Työmaa

Syöksyvirtaus teki 0,3 ha:n aukon 2006. Istutin kuusentaimet 2007. Myyrät söivät niistä valtaosan talvella 2008. Istutin uudet taimet 2008. Myyrät söivat melkein kaikki taimet talvella 2009. Istutin uudet taimet 2009. Sitten alkoi perkaustyöt. Vattua ja pusikkoa perkasin kaikkiaan 5-6 kertaa, jottei taimet menehtyisi. Sen jälkeen ovat hirvet huolehtineet perkauksista syömällä vattukasvustoa kunnes perkasin syyskuussa 2017
Esimerkki pienaukosta, johon ei tulisi jk-opeilla kunnon metsää

Kommentit (5)

 1. ”Ahkeruus kovankin onnen voittaa”.

 2. Tutkimukset ja omat havainnot kyllä kertovat ihan toista. Istutetut taimet menestyvät kyllä vaihtelevasti.

  Itse en istuta pienaukkoja tai kaistaletta uudelleen, mikäli aikaisempi istutus on epäonnistunut, enkä varsinkaan perkaa rauduskoivikkoa pois, jos sellainen on syntynyt.

  Lopputuloksena on meillä ollut harva istutuskuusikko rauduskoivikon seassa ja erittäin tiheä luontainen kuusikko alempana jaksona. Näin metsän voi kehittää kaksijaksoiseksi.

  Maaseudun tulevaisuudessa oli taannoin artikkeli pienaukoista, juttu löytyy varmaan vielä netistä.

 3. Tuossa aukossa oli aika paljon vattua. Minun havaintojen mukaan ne vattupuskat eivät tuota muuta kuin marjoja. Ei niiden sekaan synny edes koivun taimikkoa. Jossain paikoin ei ollut vattua. Sinne kasvoi monipuolinen pusikko. Ei juurikaan rauduskoivua vaan kaikkea muuta.

  Vaikka koivu kasvaakin aluksi kuusta nopeammin, niin sitä pitää kasvattaa harvassa ja keskikuutiohinta on pieni, joten tulos ei välttämättä erityisen hyvä, kun trendi näyttäisi olvan enemmänkin havupuuhun.

  Mielestäni täydennysistus on järkevä, jos sillä saa täydennettyä jonkin paikallisen tuhon, vaikka myyrän tai tukkimiehentäin syömät taimet. Myöhemmin nimittäin tulee ongelmia aukkoisuudesta. Jos kuusia on vaikka 1200 kpl/ha suht tasaisesti, niin täydennysistutus ei ehkä ole kannattava.

 4. Niin, vähän kasvu paikasta riippuu, mitä sinne kasvaa, hoitamattomia uudistusaloja kun olen tässä nyt yrittänyt viime vuosina hoidella, niin kaikki alat ovat metsittyneet, vaikka viljely olisi epäonnistunut.

  Nopeakasvuisen koivun osuus on suuri mt pohjilla ja OMT pohjalla leppä on koivun ohella uudistunut hyvin. Ja kuusi tulee luonnollisesti vähän myöhemmin.

  Vt pohjilla on sitten mänty Koivu kuusi sekataimikoita tai puhtaita männiköitä, onneksi on aikanaan jätetty siemenpuita.

  Uudistusalat meillä aika pieniä, eli reunametsän sisennystä on.

 5. Sitten on uusimmat uudistus alat, jotka istutimme kuuselle muutama vuosi Sitten, 0.3ha ja 1 ha.

  Aikamoinen vadelma pöheikko on ja lehtipuissa on hirven syöntiä aika paljon. Että hieman näyttää epävarmalta lehtipuuston menestys vielä, mutta täytyy tarkkailla tilannetta. Kuuset on hyvässä kasvussa.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat