Rauman sahan koekäyttö päättyi, moderni sahalaitos pyörii nyt kolmessa vuorossa

Vuotuinen Suomesta hankittavan mäntytukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota.

Metsä Groupin Rauman saha on siirtynyt tuotannollisesta koekäytöstä jatkuvaan sahatavaran tuotantoon, yhtiöstä kerrotaan. Tuotanto pyörii nyt kolmessa vuorossa.

Sahalla on käytetty uudenaikaisia teknisiä ratkaisuja, minkä ansiosta esimerkiksi toimintaa ohjataan yhdestä keskusvalvomosta ja sahatavara kulkee jalostuslinjalla ilman manuaalisia työvaiheita.

Sahan vuosituotantokapasiteetti on 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa, ja vuotuinen Suomesta hankittavan mäntytukin käyttö on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Raumalla tuotettu sahatavara myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Uusi saha on tuonut Raumalle 100 uutta työpaikkaa, minkä lisäksi saha työllistää arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset olivat noin 1 500 henkilötyövuotta.

Saha on rakennettu saman konsernin sellutehtaan viereen. Näin saadaan puuraaka-aine tehokkaasti hyödynnettyä.

”Sahan raaka-aineena käytetään tukkipuuta. Sahatavaran valmistuksessa syntyvät kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana ja hake sellun raaka-aineena. Sellutuotannossa syntyy bioenergiaa, jota hyödynnetään sahalla ja loppu myydään integraatin ulkopuolelle. Tämä investointi mahdollistaa tulevaisuudessa sekä Rauman sahan että sellutehtaan toiminnan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita”, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Rauman sahan rakennustyöt aloitettiin keväällä 2020 ja investoinnin arvo on noin 260 miljoonaa euroa. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa.

Lisää aiheesta: Monen kysymyksen supersaha

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut