Bioenergia: 2020-luvulla lämmöntuotantoon tarvitaan lisää energiapuuta

Hiilineutraalius edellyttää hallittua siirtymää, Bioenergia ry korostaa.

Rinteen hallitus on linjannut, että Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se edellyttää fossiilisen energian käytöstä syntyvien päästöjen vähentämistä ja riittäviä hiilinieluja.

Bioenergia ry kertoo olevansa hallituksen haasteeseen valmis, mutta korostaa hallitun siirtymän tärkeyttä.

Kotimaisten polttoaineiden osalta hallituksen tavoite tarkoittaa sitä, että bioenergian käyttö kasvaa hallitusti samalla kun turpeen vähenee. Eduskunta päätti kieltää kivihiilen energiakäytön vuodesta 2029 lähtien, joten on nähtävissä, että Suomen energiatuotantoon tarvitaan 2020-luvulla merkittävästi lisää energiapuuta, uusista lämmöntuotantoteknologioista huolimatta, järjestö arvioi.

Energiaturpeen kysyntä on jo laskussa. Mikäli sen käyttö yritetään lopettaa liian nopeasti, uhkaa energiapuun kysyntä kasvaa myös liian nopeasti..

”Olennainen kysymys on, miten hallittua siirtymää voidaan edistää. Siihen on olemassa useita erilaisia ja toisiaan täydentäviä keinoja, mutta tärkeintä on poliittisen ohjauksen osalta vakaa, ennakoitava ja markkinaehtoinen investointiympäristö”, Bioenergia ry:n toimitusjohtjaja Harri Laurikka toteaa.

Järjestön mukaan hallitussa siirtymässä esimerkiksi bioenergian tarjontaa edistetään ja sitä tuotetaan sivuvirroista. Olennaista on myös, että bioenergian kestävyysvaatimukset kehittyvät ennakoidusti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm