Bioenergia ihmettelee päästöselvitystä

Etujärjestö kummastelee Bios-tutkimusyksikön julkaiseman selvityksen lähtökohtia ja virheitä.

Bioenergia ry torppaa Bios-tutkimusyksikön selvityksen hiilineutraalista kaukolämmön tuotannosta. Joulukuussa julkaistun, konsulttitoimisto Valorilla teetetyn selvityksen mukaan biolämpölaitokset eivät vähentäisi ilmastopäästöjä Helsingissä.

Bioenergia ry:n mukaan selvityksessä on kaksi arveluttavaa lähtökohtaa: Toisaalta katsotaan, että vaihtoehtoja tulisi tehdä piipunpään päästöjen mukaisesti, eikä oteta huomioon IPCC:n ohjeistuksia asiassa. Lisäksi katsotaan, että ilmastonmuutoksen kannalta relevantti ajanjakso on seuraavat 10–20 vuotta, mutta sen jälkeisellä ajalla ei ole merkitystä.

”Nykyiset ja tulevat sukupolvet tekevät ilmastotoimia myös vuosisadan loppupuolella. Politiikka ja investoinnit, jotka lyhyellä aikavälillä vähentävät päästöjä – mutta lisäävät niitä pitkällä aikavälillä – eivät ole kestäviä”, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Hänen mukaansa ajatus, että uusiutuvan bioenergian käyttö olisi ilmaston kannalta haitallisempaa kuin fossiilisen kivihiilen, on vaarallinen virhekäsitys.

Selvityksessä on myös virheitä. Päästöjä vertailtaessa biomassan polton lukuarvoina on käytetty puun pienpolton hiukkaspäästömäärää, jota on verrattu kivihiilen polttoon suuressa laitoksessa. EU:n teollisuuspäästödirektiivi asettaa kuitenkin puun käytölle suuressa laitoksessa kivihiiltä tiukemmat päästörajat. Lisäksi puun käytön päästöt on laskettu selvityksessä kahteen kertaan, sekä maankäyttösektorilla että energiasektorilla.

Helsingin energialaitos Helen suunnittelee parhaillaan uusien biolämpölaitosten rakentamista Helsinkiin. Näillä on tarkoitus korvata nykyisiä kivihiilivoimaloita. Valtioneuvosto on linjannut, että kivihiilen käytöstä luovutaan vuoteen 2029 mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit