Keskustelut Metsänhoito Tuleva Kemera

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 71)
 • Tuleva Kemera

  Merkitty: 

  Uusi kemeralaki oli lehetekeskustelussa viime viikolla. Nyt se on menossa valiokuntakäsittelyyn. Yritän linkittää se esityksen tänne. Jos ei onnistu niin se löytyy eduskunnan sivuilta. Nyt hyvät veljet ois aika purnauksen ja munien puristelun sijaan vaikuttaa. Saataisiin laki toimivaksi. Se kuitenkin on tärkeää meille. Meillähän on jokaisella jonkinlaisia suhteita kansanedustajiimme ja joillakin maa-ja metsävaliokunnan jäseniinkin.

  Lukekaa tarkkaan läpi tuo esitys. Toivoisin nyt vilkasta keskustelua tällä arvostamallani foorumilla. Meiltä täältä ilmeisesti joku lähtee valiokunnan kuultavaksi. Eväitä sais olla reilusti repussa ettei se ole pelkästään ”minun mielipide”, vaan porukalla pohdittu!

  Valmista lakiahan meidän on turha purnata…on mikä on…

  linkki; https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_6+2017.aspx

 • A.Jalkanen

  Riippumatta kemerasta, metsävaroilla on niin suuri merkitys kansantaloudelle, että jonkinlaista sääntelyä niiden käytön suhteen tulee aina olemaan. Sitä en ymmärrä, miksi hirvieläinkannat ovat valtiovallan erityissuojeluksessa; kyse on harrastuksesta, ei elinkeinotoiminnasta.

  En pitäisi tarpeellisena tukea verhopuuston poistoa tai nuoren metsän hoitoa. Muut tukimuodot ok. Juurikäävän torjunnan olisin säilyttänyt tuen piirissä.

  Rane2

  Lakiesitykseen ei näytä sisältyvän mitään hakupakkoa.

  Kuten oli odotettavissa niin ne jotka eivät viitsi lukea esitystä esittävät asiantuntevimmat lausunnot.

  Kalle Kehveli

  Passaa hyvin, että kemera lopetetaan täysin. Jokainen tehköön metsällään mitä haluaa.

  AMMATTIMIES

  KEMIRA JOS LYÖTÄÄN LOPUNLISESTIN,JÄIHIN NIIN.SUOMI METURILEN TULEE LÄHTÖ KILON,METRIN TEHTAALEN SEKÄN YHTES,KUNTAN ELÄTISKI SEKÄN LE1PÄN,JONON JATKOSKI.SEKÄN RAVAU SAHOLA E1,OLE ENÄÄN KUN ROMUN,RAUTAN ARVO SAHA KAUPIJAAT,KAATUU KONKURSTIIN EN TIETÄN,KUKAN NEKIN ELÄTÄÄ.TAMIK0T JÄÄ HOITANATA E1,TULE ENÄÄN RAHA METIÄ KALIKAT,TUOTAAN SAHOLEN ULKON MA1LTAN KUN.EI LÖYTY ENÄÄN SUOMISTA,LAATUN PUUTA SEKÄN RAHA RUNKOJAN.

  Halko

  Varhaishoito on ainoa missä kemeralla on paikkansa.

  Nmh:sta ja ojituksista se pitäisi lopettaa.

  suorittava porras

  Kemeraa vain taimikonhoitoon ja markkinatalous huolehtikoon lopusta. Epäkelpoihin toimiin ei pidä kannustaa ketään ainakaan  yhteisten varojen voimalla.

  harrastelija

  Ei taida tällä porukalla olla yhteistä säveltä, kun lukee noita mielipiteitä. AJ:n kanssa olen samaa mieltä, että metsätalous on kansantalouden kannalta varsin tärkeä asia. Kun mo:t saavat tukea nuuten tuottamattomaan metsänhoitoon, niin se jos mikä parantaa kansantaloutta.

  Tuota luonnosta silmäilin ensialkuun nopeasti ja metsän parannukseen selkeästi vaikuttavia töitä ovat taimikon hoito, nuoren metsän kunnostus, metsää kasvavien vesitaloudesta kärsivien maiden ojitus ja riittäävän hyvä tiestö, että tuote saadaan haettua metsästä. Kaikki nämä toimenpiteet ovat mo:lle menoja, mutta saatu lisäraaka-aine antaa lisäystä kansantaloudelle. Mo:ien saama hinta raaka-aineesta on pieni osa siitä, mitä puun jalostus kaikkineen tuloineen ja työllistymineen on viime kädessä.

  Toinen juttu on sitten se, että kenellä metsätalous on elinkeino?
  <div class=”middle clearfix”>

  ”Yksityiset ihmiset omistavat noin 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Suomessa on noin 632 000 metsänomistajaa, kun mukaan lasketaan myös yhteisomistustilojen osakkaat ja vähintään kahden hehtaarin tilat. Metsänomistajia on siis lähes 14 prosenttia kansasta.

  55 prosenttia metsänomistajista asuu edelleen haja-asutusalueilla, kun taas neljännes asuu yli 20 000 asukkaan kaupungeissa. Runsas 40 prosenttia metsänomistajista asuu yhä tilallaan.

  Suomalaiset metsätilat ovat kohtuullisen pieniä. Yli kahden hehtaarin metsätiloja on noin 347 000 ja niiden koko on keskimäärin 30,1 hehtaaria. Yli sadan hehtaarin metsätiloja on vain viisi (5)prosenttia.  Sekä suurten että pienten metsätilojen lukumäärä on Metsäntutkimuslaitoksen mukaan lisääntynyt viimeisten viiden vuoden aikana.”

  Olisiko yli 100 ha:n omistajalle jo elinkeino? Ei varmaankaan riitä vielä yksistään Suomessa! Ainakin noille 347 000 mo:lle ei minun mielestä ole elinkeino vaan enempi harrastus!

  </div>

  KeLo

  Metsään liittyvää harrastustoimintaa ei tulisi valtion varoin tukea.

  Ruotsissa ei ole kemeraa ja siellä yksityismetsätaloudella menee varsin mukavasti.

  Halko

  Miksi valtion tulisi tukea jo muutoinkin kannattavaa liiketointaa??

  Jos metsänhoito ei kannata, niin syyllinen löytyy peiliin katsomalla.

   

  (toki minäkin kaikki mahdolliset tukirahat hyödynnän, jos vain mahdollista….)

  Tolopainen

  Kun metsäpuolella ei enää ole ongelmana puuntarjonta vaan jatkojalostuksen puutee. Rahoja pitäisi suunnata enemmän jalostusketjuun ja vähemmän puuntuotannon lisäämiseen tai kohta toiminta ei kannata enää nykyistä vähäistäkään määrää. Ei metsänkasvun lisääminen mitään auta, jos puun hinta laskee koko ajan ja kysyntä vähenee, kun tehtaita  suljetaan eikä uusiin kuitupuuta käyttäviin investoida riittävästi.  Trumppia pilkataan lauseesta Amerika first, kun Suomi on ollut metsäteollisuuden investoinneissa second kymmeniä vuosia ja ulkomaat ensin se näkyy. Missään EU-maassa teollisuus ei invetoi yhtä paljon ulkomaille kuin Suomessa. Missä on teollisuuden yhteiskuntavastuu, lisäksi osingoista yli puolet menee ulkomaisille omistajille. Kaikki parhaat yhtiöt on myyty pääosin ulkomaiseen omistukseen elämme banaanivaltiossa.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 71)