Mainos

Nykyinen korjuukelpoisuusluokitus on jo aikansa elänyt

Puunkorjuun ajankohdan merkitys vähenee kaluston ja menetelmien kehittyessä. Puunkorjuuta tehdään jo lähitulevaisuudessa keleistä ja vuodenajasta riippumatta tasaisesti.

Vuosi vuodelta lyhenevät talvet ovat johtaneet siihen, että yhä useampi perinteinen talvikorjuukohde korjataan jatkossa kesällä. Oikea kalusto, hyvä työtekniikka, ammattitaito ja suunnittelu mahdollistavat oikean korjuuajankohdan valinnan. Pian vanhanaikaisesta kesä- tai talvikorjuukelpoisuusluokittelusta voidaan luopua, koska jokaiselle leimikolle korjuun ajankohta valitaan yksilöllisesti, metsän ja tiestön ominaisuudet sekä säätiedot huomioiden. Samaan suuntaan kehitystä ajaa myös tarve korjuuyrittäjien töiden tasaisuudelle. Puunkorjuukalusto – harvesteri, ajokone sekä osaavat kuljettajat – ovat kallis investointi, joka edellyttää yrittäjälle työtä jatkuvasti.

Pienenä ajatusleikkinä mainittakoon, että pelkästään Stora Enson Etelä-Suomen hankinta-alueella kuusikoissa tekemät ensiharvennukset ja harvennukset talvelta kesälle siirtämällä saataisiin hakkuukoneketjuille 15 000 tuntia lisää tuottavaa työaikaa vuodessa. Koko Suomen mittakaavassa olisi vaikutus järisyttävästi suurempi, mutta jo edellä mainitulla toimella paikallisten korjuuketjujen työllisyystilanne paranisi huomattavasti.

Metsätien kunto määrittelee usein puunkorjuun ajankohdan

Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, ei puunkorjuuta yleisesti rajoita käytettävä hakkuu- ja kuljetuskalusto, vaan ennen kaikkea korjuukohteelle johtavan tien kantavuus huonolla kelillä. Jos tie ei kanna puutavara-autoa, ei puitakaan saada liikkeelle kohti tehdasta. Koska puu pitää saada tuoreena tehtaalle, ei puunkorjuuta tällöin ole järkevää aloittaa. Metsätilan tiestö on investointi, josta jokaisen metsänomistajan kannattaa pitää huolta tulevaisuuden kuljetustarpeita ennakoiden. Korjuun aikana pyritään välttämään tarpeetonta metsätien kuluttamista. Esimerkiksi lähikuljetus suunnitellaan siten, että ajokone purkaa kuorman aina metsän puolelta, eikä tällöin pehmitä tai roskaa metsätietä.

 

 

 

Stora Enson hakkuut onnistuvat aiempaa haastavammissa olosuhteissa kehittyneiden korjuutekniikoiden ja koneiden ansiosta. Metsäkoneiden kantavuutta on viime vuosina parannettu uusilla telaratkaisuilla, lisä-akselistoilla ja pyörästöillä. Hakkuukone havuttaa ajouraansa hakkuun edetessä ja parantaa siten maaston kantavuutta myös ajokoneen tarpeisiin. Valoisana ja lumettomana vuodenaikana on käytössä lisäksi selvä etu pimeään talveen verrattuna: harvennuksilla kasvamaan jätettävien puiden valinta on valoisassa helppoa ja arvokkaat luontokohteet tunnistaa varmemmin ympäristöstä. Metsään ei kesällä myöskään jää yhtä pitkiä kantoja kuin paksun lumen aikana, mistä on metsänomistajalle suoraa taloudellista hyötyä. Stora Enson saama palaute kesällä tehdystä puunkorjuusta on ollut rohkaisevaa.

10 vinkkiä korjuuolosuhteiden parantamiseksi

  1. Raivaa pensaikot tienvarsilta. Vesakon juuret sitovat vettä ja levittävät lehtiä yms. kariketta tielle, jolloin tien pinta ei pääse kuivumaan ja sen kunto heikkenee nopeasti.
  2. Avaa ojat ja tierummut. Kun ojissa ei vesi seiso, pääsevät tiet kuivumaan ja kantavat paremmin.
  3. Lanaa säännöllisesti tienpinta. Lanauksella muotoillaan tie niin, että pintavesi ei jää seisomaan tielle. Samalla poistetaan kasvustoa.
  4. Metsätien liittymä isommalle tielle tulee olla riittävän leveä, sillä puutavara-auto tarvitsee tiukissa käännöksissä tilaa, etenkin perävaunun kanssa. Liittymän tulee olla 1-2 metriä leveämpi kuin tie.
  5. Kalliomurskeella voi tarvittaessa parantaa tien kantavuutta. Murske läpäisee hyvin vettä ja kuivuu nopeasti.
  6. Laita varasto- ja kääntöpaikat kuntoon. Puutavara-autolle hankalia paikkoja ovat tiukat käännökset. Tilava varastopaikka ja mielellään ympyräkääntöpaikka varmistavat, että puu liikkuu ongelmitta. Joskus yksikin väärässä paikassa oleva kivi tai puu saattaa estää puutavara-auton kääntämisen.
  7. Muutaman tunnin kaivurityöllä on mahdollista parantaa leimikon kokoojauran kantavuutta metsästä varastolle. Pengertie ja ojat auttavat notkelmissa ja pehmeissä paikoissa.
  8. Hyvä tieverokosto tilalla mahdollistaa vaihtoehtoiset reitit varastolle. Tällöin metsäkoneella ei tarvitse ajaa kaikkia puita samaa kokoojauraa pitkin.
  9. Metsätalousyrittäjät – ja sijoittajat rakentavat aina ensimmäisenä hyvät tiet metsätilalle, minkä jälkeen on hoito- ja hakkuutöiden aika. Tieinvestointi tulee nopeasti takaisin parempana leimikon kysyntänä, korkeampana puun hintana ja hoitotöiden helpottumisena. Myös metsätilan mahdollinen myynti helpottuu tulevaisuudessa.
  10. Metsätien investointi ja hoitokulut ovat puun myyntiverotuksessa verovähennyskelpoisia. Kysy verotuksesta Stora Enson metsäasiantuntijalta.

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.