Keskustelut Harrastukset Vierasperäisten riistalajien istutukset Suomen luontoon

Esillä 10 vastausta, 51 - 60 (kaikkiaan 73)
 • Vierasperäisten riistalajien istutukset Suomen luontoon

  Merkitty: 

  Tässä alustus aiheeseen

  Vieraslajilaki 1709/2015

  1 § Lain tarkoitus

  Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (vieraslajiasetus) soveltamisesta.

  3 § Vieraslajin ympäristöön päästämisen kielto

  Vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön.

  Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske:

  3) metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä tarkoitettua vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan luontoon laskemista Suomen riistakeskuksen luvalla.

  *************************************

  Metsästyslaki 42 § (30.12.2015/1711)
  Vierasperäisen riistaeläimen ja riistaeläinkannan maahantuonti ja luontoon laskeminen

  Tässä pykälässä tarkoitetaan:

  1) vierasperäisellä riistaeläimellä villikania, kanadanmajavaa, tarhattua naalia, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa ja muflonia sekä kanadanhanhea ja fasaania; (17.5.2019/683)

  2) vierasperäisellä riistaeläinkannalla 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja riistaeläimiä, jotka eivät kuulu vierasperäisiin riistaeläimiin ja jotka ovat peräisin muualla kuin Suomessa esiintyvästä luonnonvaraisesta kannasta tai Suomen ulkopuolella tarhatusta kannasta.

  Vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon on kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti ja tuonti toisesta jäsenvaltiosta sekä luontoon laskeminen on suoritettava.

  Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

  Haitallisten vieraslajien maahantuonnista ja ympäristöön päästämisestä säädetään haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 sekä vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015). Vieraslajien ympäristöön päästämisestä säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa.

  **********************************

  https://vieraslajit.fi/lajit/MX.47629/show

  Valkohäntäkauris
  on luokiteltu tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi Suomessa. Lounais-Suomessa valkohäntäkauriin on koettu aiheuttavan vahinkoa erityisesti erilaisilla kasvimailla ja istutuksilla, mutta lisäksi on noussut esille valkohäntäkauriin laidunnuksen aiheuttamat haitat puuntaimien, varpujen sekä kukkakasvien uudistumiselle. Suurin haitta on kuitenkin todennäköisesti lukuisat kolarit, joita valkohäntäkauris aiheuttaa.

  ********************************

  Kuusipeura

  Kuusipeura on yksi viidestä hirvieläimestämme (heimo Cervidae). Meikäläinen kuusipeurakanta on Ruotsista tuotujen istukkaitten jälkeläisiä. Alkujaan kuusipeura on kotoisin Välimeren ympäristöstä, mutta sitä on suosittuna metsästyseläimenä istutettu eri puolille Eurooppaa aikojen saatossa. Suomessa kuusipeuran istutuksia on tehty 1930-luvulta alkaen eri puolilla Etelä-Suomea.

 • A.Jalkanen

  Näin! Mietin vaan että joku saattaisi tehdä tuollaisen ”karkaamisen” tahallaankin, jotta saataisiin meillekin metsästettävä täpläkauriskanta.

  A.Jalkanen

  Hesarissa juttua kuusipeurasta tänään. Herrat Antti Herlin ja Jorma Ollila ovat nyt myöntäneet, että tarhauksen tarkoitus on luoda Etelä-Suomeen metsästettävä täpläkauriskanta.

  Rikollista toimintaa (lupapapereita ei siis ole löytynyt Suomen Riistakeskuksesta), joka pitäisi laittaa kuriin lain muutoksella. Vieraslajien päästäminen kuntoon pitää olla aina kielletty vaikka kyseessä olisi riistalaji. Metsästettävää halutaan lisää mutta sitä tuleekin kun maahamme vakiintuu villisika ja saksanhirvi (isokauris).

  Suomen Riistakeskus levittelee käsiään. MMM siunaa tämän. METSÄSTYSMAFIA TOIMII. Hesarille pisteet jutusta että uskalsivat sen julkaista, ja Herlinille pisteet että antoi rehellisen  haastattelun.

  Puuki

  Pienet hirvieläimet syö mm. mustikan-ja puolukan varpuja talvisin.  Kesällä kevyempää ravintoa, horsmaa ja puiden lehtiä.    Kuusen taimien latvoja metsäkauriit syö vain ruokapulassa talvella.   Sopivan vähäinen lisäruokinta hankalimpaan aikaan voisi estää ne syönnit.

  Metsätalouden piikkiin ei voi laittaa esim. mustikan vähenemistä, kun hirvieläimet syö suuren osan mustikanvarvuista nälissään.  Ai niin, mustikkahan olikin jo syystä tai toisesta lisääntynyt jonkin tutkimuksen mukaan.   No se ei johdu ainakaan vhp:en ja kauriiden ym. kantojen vähenemisestä.

  A.Jalkanen

  Lisäruokinta ei estä maatalousvahinkoja kesällä.

  Gla

  Harmi, ettei Hesarin juttu näy kaikille.

  Erityisen ikävää tietysti on, kun puhutaan kaatoluvan vaativasta lajista. Ehdot samat kuin peuralla eli 500 ha maata jne. Metsästäjistä moni varmasti sisimmässään toivoo Jorman tempauksen tuottavan tulosta eli lisäävän alueen riistakantaa, vaikka julkisesti sitä ei voisikaan myöntää.

  Metsästyslain mukaan kaatolupia myönnettäessä pitää huolehtia kannan elinvoimaisuudesta. Jos Jorman peuroille myönnetään poistolupia, on se lain vastaista.

  Tässä on samanlainen asetelma kuin tulokaslajien suhteen. Erona vain se, että niissä mmm:n sijaan ympäristöhallinto pitää huolen siitä, että saa vallan päättää lajien asemasta.

  A.Jalkanen

  Ei ympäristöhallinnolla kai ole mitään virkaa, jos tulokaslaji kuten isokauris on riistalaji. Määritellään kiireen vilkkaa sellaiseksi MMM:n toimesta heti kun on rajan yli meille päässyt. Kyllä valtakunnassa on paljon mätää. Mielenkiinnolla odotamme kaurisfarssin seuraavaa siirtoa, kuka sen tekee ja mitä.

  Nostokoukku

  Ei tapahdu mitään. Paitsi Riistakeskus ja ympäristöviranomaiset levittelevät käsiään. On sen verran rahakkaita kauriin istuttajia, että ei riitä kenenkään pokka puuttua.

  A.Jalkanen

  Metsästyslain mukaan kaatolupia myönnettäessä pitää huolehtia kannan elinvoimaisuudesta. Jos Jorman peuroille myönnetään poistolupia, on se lain vastaista.

  Tämä on juuri se lainkohta joka pitäisi muuttaa. Päinvastoin: pitäisi velvoittaa poistamaan luonnosta ilman lupaa ts. laittomasti levitetyt yksilöt. Ei ole vaikeaa lumisena talvena ruokinnalta. Kun vielä laittaa sen ainoan ruokintapaikan aitaukseen niin puolikesyt kauriit kävelevät itse sinne takaisin?

  arto

  Onko se sen pahempaa kuin vierasperäset puut/kasvit. Nekin levineet pitkin suomea. Samoin minkki . supikoira.  kanadan majava. Nekin vievät kotoperäiseltä lajilta elintilaa

  A.Jalkanen

  Minusta arto tämä on pahempaa, koska kyseessä on nyt tahallinen levitystoiminta. Muutkin vierasperäiset on kyllä todettu haitallisiksi, koska niitä on alettu torjua, mutta alun perin niitä levitettäessä haittoja ei ole vielä tiedetty. Kauriiden aiheuttamat haitat ovat ehkäpä jopa astetta paremmin todennetut kuin noiden muiden haitat.

Esillä 10 vastausta, 51 - 60 (kaikkiaan 73)