EU-komissio haluaa EU:n johtavaksi luonnon monimuotoisuuden edistäjäksi

Komissio julkisti Green Deal -ohjelmansa. Lainsäädäntöehdotukset ovat luvassa ensi vuonna.

EU-komissio haluaa nostaa EU:n edelläkävijäksi myös luonnon monimuotoisuuden edistäjänä. Komissio julkisti tänään Green Deal- eli vihreän ohjelmansa.

Tässä vaiheessa kysymys on vasta suuntaviivoista, varsinaiset lainsäädäntöehdotukset ovat luvassa ensi vuonna. Biologista monimuotoisuutta koskevan strategian on tarkoitus valmistua maaliskuuhun mennessä.

Osana ohjelmaa komissio aikoo uudistaa metsiin ja maatalouteen liittyvän ohjauksen tukemaan ilmasto- ja luontotavoitteita. Tämä ehdotus on luvassa helmikuun lopulla.

Komissio antaa ehdotuksensa EU:n ilmastolaista maaliskuussa ja kesällä suunnitelman EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen päivittämisestä vähintään 50 prosenttiin. Kesäkuussa 2021 komissio esittelee suunnitelmansa päästökaupan uudistamiseksi ja laajentamiseksi

.”Komission esitys on hyvä pohja jäsenmaiden ja parlamentin keskustelulle tulevaisuuden Euroopasta. On tärkeää, että politiikkatoimet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Ilmaston lämpeneminen on rajattava 1,5 asteeseen”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat