Keskustelut Harrastukset Vierasperäisten riistalajien istutukset Suomen luontoon

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 73)
 • Vierasperäisten riistalajien istutukset Suomen luontoon

  Merkitty: 

  Tässä alustus aiheeseen

  Vieraslajilaki 1709/2015

  1 § Lain tarkoitus

  Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (vieraslajiasetus) soveltamisesta.

  3 § Vieraslajin ympäristöön päästämisen kielto

  Vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön.

  Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske:

  3) metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä tarkoitettua vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan luontoon laskemista Suomen riistakeskuksen luvalla.

  *************************************

  Metsästyslaki 42 § (30.12.2015/1711)
  Vierasperäisen riistaeläimen ja riistaeläinkannan maahantuonti ja luontoon laskeminen

  Tässä pykälässä tarkoitetaan:

  1) vierasperäisellä riistaeläimellä villikania, kanadanmajavaa, tarhattua naalia, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa ja muflonia sekä kanadanhanhea ja fasaania; (17.5.2019/683)

  2) vierasperäisellä riistaeläinkannalla 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja riistaeläimiä, jotka eivät kuulu vierasperäisiin riistaeläimiin ja jotka ovat peräisin muualla kuin Suomessa esiintyvästä luonnonvaraisesta kannasta tai Suomen ulkopuolella tarhatusta kannasta.

  Vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon on kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti ja tuonti toisesta jäsenvaltiosta sekä luontoon laskeminen on suoritettava.

  Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

  Haitallisten vieraslajien maahantuonnista ja ympäristöön päästämisestä säädetään haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 sekä vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015). Vieraslajien ympäristöön päästämisestä säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa.

  **********************************

  https://vieraslajit.fi/lajit/MX.47629/show

  Valkohäntäkauris
  on luokiteltu tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi Suomessa. Lounais-Suomessa valkohäntäkauriin on koettu aiheuttavan vahinkoa erityisesti erilaisilla kasvimailla ja istutuksilla, mutta lisäksi on noussut esille valkohäntäkauriin laidunnuksen aiheuttamat haitat puuntaimien, varpujen sekä kukkakasvien uudistumiselle. Suurin haitta on kuitenkin todennäköisesti lukuisat kolarit, joita valkohäntäkauris aiheuttaa.

  ********************************

  Kuusipeura

  Kuusipeura on yksi viidestä hirvieläimestämme (heimo Cervidae). Meikäläinen kuusipeurakanta on Ruotsista tuotujen istukkaitten jälkeläisiä. Alkujaan kuusipeura on kotoisin Välimeren ympäristöstä, mutta sitä on suosittuna metsästyseläimenä istutettu eri puolille Eurooppaa aikojen saatossa. Suomessa kuusipeuran istutuksia on tehty 1930-luvulta alkaen eri puolilla Etelä-Suomea.

 • vmt

  Villisika on tosiaan tulokaslaji ja oikeestaan ”paluumuuttaja”, kun on niistä jäänteitä Suomessa löytynyt jo tuhansien vuosien takaa.

  Sen takia jännää, että sille sallittu esim keinovalon käyttö metsästyksessä ja ei rauhoitusaikaa, mutta vhp:llä nuo rajoitettuja.

  No, se sikaruton pelkohan tuon valon käytön muutoksen sai aikaan ja rauhoitusta ei ollut aiemminkaan kuin emäkoille, millä saman vuoden porsaat. Eli sitä ei ole haluttu lisätä jostain syystä.

  jees h-valta

  Onko josain tutkimuksessa otettu noita peuroja ja kauriita huomioon esim. koronan leviämisessä? Sehän leviää sujuvasti ihmisestä eläimeen ja päinvastoin. Pääkaupunkiseudun ympäristössä on runsaasti puolikesyä peurakantaa muidenkin puolikesyjen kuten kanien lisäksi. Aika sujuvasti leviää korona juuri rannikoiden runsailla riistan tihentymäalueilla.

  Planter

  Kyllä kauriit ja peurat pitävät ihmiseen sen 1,5 metrin turvaetäisyyden.

  vmt

  Aivasteleeko ne sun lähettyvillä, että tulee pisaratartuntoja?

  jees h-valta

  Sitä pärskimistä tekee eläimet niinkuin ihmisetkin. Virushan voi hyvin useita tunteja pinnoilla pärskeen jälkeenkin. Lisäksi ne kuolaa puita ja pensaita kalutessaan josta taas saattaa tartuntoja tulla. En nyt väitä olevan aivan ykköslevittäjiä mutta osansa saattaa noillakin olla. kun pihoissa ja puutarhoissa koluavat kuten ihmisetkin.

  A.Jalkanen

  Hirvieläimistä ei todennäköisesti ole koronan levittäjiksi, mutta luin juuri, että näätäeläinten tiedetään olevan alttiita ihmisten viruksille. Tanskassa on päätetty teurastaa etuajassa miljoonia tarhattuja minkkejä, koska korona on tarttunut niihin ja sitten takaisin ihmisiin. Epäillään jopa, että näissä minkeissä olisi kehittynyt koronan mutaatio, johon kehitteillä olevat rokoteaihiot eivät tehoaisi. Tämä ei ole vielä varmaa, vaan vaatii lisäselvityksiä mutta ei tilanne oikein hyvältä kuulosta.

  Suomen turkistarhoilta ei ole vielä löytynyt koronaa minkeistä.

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/445e6b77-20ed-43e3-9cae-815581a974d9?

  Taviokuurna

  Kukapa sitten nostaa äläkän tästä?? Noista Savonkin istutuksista on ollut tosiaankin uutisia lehdissä. Metsäliiton Länsi-Lohjalle Jordanin johdolla tehdyt kuusipeuran istutukset tuntuvat ”itävän tehokkaasti”. Mökkiläiset ovat jo äkäisiä, pian metsänomistajatkin, sillä  metsäkauris ei olisi tarvinnut kaveria kusen taimikoiden tuhoamiseen. Kuuluvatko kaikki kansanedustajat eduskunnan metsästyskerhoon? Tällä hyvällä palstalla mouruaminen ei auta meitä, miten saamme asian julkiseksi, keskusteluun ja päätöksiin? Metsäpeurankin ”luonnonsuojelulliset” siirtoistutukset on tehty ketun häntä kainalossa, ”laji on suomalaisten vastuulla”, sitä metsästetään jo paikoin, ja hyvä niin, mutta alkavat loppua maasta pyyntihenkilöt kesken, kun sulan maan aikana ei uskalleta koiralla pyytää hirviä, eli jahtikansa on jo niin ikääntynyttä tai maavaraltaan matalaa, ettei jakseta enää kuin seurata koiran työtä kännykästä lavapakun konepellistä tukea ottaen.

   

  suorittava porras

  …no Taviokuurna on hyvä ja näyttää esimerkkiä! Kyllä juoksijoita metsään mahtuu. Eri asia ,tuleeko saalista.

  tamperelainen

  Vuosi-pari sitten kuulin radiohaastattelun,jossa joku naisihminen  oli päättänyt tuoda villihevosia ja eurooppalaisia biisoneita(visentti?) Suomen luontoon.Yhdistyskin asian tiimoilta perustettu…..että villihevosia ja biisoneita odotellessa….

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG6Pie7_PsAhVimYsKHeGyDqEQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-10007088&usg=AOvVaw0rznGQT6HM3aIOllxgqezM

  Visakallo

  Mitenkäs sitten menetellään, jos erittäin uhanalainen siperiantiikeri-pariskunta saapuisikin Suomeen? Onhan niillä toki aika pitkä matka kävellä Amur-joelta tänne asti, mutta jospa joku hieman niitä matkalla avittaisi…

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 73)