Hoidettu metsä tuottaa runsaan marjasadon.

Kuvassa oikealla runsaasti mustikkaa raivatulta ja harvennetulla kuviolla. Lisäkuvissa näkyy aluskasvoksen vaikutus marjavarvuston määrään. Vanhemman käsittelykulttuurin palstalla aluskasvos on jätetty raivaamatta. Siellä mustikkaa ei esiinny lainkaan. Hoidettu puoli tuottaa runsaan sadon.

Kommentit (5)

 1. Noinhan se on tuon kokoinen talousmetsä on myös hyvä mustikkamaasto. Aijemmin on varmaan tuoltakin kerätty hyvä puolukka ja vadelma sato.

 2. Mustikka tarvitsee valoa ja kosteutta. Täällä kaakossa mättäät on sinisenään, kun tuli sopivasti sateita. Marjamiehiä on paljon. Ja hoidetussa metsässä karhukin näkee poimijan ajoissa.

 3. suorittava porras

  Mainitsin alussa erilaisen käsittelykulttuurin. Vielä runsas vuosikymmen sitten kuvan maanomistajan mailla uran vasemman puolen näkymä oli yleinen. Ei enää. Puiden laatua eikä kasvua aluskasvos ei ole edistänyt. Ainoastaan ennakkoraivauksen työkustannus on kasvanut vuosi vuodelta ja maan pintakerros on pysynyt tuottamattomana marjoen suhteen vuosikymmeniä. On ollut mukava seurata metsänhoidon aktivoituminen tuloksia. Maan pinnassakin on elämä voittanut . Marjat ovat palautuneet uudistusaloille. Parhaimmillaan ne eivät ole edes hävinneet alueelta ,kun valoa on ollut koko ajan riittävästi. Touki noille pusikoillekin on paikkansa ,mutta ei niillä koko metsäaluetta kannata täyttää. Tässäkin on jäänyt notkopaikkaan laaja vaihettumisvyöhyke riistan suojaksi. Muualla on torjuttu kuusettumisen uhkaa raivaussahalla.

 4. A.Jalkanen

  Moni jatkuva kasvattaja rakentelee uutta metsää noista männikön alikasvoskuusista. Nuorena hyvännäköisiä, mutta kuivahkolla kankaalla (VT, puolukkatyyppi) kuusi taitaa vanhemmiten hävitä tuotoksessa männylle? Jos on tuore kangas, sitten asia ok.

 5. suorittava porras

  Näin tämän alueen omistajatahon mailla senkin ihmeen ,että kävivät kaatamassa erikseen moottorisahalla männyntaimikkoon uudistuksen yhteydessä unohtuneet kuidun mittoihin varttuneet aluskasvoskuuset. Samassa yhteydessä taimikoiden hoito ja ennakkoraivaukset tehostuivat merkittävästi. Nyt nautitaan toimenpiteiden tuloksista. Toisaalla tuskaillaan kuusettumisen kanssa ,kun annetaan kuusen valloittaa männiköt.

Metsänhoito Metsänhoito