Luke ja LUT: Etelä-Savon energiahuoltovarmuudessa parannettavaa

Puun lisääntyvä käyttö energialaitoksissa on luonut tarpeen kehittää koko energiapuun hankintaketjua.

Etelä-Savossa energia tuotetaan pääosin metsästä saatavalla biomassalla. (Kuva: LUT-yliopisto)
Etelä-Savossa energia tuotetaan pääosin metsästä saatavalla biomassalla. (Kuva: LUT-yliopisto)

LUT-yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat tutkineet, miten Etelä-Savon energialaitokset voivat varmistaa nykyistä paremmin puupolttoaineiden saatavuuden. Selvitys auttaa kohottamaan koko maakunnan energiahuoltovarmuutta.

Tutkimuksessa selvitettiin energiapuun ja muiden energialähteiden riittävyyttä Etelä-Savossa ja tarkasteltiin laajempaa puupolttoaineen logistiikkaketjua.

”Näin pystytään varmistamaan tehokkaat toimitukset kulutuksen mukaan ja huoltovarmuuden takaamiseksi”, sanoo LUT-yliopiston projektipäällikkö Jarno Föhr.

Puun lisääntyvä käyttö on luonut tarpeen kehittää koko energiapuun hankintaketjua ja siihen olennaisesti liittyviä puupolttoaineterminaaleja. Tutkimuksen mukaan Etelä-Savossa tarvitaan suuria, keskitettyjä syöttö- ja murskausterminaaleja kaupunkien lähelle ja pienempiä välivarastoterminaaleja muihin kuntiin.

Tutkimuksessa kerätty tieto on arvokasta energialaitoksille mutta myös metsänomistajille ja koneyrittäjille.

Jos hakkuumääriä halutaan nostaa, niin korjuu- ja kuljetuskustannukset kasvanevat etenkin energiapuun osalta. Luken tutkija Arto Haaran mukaan tämä voi tehdä kilpailevista energialähteistä entistä houkuttelevampia energialaitoksille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa