Äänekosken biotalouskeskittymä kiinnostaa eurooppalaisia yrityksiä

Alueella pyritään kehittämään eri yritysten välistä yhteistyötä raaka-aineiden hankinnassa ja infrastruktuurin hyödyntämisessä.

Äänekosken biotalouskeskittymä kiinnostaa ulkomailla asti. Siellä aloitettiin helmikuussa Plänet B -hanke, jonka tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja parantaa biotalouden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Pohdittavana on ollut se, kuinka eri toimialojen yritykset voisivat hyödyntää yhdessä alueen raaka-aineita ja teknisiä rakenteita. Tähän mennessä on kartoitettu vaihtoehtoja puuraaka-aineen ja tuotannon sivuvirtojen käytölle, jalostustuotteiden tuottamiselle sekä palveluiden tuottamiselle.

Keskiössä ovat Metsä Groupin biotuotetehdas ja alueen muut yritykset.

Hanketta vetävät Metsä Group, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Äänekosken kaupungin omistama Ääneseudun Kehitys, Keski-Suomen liitto ja Varma. Hankkeen aikana on luotu yhteyksiä lukuisiin yrityksiin Suomessa ja Euroopassa.

”Mielenkiinto Äänekoskella jo olemassa olevaa ja edelleen kehittyvää maailmanluokan biotalouskeskittymää kohtaan on ollut todella suurta. Jatkamme kesän ja alkusyksyn aikana yli 80 yrityksen kanssa keskusteluja, joissa selvitämme yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten kesken sekä kehitämme Plänet B:n toimintamallia tänne sijoittuvien yritysten tarpeiden mukaisesti”, kertoo Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund.

Tarkempia tietoja mahdollisista ulkomaisista yhteistyökumppaneista ei ole vielä julkaistu.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa