Elokuun hakkuut viime vuoden tasolla

Yksityismetsissä hakkuut vähenivät viime vuodesta. Teollisuuden omissa ja valtion metsissä hakkuut sen sijaan lisääntyivät voimakkaasti.

Tämän vuoden elokuussa hakattiin teollisuuspuuta kuusi miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli yhtä suuri kuin vuotta aikaisemmin ja kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin.

Tukkipuuta hakattiin 2,8 ja kuitupuuta 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Verrattuna edellisen viiden vuoden keskiarvoon tukkipuun hakkuumäärä oli 12 prosenttia ja kuitupuun neljä prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä korjattiin teollisuuspuuta 4,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtionmetsien hakkuumäärä oli 1,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Energiapuuta korjattiin 941 000 kuutiometriä, mikä 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Karsittua rankaa ja kokopuuta oli noin puolet korjatusta energiapuusta.

Tammi-elokuussa teollisuuspuuta oli hakattu 39,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli neljä prosenttia vuodentakaista ja kaksi prosenttia edeltävän viisivuotisjakson hakkuiden keskiarvoa pienempi.

Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuuta oli hakattu seitsemän prosenttia enemmän ja kuitupuuta kahdeksan prosenttia vähemmän.