Palstalla | Varautuminen kirjanpainajatuhoihin

Käynnissä olevan ilmastonmuutoksen yksi riski on, että Suomessa yleistyvät suurikokoisilla kuusilla kirjanpainajatuhot, koska kasvukauden aikana saattaa olla altistavia pitkiä kuivuusjaksoja. Jos kirjanpainajapopulaatiot ovat suuria aiemmin sattuneiden metsätuhojen vuoksi, on vaara, että useana vuonna sattuneiden kuivuusjaksojen vuoksi heikentyneisiin kuusiin iskeytyy kirjanpainajaksi nimitetty kaarnakuoriainen. Tuho etenee nopeasti. Jos haluaa saada puusta tukkipuun hinnan, toiminta-aikaa iskeytymisestä on vain muutama viikko.

Etelä- ja keskisuomalaisia metsänomistajia on kehotettu tarkkailemaan alkukesästä suurten kuusien tyviä. Jos kaarnasta löytyy pieniä pyöreitä reikiä ja ruskeaa purua, kirjanpainaja on iskeytynyt puuhun ja aloittanut lisääntymisensä.

Neuvo on hyvä, mutta epärealistinen, kun ottaa huomioon, kuinka usein metsänomistajat ja erityisesti vanhat metsänomistajat ylipäänsä käyvät metsissään ja kuinka paljon vanhoja kuusikoita Suomessa on. Selvää myös on, etteivät kaikki metsänomistajat osaa erottaa todellisia riskikuusikoita muista samanikäisistä kuusikoista. Turhaa huolestumista on vastuutonta levittää.

Metsäsuunnitelma on oikea paikka kertoa riskeistä metsänomistajalle. Metsätiedot kertovat, missä metsänomistajalla on vanhoja kuusikkoja, jotka sijaitsevat helposti kuivuvilla lakimailla ja rinteillä. Joskus tietoa on myös kallioperän päällä olevan irtomaan paksuudesta, mutta yleensä sen selvittäminen vaatii maastokäynnin.

Myös tiedot naapuritilojen hakkuusuunnitelmista ja hakkuista ovat julkisia. Jos oma metsikkö on vanhaa riskikuusikkoa ja se rajoittuu naapurin hakkuupaikkaan, oman metsän kehitystä kannattaa seurata tarkasti. Katkaisuhoito riskikuusikolle voi olla viisas ratkaisu.

Metsäkeskus oli oikeilla jäljillä tehdessään karttapalvelun, jossa on osoitettu alueita, joilla on muita korkeampi riski kirjanpainajan iskeytymiselle. Riskialueet pääteltiin, jos läheisyydessä oli tehty yli 0,3 hehtaarin hakkuita kirjanpainajatuhojen vuoksi. Nykymuodossaan palvelun hyödyllisyys on kyseenalainen, mutta antaa aavistuksen siitä, millainen voisi olla tehokas metsänomistajien varoitusjärjestelmä.

Vai onko ratkaisu alkukesällä tehtävä riskikuusikoiden drooniseuranta yhdistyneenä säätietoihin? Metsäala odottaa kiinnostuneena kustannustehokkaita uuden tekniikan ratkaisuja.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat