Ensi vuonna käynnistyy uusi metsävaratiedon keruukierros, käytössä uudistettu menetelmä

Uuden inventointimenetelmän pitäisi tuottaa entistä tarkempaa tietoa puustosta.

Suomen metsävarojen kaukokartoitukseen perustuva inventoinnin ensimmäinen kierros saadaan valmiiksi ensi vuoteen mennessä. Vuonna 2020 aloitetaan jo uusi kierros – tarkoitus on kartoittaa koko maan metsät kuudessa vuodessa. Inventointiohjelmaa vetää Maanmittauslaitos, sitä valmistelemassa on myös Suomen metsäkeskus.

Uudella kierroksella inventointimenetelmä muuttuu. Laserkeilauksen pistetiheyttä nostetaan, mutta ilmakuvauksen ominaisuudet säilyvät ennallaan. Maastossa mitataan nykyisten ympyräkoealojen lisäksi myös suurempia puukarttakoealoja.

”Puukarttakoealoilla jokaisen puun sijainti määritetään tarkasti. Tällä mittausmenetelmällä puustotulkintaan saadaan muodostettua suurempi määrä aineistoa ja tarkkuuden odotetaan paranevan”, asiantuntija Juho Heikkilä Metsäkeskuksesta kertoo.

Uuden menetelmän ansiosta puustotietojen ennakoidaan tarkentuvan. Toiveissa on, että puuston järeydestä, puulajisuhteista sekä varttuneiden taimikoiden puustosta saadaan entistä käyttökelpoisempaa tietoa. Sen avulla voidaan arvioida metsän kasvua, hakkuumahdollisuuksia ja hoidon tarvetta nykyistä paremmin.

Uutta menetelmää pilotoidaan tänä kesänä liki miljoonalla hehtaarilla Padasjoella, Pieksämäellä ja Valtimolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit

Kuvat