Mainos

Kirjanpainajat – syyllisiä kaikkeen?

Kaarnakuoriaisiin kuuluvat kirjanpainajat ovat aiheuttaneet 2010-luvun alusta vuosittain parin miljoonan euron edestä metsätuhoja. Kuoriaiset iskeytyvät kesällä varttuneisiin kuusiin ja tappavat ne ennen talven tuloa. Tuhon eteneminen on nopeaa ja näkyvää.

Kirjanpainajat nousivat toden teolla metsäväen tietoisuuteen tämän vuosikymmenen alussa, kun tuholaisten paikalliset massaesiintymät tappoivat terveitä kuusia erityisesti maamme kaakkoisosassa. Joissain tapauksissa kuoriaiset onnistuivat tuottamaan kesän aikana jopa toisen sukupolven, mutta onneksemme uusi sukupolvi ei ehtinyt aikuistua ennen talven tuloa ja vältyimme mitä todennäköisimmin mittavilta tuhoilta.

Kirjanpainajatuhot lisääntyneet

Kirjanpainajatuhot ovat selvästi lisääntyneet edellisten vuosien aikana. Itse olin ennen vuotta 2010 nähnyt kirjanpainajia ainoastaan kuusitukkipinoissa kuoren alla lisääntymässä ja yksittäisiä hakkuuaukon reunalle jätettyjä kirjanpainajien tappamia heikentyneitä kuusia. Nyt näin ensimmäistä kertaa kirjanpainajia niin paljon, että ne tappoivat eläviä kuusia, jopa monen kymmenen puun ryhmiä.

Salakavala juurikääpä

Metsissämme piilee kuitenkin kirjanpainajia huomattavasti huolestuttavampi tuholainen. Tauti piileskelee metsässäsi tehden tuhojaan, kun itse olet autuaan tietämätön käynnissä olevasta omaisuutesi arvonalennuksesta. Tartunnan saaneissa puissa ei näy ulkoisia merkkejä taudista, ne tulevat esille ikävänä yllätyksenä vasta seuraavassa hakkuussa. Puut säilyvät hengissä vuosikymmeniä tuhosta huolimatta, mutta sen aiheuttama hintalappu on joka vuosi metsänomistajille yli kaksikymmenkertainen kirjanpainajiin verrattuna. Tuhon aiheuttaja on juurikääpä.

Lahon heikentämät puut sopivat kirjanpainajille

Juurikääpä usein syy kirjanpainajatuhoihin

Juurikääpä altistaa kuuset usein kirjanpainajien iskeytymisille. Lahon heikentämät puut ovat sopivia kohteita tuhansille lisääntymishaluisille kirjanpainajille. Kärsivien kuusten kaikki energia kuluu hengissä pysymiseen, eivätkä ne itse pysty torjumaan kuoriaisten hyökkäystä. Puut kuolevat. Itse asiassa kirjanpainajat antavat ainoastaan kuoliniskun kuusille, joita juurikääpä on piinannut ehkä jo vuosikymmenten ajan. Myös tuulenkaadot ja myrskytuhot ovat yleisiä juurikäävästä aiheutuvia ongelmia. Näistä seurannaistuhoista aiheutuvat kustannukset voidaan ainakin osittain lisätä suoraan juurikäävästä johtuviin vuosittaisiin miljoonakustannuksiin.

Terveet metsät vastustuskykyisiä

Uskon, että jos juurikäävän aiheuttama tuho olisi yhtä selkeä, silmiinpistävä ja nopea kuin kirjanpainajien, sen vakavuus ja taloudellinen merkitys ymmärrettäisiin paremmin. Juurikäävän torjunta on onneksi nykyään metsätuholain määräämä velvollisuus. Siitä huolimatta tauti on edennyt nopeasti kohti pohjoista ja vallannut uusia alueita edellisten vuosikymmenten aikana. Taudin luonteen takia torjuntaan ei usein olla ryhdytty, koska juurikääpää ei ole ennestään esiintynyt kyseisellä alueella. Se on toki ymmärrettävä asenne tai luulo, mutta tämän taudin kohdalla valitettavan väärä ja tulee ajan mittaan seudun metsänomistajille hyvin kalliksi. Juurikäävän torjunta on nimittäin kannattavinta juuri siellä, missä sitä ei vielä esiinny. Juurikäävän tartunta voidaan estää käsittelemällä kantojen kaatopinnat torjunta-aineella kesäaikaisissa hakkuissa.

Kirjanpainajien aiheuttamat vahingot ovat murto-osa juurikäävän tuhoista

Pidä kirjanpainajaa silmällä ja juurikääpä kurissa

Kirjanpainajatuhot herättävät syystäkin tunteita. Ne ovat yleistyneet, mutta niiden aiheuttamat vahingot ovat silti edelleen vain murto-osa juurikäävän aiheuttamista tuhoista metsissämme. Pidä kuitenkin kirjanpainajaa silmällä. Voit itse vähentää tuhoja varmistamalla, että hakattujen talvi- ja kevätleimikoiden kuusipuutavara kuljetetaan pois hakkuupaikalta määräaikaan mennessä.
Juurikääpä on piilevästä esiintymisestään huolimatta toistaiseksi selvästi suurin huolenaihe metsiemme terveydelle sekä teollisuuden puunhankinnalle. Juurikääpää on miltei mahdoton havaita ennen puunkorjuuta, mutta se esittäytyy hakkuun yhteydessä todella ikävänä yllätyksenä. Sen leviäminen on kuitenkin mahdollista saada kuriin kantojen käsittelyllä, se vaatii torjunnassa sekä pitkäjänteisyyttä että järjestelmällisyyttä.

Lisätietoja juurikäävästä ja sen torjunnasta voit lukea sivuiltamme www.rotstop.fi

Gunnar Salingre

Asiantuntija / Juurikäävän torjunta
Verdera Oy

Mainos

Kommentit (1)

  1. Eikö laho kuusi ole kuin suuppilo väärinpäin kannosta ylöspäin.
    Näin minä tunnistan lahot ja kaadan pois. Tuota on niin kuin kahta tyyppiä. Toien lahon laatu nousee korkealle ja toinen pysyttelee 1m ja 2m väsissä tyvessä. Viime talvena kaadoin hisirakennukseen noita nykyään isoja puita jota olivat 2m korkeudesta ympärysmitaltaan 2m, 50- 70 senttisiä halkaisijaltaan. Niissä oli tuo parempi laho, sitten oli sitä 15 sentin halkaisiajassa kun meni viimeiseen 5 sm pksuuteen asti.
    Pidän tuota koko vaimaamaa lahoa todella huolestuttavana.
    Niistä ei saa oikein mitään muita kuin oksia ja niitäkin vähän.