Eduskunta lisäämässä kemeran myöntämisvaltuutta

Lisäksi valtiovarainvaliokunta edellyttää maa- ja metsätalousministeriön ryhtyvän toimiin hakumenettelyn sujuvoittamiseksi ja määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi.

Kemeran toimeenpanosta huolestunut eduskunnan valtiovarainvaliokunta on päättänyt kasvattaa kemeran myöntämisvaltuutta 30 miljoonalla eurolla tälle vuodelle. Myöntämisvaltuutta on näin ollen tänä vuonna käytössä yhteensä 88 miljoonaa euroa.

Tämä tarkoittaa, että taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tukihakemusten hyväksyntä jatkuu keskeytyksettä, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan.

”Meillä on hakemuksia odottamassa hyväksymistä 25 miljoonan euron edestä. Nyt niitä päästään hyväksymään, muuten ne olisivat siirtyneet seuraavalle vuodelle”, asiantuntija Yrjö Niskanen Metsäkeskuksesta kertoo.

Metsäkeskus aikoo siirtää myöntämisvaltuutta taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon toisista työlajeista, jotta töiden hyväksyntää voidaan jatkaa läpi kesän.

Maa- ja metsätalousministeriön tietyille työlajeille asettamaa hakusulkua ei lisävaltuus kuitenkaan kumoa. Valiokunta pitää kuitenkin välttämättömänä, että maa- ja metsätalousministeriö käynnistää nopealla aikataululla muutosten valmistelun hakumenettelyn sujuvoittamiseksi ja määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi. Näin keskeytetty hakemusmenettely voitaisiin avata hallitusti heti, kun se on mahdollista. Asetusten muuttaminen vie kuitenkin aikaa, eikä Niskanen usko sulun vielä syksyllä päättyvän.

Valiokunnan vaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, että kemeran tukiehtoja pitää muuttaa. Niskasen mukaan ongelmallinen on ollut nuoren metsän hoidossa korkea puun läpimitta, mikä on tarkoittanut, että tukea on ohjautunut kuitupuumetsiin.

”Jos läpimittaa lasketaan, tuki ohjautuisi paremmin risukkoihin ja energiapuulle”, Niskanen toteaa.

Myöntämisvaltuuden lisäys vahvistuu, jahka eduskunta päättää lisäbudjetista tällä viikolla.

METSÄLEHTI