .

  Kun hirvien määrä on niukka , astuvat rajoitukset mukaan kuvioihin . Suuremman kannan aikaan oli mahdolista ampua hirviä järjestään sitä mukaa , kun hollille sattui .

  Joillakin seuroilla on haastetta saada lupakiintiönsä käytettyä , kun alueella asustaa pelkkiä uroksia . Yhteisluvan osakkaat päättivät säästää urokset hirvikannan vinoutuman oikaisemiseksi .

  jees h-valta

  Ne rajoitukset joista suorittava mainitsi tuntuvat täällä suunnilla olevan jopa tietynlaista pelleilyä. Josta eräät ovatkin hiukan kritisoineet minunkin kanssa jutustellessaan. Kun vedätetään jahti turhaan viimetippaan hakemalla tiettyä ammuttavaa. Viimeksikin oli yhdellä seuralla jäädä lupa käyttämättä mutta eräs vanha konkari hiukan jelppasi ja ampui hiukan ohi puhelinliikenteen. Omana kertomanaan että tiedä menikö näin mutta ainakin tuntui mittansa täynnä olevan pelehtimistä.

   

  suorittava porras suorittava porras

  Tässä syyt ”pelehtimiseen”.

  Vuonna 2011 Harjavallan alueelle oli myönnetty 30 pyyntilupaa . Niiden käyttöasteeksi muodostui 76,7 % ja alueelle jääväksi kannaksi arvioitiin 17 yksilöä . (pinta-alaan suhteutettuna reilusti alle 1 hirvi / 1000ha)

  Vuonna 2012 pyyntiluvat pudotettiin 18:aan .

  Jääväksi kannaksi ilmoitettiin 25

  Vuonna 2013  pyyntilupia 18  ja jäävä kanta 20

  Vuonna 2014 pyyntilupia 12 ja jäävä kanta 27

  Vuonna 2015 pyyntilupia 12  ja jäävä kanta 34

  (poimittu valtakunnallisista tiastoista riistaweb )

  Aikamoista meteliä Jesse ja muutamat muut ovat pitäneet hirvien suuresta määrästä . Tilastot kuitenkin osoittavat elukoita olevan asianomaisten alueella vain nimeksi . ”Korpituvan” maisemissakin kantaa verotetaan alle

  1  yksilö / 1 000 ha . Vähissä on hirvet sielläkin .

  jees h-valta

  Tilastot ja tilastoilla harhaanjohtajat. Kuten edellisissä mainitsin Harjavallan tehollinen metsästysalue rajoittuu pienelle alalle pohjoispuolen Koirakorpeen ja hiukan siitä Kokemäen suuntaan ja siten siltä alalta löytyy tuhannelle hehtaarille karjaa useitakin yksilöitä. Seitsemän-kahdeksan hirven lauma ei lainkaan harvinaisuus viime vuosina. Eteläpuolella jokea metsästävälle seuralle myönnettiin yksi kaatolupa ja se täyttyi ensimmäisenä jahtipäivänä. Sinnekkin alkaa kuulemma pikkuhiljaa kertyä. Johtuen valtatie-2:n suoja-aidoista ne jäävät hiukan enemmän myös Hiirijärven-Hiittenkiukaan pienille metsätilkuille. Ja ketä sielläkin uudistaa tietää kuinka käy. Ja kun pohjoispuolen luvatkin pudotettiin vielä tälle vuodelle kymmeneen on selvä suunta taas menossa. Joka on tasan samaa aaltoliikettä kuin on ollut jo kymmeniä vuosia. Paitsi että huippukantaa hivutetaan röyhkeästi koko ajan vain pahemmin tuhoa aiheuttavaan suuntaan.

  jees h-valta

  Onhan tuo luettavissa suorittavan julkaisemasta tilastostakin suoraan. 2012-2016 on jäävää hirvikantaa kasvatettu suorastaan törkeisiin lukemiin. Nyt jäämä tulee olemaan yli neljäkymmentä hirveä muutaman tuhannen hehtaarin tosiasialliselle metsäalueelle.

  Planter Planter
  Timppa

  Jesse tuolla väitti hirvestäjiä valehtelijoiksi.  Tuota tilastoa katsellessa ei kyllä voi tulla sellaiseen johtopäätökseen.  Kaatomäärien ja arvioidun jäävän kannan välillä on selvä (negatiivinen)  korrelaatio.  Siis metsästäjät todella kertovat havaintonsa.  Asia erikseen on tietysti se, että havaitaanko aina kaikkia hirviä tai miten muualta vaeltavat hirvet vaikuttavat tilanteeseen.  Niitä ei kukaan pysty ottamaan huomioon.  Oleellista onkin esimerkiksi havaittujen määrien kehitys ja toisaalta kaatoprosentin kehitys.  Näistä voi päätellä paljon tulevasta hirvikannasta.

  Siitä olen kyllä samaa mieltä, että pelkkään pinta-alaan tuijottaminen johtaa harhaan.  Pitäisi todella selvittää paikalliset tihentymät ja suunnata niihin kaatolupia.  Esimerkiksi Saarijärven eteläosissa on erittäin runsas hirvikanta, mutta kaatokiintiöt pienet,  koska lupia myönnetään sama määrä hehtaarille kuin huonompien kantojen alueelle, joten kaikki hirvet tulevat ammutuiksi aivan muutamana viikonloppuna.

  Paljon olisi tässä hirvihommassa järkiperäistettävää.  Tietenkin myös kumottava ensi syksynä voimaantulevaksi määrätty metsästysaika-asetus.  Riistaviranomaisten pitäisi kyllä kehittää toimintaansa monessa suhteessa.

   

  Timppa

  Muuten sitä en kyllä ymmärrä todellakaan, ettei uroksia saa ampua, jos ei näy muita kuin uroksia.  Kait sitä vinoutumaa pitäisi oikaista ampumalla uroksia eikä lehmiä.   Kyllä todella joskus tuntuu, että porukka on täysin sekopäistä.  Ainoa oikea sääntö on, että ammutaan siinä järjestyksessä kuin hollille saadaan.

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 42)