EU-komissio: Korona ei saa hidastaa monimuotoisuustyötä

Komissio haluaa 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista suojelun piiriin.

Koronakriisi ei saa merkitä paluuta vanhoihin vahingollisiin käytäntöihin, todetaan EU-komission tänään julkaisemassa Euroopan luonnon monimuotoisuuden strategiassa. Sen keskeinen viesti on, että toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi tulee kiirehtiä.

Tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2030 mennessä kasvattamalla suojelualueiden osuus 30 prosenttiin EU:n maa- ja merialueista. Lisäksi vähintään kolmasosan suojelualueista, siis kymmenen prosenttia koko pinta-alasta, sekä kaikkien aarniometsien tulisi olla tiukan suojelun piirissä.

Suomen metsistä on tällä hetkellä tiukasti suojeltuja noin yhdeksän prosenttia.

”On välttämätöntä, että lisäämme yhdessä luonnon monimuotoisuustavoitteiden vaikuttavuutta Euroopan laajuisilla politiikkatoimilla, jotka samalla edistävät yhteiskunnan rakenteellista muutosta kohti vähähiilisyyttä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo.

EU:n biodiversiteettistrategia on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa eli niin sanottua Green Dealiä.

MTK ilmoitti tuoreeltaan olevansa huolissaan maa- ja metsätalouteen sekä biotalouteen liittyvien näkökulmien kapeudesta.

”Strategiassa esitetyt keinot ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään, eivät MTK:n mielestä ole suomalaisen maa- ja metsätalouden tai maanomistajien kannalta tasapainoisia eivätkä hyväksyttäviä”, MTK:n tiedotteessa todetaan.

Metsäteollisuus ry oli samoilla linjoilla.

”Ehdotetuissa toimenpiteissä ei ole huomioitu jäsenmaiden erityispiirteitä, eikä metsien taloudellista ja sosiaalista merkitystä. Strategian kirjauksilla komissio astuu vahvasti kansallisen metsäpolitiikan tontille.”

Sen sijaan Suomen luonnonsuojeluliitto pitää strategiaa hyvänä avauksena, joka tulee ottaa huomioon myös kotimaisessa suojelutyössä.

Lisätty Metsäteollisuus ry:n kommentti klo 15.53

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat