Käyttäjän metsä-masa kirjoittamat vastaukset

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 489)
 • metsä-masa metsä-masa

  Leimikonteko maastossa antaa riittävän tarkkuuden päästä + – 10 %: n tarkkuuteen, maasto käynnillä selviää myös leimikon erikoispiirteet, puuston jakaumat, tuhoalttius tuulelle ja lumelle  ja muut poistuman määrään vaikuttavat tekijät.

  Etätyönä Metsään. fi:n kautta kerätyt puustotiedot ilman kohteella käyntiä on arpapeliä,  puulajikohtaiset tulokset voi olla hurjan erilaiset mitä oli odotettu.

  Pahimmillaan kauppakin tehdään ilman maasto käyntiä ja lopputulos voi olla kaikille osapuolille hankala, vaikka moto on tehnyt työn normaalisti, kun tukkimäärien alitus aiheuttaa vaikeasti ymmärrettävän lopputuloksen, silloin syyllistä voidaan hakea väärästä paikasta.

   

  metsä-masa metsä-masa

  kuivakorpi: Oliko kysymys aseteltu aidon tietämättömyyden tuotos, vai saada keskustelu hyvää, turvallista ja lailla säädettyä mitta tapahtumaa sekoittamaan !

  Kovassa tukinosto kampanjassa on joskus käynyt niin, että sahuri ostaa sopivan leimikon yhteydessä myös harvennuksia samaan hintaan, eli leimikosta on vain yksi hinta. Uusi asia tuo salaliittoteoria ainakin täällä Väli-Suomessa, asia ei ole tullut missään vaiheessa esille, vaikka olen seurannut motoja niin kauan kun motomittaa on pidetty luovutusmittana.

  Minusta kaikkien merkittävien puun ostajien ja niiden urakoitsijoiden  toimintatapaan ei kyseinen toiminta kuulu !

  metsä-masa metsä-masa

  Hakkuu onnistui joka siirtyikin jo seuraavaan leimikkoon, ennen ajokoneen  tuloa, mutta lähikuljetuksesta jäi jälkipuintia !

  Olen törmännyt ammattimiehen hakkaamaan ja keskiraskaan moton. Ponsse Ergo (päätehakkuiden harvesteri) erittäin hyviään hakkuusuoritukseen, myös ensiharvennuksilla, ergon painoluokka n. 18- 19000 kg varusteineen. Harmia aiheutti lähikuljetus, liian suuri ajokone, leveillä pankoilla, lähikuljetus aliurakointina ja kuljetus 500-700 m3 perässä.

  Onnistunut hakkuu jäi sivuseikaksi kun lähikuljetuksessa syntyi pilkka- ja kaatuneita runkoja ja uraverkosto painui, uranpuolelle syntyi katkennutta juuristoa, eli tähän vaikutti liika kiire ja, että joka uralta oli saatava kiireessä aina täysi 13- 15 m3:n kuorma.

  Ps. tässä voisi olla vinkiksi myös muille, varsinkin kesäkorjuu kohteissa, että kannatta tiedostella minkä laisella kalustolla lähikuljetus suoritetaan, jos moto on aukkokone !

   

  metsä-masa metsä-masa

  Nuakka: Olet saanut hyvät neuvot seuraavavan leimikon hakkuun aloitukseen, poimimalla sieltä ne oleellisimmat itseä askarruttavat asiat, josta haluat varmistuksen kuljettajalta.

  Kuljettajan kanssa keskustelu avaa näköaloja hakkuutapahtumasta jo varsin paljon. Kuljettajan tehtävä on toimia niillä mitoilla ja ohjeilla jolla  kauppatehty, kuljettajaa ei voi vaatia esim lisäämään pituusmittoja.

  Ostajan kanssa kauppaa tehdessä kannattaa kirjata lisäehtoihin muut hakkuuseen liittyvät työt, esimerkkinä urien havutus (harvennus), harvennuksen voimakkuus (ppa), lumppien teko metsään, säästettävät taimiryhmät ja avohakkuulla oksamassojen kasoille puinti, ym. tehtävät leimikko kohtaisesti.

  Kun asioista on sovittu kauppakirjalla, silloin ei henkilöiden vaihdoksetkaan haittaa  onnistunutta korjuutapahtumaa ” kaupanteon ja korjuunvälillä ” !

   

  metsä-masa metsä-masa

  Vuosikymmen sitten kansalaisaloitteeseen nimien keruu herätti minussa hieman ihmetystä kun saman ryhmittymän tarpeisiin kerättiin nimiä suurella kolmipäiväisillä festivaaleilla. Nimen keruulistat kulki useamman nuoren ja keski-ikäisten henkilöiden mukana. Aktiivinen asian esittäminen yleisölle kokosi nuoria jonoksi asti.

  Se ihmetystä aiheuttava tekijä oli mielestäni se kun yleisö liikkui juhlafiiliksellä, nimiä tuli ja nimenkirjoittajia riitti, kaikki ei ehkä jaksaneet panostaa- aiheeseen, vaan nimi listaan ja kesän riennot jatkui.

  metsä-masa metsä-masa

  Luonnonsuojeluliiton edustajalta yllättävän raju hyökkäys Suomalaista metsätalouden harjoittajia kohtaan, ehkä on niin suuri vaatimus ettei se kerralla toteudu !!! Perustelut suojakaistoilla asian korjaaminen kertoo huonosta näkymän mallintamisesta jatkossa.

  Metsien terveyttävä vaikutus on kiistaton, mutta mökkiläisen kannattaa varata se terve ratkaisu ja mukavuutta itselleen ostamalla suurempia pinta-aloja mökin yhteyteen, ulkoiluun, rauhoittumiseen ja ym. toimintaan.

  metsä-masa metsä-masa

  Niin, taisin ilmaista heikosti ” uuden metsänomistajan alkuunlähdön ” ja hänen kokemuksensa metsäasian suhteen kun on vasta alkamassa tilanpitoa.  Näissä kolmessa mainitsemallani isolla toimialla + sahurit on tarjolla myös ns. helmiä metsänhoitoon ja käyttöön, kunhan ne pystyy sieltä seulomaan.

  Täällä Väli- Suomessa on Mhy:n toiminta luotettavalla tasolla, varsinkin heidän tekemä korjuupalvelu, vaikka olosuhteiltaan leimikot on saattaneet olla heikompia, eli on saanut kaupat syntymään.

   

  metsä-masa metsä-masa

  Kun uusi metsänomistaja kertoi tavoitteistaan ja metsäkokemuksistaan on varmin tapa kartoittaa tilanpitoa ja töiden tekemistä oman Mhy:n neuvojan kanssa, tilan töiden kiireellisyys selviää siinä samalla.

  Kaikilla kolmella isolla toimialla UPM,MG ja Storaenso on palvelut laidastaan metsänomistajille, mutta harvoin ne palvelee vielä täysin-nuorta ja aloittelevaa metsänomistajaa.

  Tilanpidon kannattavuus paranee jos innostus omantilan metsätöihin on kova ja tekee omana työnä viljely- ja raivaussahatyöt. Hakkuut kannattaa  suunnitella tehtäväksi harvennuksia ja päätehakkuita sisältäviksi leimikoiksi, sille valitulle puunostajalle, siihenkin saat vinkit Mhy:tä.

  metsä-masa metsä-masa

  Saman laisia kokemuksia kuin Visakalliolla on minullakin. Aikaisin aamulla raivuulle ja noin 5-6 tuntia metsässä se tuntui sopivalta. Aloituksessa ilma on raikas ja viileä, itikoista ei vielä haittaa, mutta paarmat kyllä piiritti ainakin tankkauksen aikaan.

  Kesälomalaisena helleviikko oli toisaalta mukava kokemus, kun urakka tuli tehdyksi ja muut lomasuunnitelmat oli vielä edessä. Tuli siinä sahaillessa mieleen se, että miten ankara se meidän luonto onkaan kesän kovat helteet ja talven ankarat pakkaset, lisäksi vielä ne vesi ja räntäsade päivät välillä.

  ps. oliskohan ne viljelytyöt, ja raivaukset ja  nykyinen valtakunnan hakkuu tavoite tulleet tehdyksi metsurityönä !!!

  metsä-masa metsä-masa

  Terveisiä tosiaan harvennushakkuulta. Olin aamuviileän aikaan sukulaisten kesä harvennustyömaata tarkastelemassa. Kuvio oli reilu 7 ha ojitettu mustikkainen turvemaa, jossa puusto oli sekapuustoa. Varasto paikat oli valittu ojitusalueen molempiin päihin kun metsäautotiet oli molemmissa päissä, hyvä niin urat ei kuormittunut liikaa samalle varastolle.

  Hakkuun jälki oli siistiä latvukset ja oksat oli puitu uralle jo valmiiksi. Yhteen vetona tästä voisi tuoda esille sen, että turvemaa harvennushakkuu onnistuu myös kesällä, kun varastojen- ja kokoojauran valintaan uhraa- aikaa. Urapainumia ei ollut, vain varvikko urankohdalta oli muuttunut ruskeaksi !

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 489)