Kuusikon kesäkorjuu

Kuviolla myöhästynyt ensiharvennus, leimikko MT, kuusikko ja OMT:n sekametsä, pinta-ala 8,5 ha. Lämpösuma-alue 1150 d.d, jääväpuusto 650-1000 r / ha ja poistuma n. 55 m3.
Puunostajana oli yksi kolmesta suuresta sellun valmistajista. Hakkuun suoritti kokonaisurakointia harjoittava yritys, jonka palkkalistoilla oma korjuuesimies, jonka tehtäviin kuului työmaiden hakkuujärjestys, valvonta ja leimikon rajaukset.
Korjuuhenkilö oli aktiivinen ja kiinnostunut koneketjun toiminnasta myös maastossa.

Kommentit (19)

 1. Mikäpäs siinä. Nyt on kuusikolla hyvät korjuukelit mikäli maa on kantavaa kuten kuvassa. Kuivaa on eikä kantavillateloilla tule painumia. Korjuukelit paremmat kuin marraskuun räntäsateessa.

 2. Kantavilla teloilla onnistunee. Paitsi niissä kohdin joissa on jyrkempiä käännöksiä voi tulla kuusikossa juuristovaurioitakin. Niitä ei telojen leveys välttämättä estä.

 3. metsä-masa

  Kuluva kesä näyttää saavan aikaan erikoisen hyvät korjuuolosuhteet jopa ns. talvileimikoille, kaluston valinta, leimikon tarkastelu korjuuta varten ja kuljettajien ymmärrys (teko ja lähikuljetus) ja ammattitaito on avaintekijöitä onnistumiselle.

  Kokonaisurakointia tekevän yrittäjän toiminta oli yllättävän myönteinen kokemus. Kokonaisurakoitsian toimestä ajettiin vuosikymmeniä epäselväraja suoraksi ja paikalleen.

  OMT:n alue oli sekapuustoa ja siten pehmeänpää sinne syntyi hakkuun aikaan toista metriä korkea patja suojaamaan juuristoa, joka onnistui sitkeän koivulatvuksien ansiosta. Ronkolulu kuviolle jäi n. 1000 r / ha ja ajouranleveys oli 4,5 m

  Hakkuukalusto oli Jonh Deeren ketju 1070 ja samaa painoluokkaa oleva ajokone pidennetyllä takatelillä, molemmat kantavilla ns. kaivuriteloilla.

  Korjuunjälkeen panostaminen isonkauppakumpanin ja kokonaisurakoitsia toimesta oli merkittävä parannus aikaisempaan toimintan. Vastaavaa parannusta ja tason nostoa on aiemmin ollut havaittavissa vain Mhy:n korjuupalvelussa täällä Itä- Suomessa.

 4. Tosiaan aika järeää ensiharvennusmetsää.

 5. metsä-masa

  Kuusikuvioidn kohdalta kemera mahdollisuus meni ohi !

 6. Taisi mennä toinen harvennuskin ohi!

 7. Kuusen kesähakkuussa saisi olla talvikelejä leveämpi ajoura. Liian läheltä puuta pyörät ovat menneet kuvassa vasemmalla. Juurivaurio tullut?

 8. Gla

  Ilmeisesti poistuma muodostui alle jääneistä, kitukasvuisista kuusista. 55 m3 olisi muuten aika vähän noin järeään puustoon. Tosin jos jäävän puuston määrä vaihtelee 650…1000, yksi kuva ei taida kattavaa käsitystä kohteesta antaa.

 9. Tuollaisen harvennuksella tuhotaan loppupuustoa aivan turhaan. kokonaan uudistus olisi ollut paikallaan. Olisi kunnon tilinkin saanut. Nyt lahjoitti hyvää tavaraa puoli-ilman.

 10. metsä-masa

  Kyllä tällä hakkuulla korjaillaan aiempia metsähoidon puutteita virheitä. Harvennus yhtenä samana lohkona oli kumminkin kokeilu kesäkorjuun onnistumisesta, joka toteutui hyvin kesäkorjuussakin.

  MT:n kuvio, jota oli n. 2 /3 osaa pinta-alasta oli kuivaa kahteen suuntaan laskeva kumpare, josta en juuristo vaurioita löytänyt ja tuskin piilovaurioitakaan syntyi, koska päällä oli yhtenäinen pitävä havumatto.

  Kuusikon harvennuksessa tehtiin kompromissi, kuviolle vain yksi harvennus, puustosta suosittiin parhaiten kasvavia, elinvoimaisin ja teknisesti arvokkain puusto, tämä tietysti vaikutti kertymään m3 / ha. Parhaiten kasvavan valtapuuston kasvu ja järeytymis nopeus on 4-6:n kertainen alemman latvuskerroksen puustoon verrattuna.

  OMT:n kuviolla varsinkin koivu oli menettämässä elävää latvustaan ja oli riukumaista raippaa, jota tosin ennakkoraivauksessa poistettiin. Määrämitta 3:n kuidun mittana vaikutti myös kokonaispoitumaan.

  Huomioita kuusikon kesäkorjuusta: Kuusiharvennuksen onnistumista tulisi arvioida maastossa ja hakkuutähde aina pääosin harvennusuralle. Kesäkorjuun etuja on valoisat yöt, koneiden saatavuus ja rauhallisempi korjuunrytmitys, nämä olisi asioita joista kaikki hyötyisi.

  ps, mokasin lisäkuvat, olisi nähtävästi piänyt muokata niitä !

 11. Vielähän tuo järeytyy jos pysyy pystyssä. Senhän näyttää aika.

 12. Gla

  Ei tuo minustakaan pahalta näytä. 20 vuotta kasvatusta ja tilanteen tarkastelu uudestaan.

 13. metsä-masa

  Metsä-masan suunnitelma on arvioitu aivan oikein, 6-8 cm:n lisäkasvu kun saadaan / runko silloin on aika tuoda puut laanille. Pystyssä pysyminen on hieman tuurissaan, sen varmistaminen tässä vaiheessa on myös hankalaa, muuten kun toivomalla myrskyilta ja lumituhoilta vapaita vuosia ja pitämällä metsävakuutus voimassa.

  Korjuukalusto työmaalla oli keskiraskaita, varustettuna kesäkorjuuta varten kantavilla teloilla. Nykytekniikka antaan mahdollisuuden motokuljettajan varoittaa ajokoneen kuljettajaa epävarmasti kantavista maason kohdista piirtämällä ko. uralle siitä varoittava viesti uraverkosto karttaan.

  Tällä kertaa ison sellujätin korjuupalvelu toi tosiaan palvelua myös metsänmyyjälle asiallisesti toimivan korjuuyrittäjn ja korjuuesimiehen toimesta !

 14. ”Tuollaisen harvennuksella tuhotaan loppupuustoa aivan turhaan. kokonaan uudistus olisi ollut paikallaan. Olisi kunnon tilinkin saanut. Nyt lahjoitti hyvää tavaraa puoli-ilman.’
  Ton Jesun kommentin jälkeen ymmärrän miten Jesu pystyy tekemään 4-5 kauppaa vuodessa. Kunnon tileistä ehkä vähän eri mieltä.

 15. metsä-masa

  Nykyisen metsälain voimassa ollessa on täysin mahdollista hakata alue puhtaaksi ja lähteä uusilla taimilla liikkeelle, mutta tulevaisuutta kun ei tiedä, että oliko tämä viimeinen hintapiiikki tälle leimikolle. Omat kokemukset kumminkin puhuu vahvasti vielä arvo- ja jatkokasvatuksen puolesta.

  ” jees h-valta kyllä ymmärtääkin metsäasiat, mutta haluaa välillä leikitellä ja keventää meidän korjuuseen liittyviä mallinnuksia ” !

 16. ”Liian läheltä puuta pyörät ovat menneet kuvassa vasemmalla. Juurivaurio tullut?” Kyllä tuo on kanto,lumppi tai latvuspökäle.
  Ilman muuta ja Jeessistä huolimatta oikea toimenpide.

 17. metsä-masa

  Aina kesäkorjuussa kannattaa sopia hakkuutähteiden puimissta urille. Urille puinti on nähtävästi tottumis- ja asenne kysymyys hakkaajilla, hyvin helposti kuulee sanottavan, että puomin alle puinti olisi nopeampi tava edetä palstalla, mutta silloin työmaan kokonaiskuva hakkuunjälkeen voi olla puutteellinen.

  Kokonaisuutena n.6 ha:n kuusikuvio onnistui käytännössä ilman juuristovaurioita, tasainen ilman kivikoita oleva 650 r / ha antaa jo ajourallekin tilaa nennä systemaattisesti max. uraväliä käyttäen.

  Sekametsä kuvio 2,5 ha uraväli oli n. 4,5 m, joka riitti keskiraskaille Deeren koneille, vaikkakin telavarustus oli ns. kantava telamalli, runkoluvuksi kuviolle jäi n. 1000 r / ha.

 18. suorittava porras

  Väitän ,että puomin alle puimalla aiheutetaan vähemmän vaurioita verrattuna uran yli puintiin. Havunipun voi nostaa sinne ,missä juuria tarvitsee suojata. Palstan sisäiset rungon vetämisestä johtuvat runkovauriot jäävät minimiin ,kun koko karsintalinja on näkyvissä. Sivuttain uran yli puitaessa jää katvealueita ,jolloin nirhaumia jääviin puihin syntyy väkisin. Pilkka syntyy silloinkin ,kun puu törmää karsittaessa toisen puun katveessa olevaan runkoon. Puomin alle puiminen on tehokkain ja vähiten vaurioita aiheuttava käsittelymenetelmä. Pikku Deeressä ei vain ehkä puhti riitä kannattelemaan runkoa riittävän kaukana koneesta. Sillä on pakko vedellä rungot uran yli.

 19. metsä-masa

  Tähän kuusikon kesäkorjuu tapahtumaan ja tarinan olen tuonut esille niitä onnistumisen kannalta oleellisia mäkemyksiä ja ehkä uskonvahvistustakin siihen, että keskikesällä voi toteuttaa turvallisesti harvennus- ja väljennyshakkuita kuusivaltaisilla alueilla.

  Vinkit palvelee tietenkin paremmin niitä, jotka ovat uusia metsänomistajia ja tekevät puukauppaa harvemmin. Minuakin yllätti myönteisesti isomman koneyrityksen toiminta, joka teki korjuutyötä kokonaisurakkana työnantajalleen. Koneyrityksen korjuuesimies helpotti lähinnä moton kuljettajan töitä valmistelemalla työmaan toteuttamista varten.

  Puukauppa neuvottelun aikaan kannattaa sopia kaupan lisäehdot, laaninpaikat, kokoojaurat, erikoismitat, metsähylky, urahavutus ja ym. kaupan onnistumiseen vaikuttavat asiat, kuljettajalta ei voi enää vaatia lisätöitä !

Puukauppa Puukauppa

Artikkelit

Kuvat