Etelä-Hämeessä asetettu uudet hirvitavoitteet, kantaa pienennetään vain osalla alueesta

Riistaneuvoston mukaan tavoitteesta päätettäessä on pyritty ottamaan huomioon sekä hirvieläinten aiheuttamat vahingot että riistataloudelliset hyödyt.

Etelä-Hämeen alueellinen riistaneuvosto on päättänyt hirvikantatavoitteista toimialueellaan. Tavoitteeksi asetettiin 2,5–3 hirveä tuhannella hehtaarilla kaikilla kolmella hirvitalousalueella. Tavoite asetettiin vuosille 2021–2023.

Tämä tarkoittaa, että hirvikantaa pienennetään vain EH1-hirvitalousalueella (Helsinki-Tampere moottoritien länsipuolinen alue Etelä-Hämeessä). Siellä kanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan nykyisin 3,2 yksilöä 1 000 hehtaarilla. Muilla alueilla EH2 ja EH3 (moottoritien itäinen puoli) nykyiset kannat ovat 2,7 ja 2,9 eläintä 1 000 hehtaarilla ja asettuvat siten tavoitehaarukkaan.

Riistaneuvosto päätti myös valkohäntäpeuran tavoitetiheyksistä. Alueella EH1 tavoitteeksi asetettiin 19–25 peuraa, EH2:n tavoite on 10–14 peuraa ja EH3:n 7–11 peuraa 1 000 hehtaarilla. Valkohäntäpeurakantaakin on pienennettävä vain alueella EH1.

Valkohäntäpeuran osalta tavoitteet asetettiin kuitenkin vain vuodeksi. Niitä tarkastellaan uudelleen jo ensi keväänä.

Riistaneuvosto korostaa, että tavoitteesta päätettäessä on pyritty ottamaan huomioon sekä hirvieläinten aiheuttamat vahingot että riistataloudelliset hyödyt. Asian tiimoilta on kuultu sidosryhmiä, muun muassa metsäalan järjestöjä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat