Mainos

Pienet metsäkoneet – tunteet ja todellisuus

Olen valmistanut metsäkoneita muutaman vuoden useisiin eri kokoluokkiin. Tähän ajanjaksoon on mahtunut lukuisia keskusteluja metsäkoneista niin messuilla kuin pienemmissä puitteissa. On kuitenkin yksi teema ylitse muiden, mihin törmää toistuvasti ja johon sisältyy vahvoja tunnelatauksia – nimittäin pienet metsäkoneet.

LBF-pienmetsäkone toimii kätevästi esimerkiksi tonttihakkuissa.

Jo itse termi ”pienet metsäkoneet” on absurdi, sillä yhdelle se tarkoittaa mönkijäluokan menijää ja toiselle taas kahdeksan tonnin ajokonetta. Näillä kahdella ei ole mitään muuta yhteistä kuin metsämaasto, missä itse kukin käyttää niitä hyvin erilaisiin tarpeisiin. Näyttääkin siltä, että ”pienistä metsäkoneista” puhutaan mieluusti silloin, kun halutaan erottua Ponssen tai Deeren edustamasta valtavirrasta metsäkoneiden ihmeellisessä maailmassa.

Myyjä palvelee metsäkonemarkkinassa asiakastaan reilusti vain silloin, kun tälle tuodaan esiin kaikki realiteetit, jotka vaikuttavat konehankinnan järkevyyteen. Jos ajourahakkuuseen sopimattomia muutaman tonnin painoisia metsäkoneita markkinoidaan harvennushakkuita tekeville metsäpalveluyrittäjille taloudellisesti kannattavina ratkaisuina, ollaan todella heikoilla jäillä! Pinot ovat työpäivän jälkeen tienvarressa pieniä ja samoin on laita yrittäjän tilipussin.

Myyjä palvelee metsäkonemarkkinassa asiakastaan reilusti vain silloin, kun tälle tuodaan esiin kaikki realiteetit.

Ajourien välissä kruisailu ja kanto kannolta eteneminen vievät vain yksinkertaisesti aivan liikaa kallista työaikaa, jotta hommasta voisi tulla kannattavaa. Ainoastaan erikoiskohteilla, kuten tonttihakkuissa, on mahdollista menestyä pienkalustolla.

Jos asiakas talouspuolen sijaan painottaakin valinnassaan elämyksiä, ovat pienet metsäkoneet varteenotettava vaihtoehto. Ostaahan moni meistä myös veneitä, asuntoautoja tai moottoripyöriä hakeutuessaan mieluisten harrastusten pariin. Miksei samaa saisi tehdä myös omassa metsässä vapaa-ajallaan? Totta kai tähän pitää ihmisiä kannustaa, mutta konemyyjän on kuitenkin kerrottava näissäkin hankintatilanteissa selvät faktat asiakkaalleen.

Jos asiakas talouspuolen sijaan painottaakin valinnassaan elämyksiä, ovat pienet metsäkoneet varteenotettava vaihtoehto.

Tosiasia on, että keveimmät harvennushakkuille ja energiapuun hankintaan sopivat koneet edustavat painoltaan kaksinumeroisia lukuja – mittayksikkönä tonnit. Tähän löytyy yksinkertainen selitys fysiikan laeista, joiden mukaan 10 metristä kuormainta ja siihen mahdollisesti liitettyä hakkuupäätä täytyy tukea riittävä vastamassa, jotta koneyhdistelmä pysyy pystyssä. Kun mukaan liitetään metsämaaston erityispiirteet – rinteet, kivet, kolot ja kannot – täytyy myös käyttää sopivaa varmuuskerrointa painoluokkaa määritettäessä.

Pieniin metsäkoneisiin liittyvää keskustelua vaivaa näköalattomuus ja tunteellisuus. Yleensä tuijotetaan konevalinnoissa vain yhtä ominaisuutta – kuten kokonaispainoa – ja sivuutetaan samalla monia muita tärkeitä valintakriteerejä. Yksi näistä on hinta, joka pientenkin koneiden kohdalla näyttää nousevan käsittämättömiin mittaluokkiin. Siihen on toki syynsä, sillä 6 tonnin painoisen koneen monet komponentit ovat lähes yhtä arvokkaita kuin 15 tonnin vastaavan! Tätä yhtälöä on monen asiakkaan usein lähes mahdotonta ymmärtää.

Yleensä tuijotetaan konevalinnoissa vain yhtä ominaisuutta ja sivuutetaan samalla monia muita tärkeitä valintakriteerejä.

Metsäkoneiden myyjiltä edellytetään jatkossa vastuullisempaa markkinointia etenkin silloin, kun pienempiä koneita myydään päivittäiseen työkäyttöön. Vanha viisaus siitä, että koneyrittäjän tulee kyetä hankkimaan elantonsa velkarahalla hankitulla investoinnilla, on oiva ohjenuora myös jatkossa.

Marco Krogars

www.finnbull.fi

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.