Käyttäjän metsä-masa kirjoittamat vastaukset

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 427)
 • metsä-masa metsä-masa

  Laadullisesti tavallinen leimikko voi sisältää vastaanoton mukaan sahalla 1, 2, 3 luokkaa miltei tasajaolla ja lisäksi 1-3 % ns. raakkia, kaikki nämä myyjälle  60 € / m3. Jos leimikko on heikkolaatuinen ja hakattu hyväksyttävästi tukiksi silloin kolmoisluokan tukin osuus kasvaa ja ykkösluokan vastaavasti pienenee. Sahurille tämä on tietysti menetys, koska valmiintavaran hintaerot on huomattavia.

  Käytännössä tämä tarkoittaa, että laadullisesti heikonleimikon myyjä hieman voittaa, koska laatulisää suursahoilla ei käytännössä tunneta. Oston vaiheessa leimikoiden välinen hintaero on vain muutama euro ja kilpailutilanteessa ei sitäkään.

  metsä-masa metsä-masa

  Saman havainnon olen tehnyt täältä Väli-Suomesta MG:n puunhankinnasta kun Mäyräkoira ja jees h-valta. Omista ja naapurin hakkuun valvonta tilanteista olen saanut myös myönteisen kuvan ja tunteen hakkuun etenemisestä, siihen voi vaikuttaa myös miten valvoja asian esittää. Keskustelu vapautta myös motonkuljettajan toteuttamaan niitä ko. kaupan ehtoja ja tekemään siinä parastaan.

  Pahimmillaan virheellinen ostajan- ja hakkaajan syyttely voi johtaa siihen, ettei seuraavalle leimikolle tulekkaan tarjouksia tai jos tulee se voi olla hieman puutteellinen.

  metsä-masa metsä-masa

  Hyvä mehtäukko, oikeat arvot löytyy sieltä hakkuunaikaiselta työmaakäynniltä. Moton kuljettajien ammattitaito on korkea, mutta ovat ammattiylpeitä siitä, jos asiallisesti kysyy he kyllä  kertovat mielellään katkontaan ja mittaukseen liittyviä asioita metsänomistajille palstalla. Yleensä ahaa elämys ja ymmärrys hahmottuu sieltä !

  Kauppakirjan sisältöön kannattaa tässä markkinatilanteessa kiinnittää erityistä huomiota ja syventää siinä omaa tietämystään, siihenkin on saatavilla-apua ammattilaisilta.

  Hyvä yhteystyö puunostajan ja motokuljettajan kanssa  lisää hyvänolon tunnetta ja kannustaa metsänomistajaa valmistelemaan sitä seuraavaa leimikkoa.

  metsä-masa metsä-masa

  ”mehtäukon” näkemys leimikoiden lähtötilanteesta on hyvin monessa tapauksessa osunut oikeaan. Oma huomioni on myös se, että motonkuljettajasta tehdään syntipukki liian usein. Jos motonkuljettaja poikkeaa saaduista katkontaohjeista tekee hän siinä virheen, joka voi johtaa hänet myöhemmin hankaluuksiin työnantajansa toimesta.

  Kaikki merkittävät puunkäyttäjät ohjaavat nykyisin moton katkontaa ostajan toimesta lähetetyllä aptilla, ja sen painotuksia kuljettajalla ei ole sanottavasti mahdollisuutta muuttaa.

  Puunostaja ohjaa motoisäntiä hyvinkin tarkkaan hakkuutuloksen määrällä ja sopimuksen laatuvaatimusten pohjalta, palaute tulee nykyisin nopeasti ja luotettavasti (laaturaportit hakkuusta). Yrittäjän heikko menestyminen hakkuussa voi vaikuttaa alentavasti hakkuutaksaan, tai tulla eteen seuraavassa sopimusneuvottelussa.

  Metsänmyyjän kannattaakin perehtyä tarkemmin ostajan mittavalikoimaan ja sen liitteisiin ennen kaupan solmimista, silloin kädessä on kättä pitempää ja mustaa valkoisella, jos tarvetta ilmenee.

   

   

  metsä-masa metsä-masa

  On erittäin mielenkiintoisia seurattavavia eri ostajien tukinkatkonta tulokset !

  Tavaralajikatkonta on ostajien suosiossa, koska laaturiskit pystyy hakkuuvaiheessa eliminoimaan pois sahanraaka-aineesta. Sahuri voi käyttää runkohinnoittelua, mutta vain tasarakenteisissa- ja hyvä laatuisissa tukkileimikoissa.

  Yllätyksiä voi tulla vastaan myös paljonerikoismittoja sisältävissä aptissa, huomio kannattaa kiinnittää erikoispituuksien latvaläpimittoihin, esim, jos latva poikkeaa 2-3 cm minimi tukin paksuudesta, hukkapätkä menee silloin kuituun, tai jos erikoispituuden jälkeen ei saada aivan normaalia tukkia. Tietenkin näiden kertymään vaikuttaa aptin painotus haluttuun pituuteen.

  Tukkileimikoiden korjuunvalvonta on mielestäni kannattavaa, ja heti aloituksen päivän jälkeen. Työn ääressä tapaaminen selventää molempia osapuolia ja vapauttaa moton kuljettajan normaaliin työn rytmiin.

  metsä-masa metsä-masa

  UPM:n paluu Pohjois-Karjalan yläosiin ja Kainuun alueelle toi tullessaan silminnähden uutta ryhtiä UPM:n puunkorjuuseen, nähtävästi hoitosopimus- ja omat tilat täällä, ja paremmat talviolosuhteet puunhankinnalle, hyvä niin, tuli uusi puunhankkija lisää.

  Merkittävä parannus on tukkien mittavalikoimassa, koska tukit ohjautuu Kajaaniin entiselle omalle sahalle, Pölkyn tukkimittavalikoimalla, kuidut osoite on omille laitoksille Pietarsaareen.

  metsä-masa metsä-masa

  Tavaralajikaupassa on hankala miltei mahdoton määritellä ennakkoon kertyvä tukki prosentti, tämäkin ylilyönti oli sitä pahinta ääripäätä, onneksi hovioikeuden päätös meni oikein.

  Päätös koskee lähinnä sellun keittäjiä, lisäksi sieltä tiedotettiin jo vuosia, ettei katkontatuloksia voi antaa metsänomistajalle liitteenä mittaustodistuksen mukana, joka ei ainakaan lisännyt luottamusta ostajaan.

  Päätöksestä on jatkossakin hyötyä, koska näitä katkontaan liittyviä asioita käsitellään ja luodaan uusia toimintamallia firmojen sisäisessä koulutuksissa ja palavereissa.

  Oman vastuunsa joutuu kantamaan myös metsänmyyjä kun valitsee kauppakumppanin, kauppakirjan sisältö on siinä ratkaiseva tekijä, kun aletaan seurata tukkikertymää. Parhaimmillaan sahuri antaa katkontapohjan (aptin) jo kaupanteon aikaan, ainakin heti korjuuseen tulevaan leimikkoon.

  metsä-masa metsä-masa

  Tämä oli hyvä päänavaus katkontakiistassa, tästä on näytöt olleet selkeät ja perustelut katkontavirheestä asiallisia. Karkeasta virheistä tämä esimerkki on. Varmasti monelle metsänomistajalle on jäänyt tunne epäreilusta tukin talteen otosta, mutta asia on jäänyt siihen, tai on sovittu pienestä nimellisestä korvauksesta.

  metsä-masa metsä-masa

  Kiitos, mukavaa jatkoa vuodelle !

  metsä-masa metsä-masa

  Kiitos, Hyvää Joulua !

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 427)