EU rahoittaa suomalaistutkimusta metsien kestävyyden turvaamiseksi

Pohjois-Karjalassa yritetään luoda uusi menetelmä kaarnakuoriaisten aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi.

Suomalaiset ovat näkyvästi mukana Euroopan unionin rahoittamassa hankkeessa, joka tuo yhteen 31 johtavaa metsätalouteen, ekologiaan ja ilmastonmuutokseen keskittyvää eurooppalaista ja kiinalaista asiantuntijaorganisaatiota kaikkiaan 14 eri maasta.

Viime vuonna alkanut hanke jatkuu vuoteen 2027 saakka. Suomesta mukana ovat tärkeää roolia näyttelevä Itä-Suomen yliopisto sekä Euroopan metsäinstituutti, BITCOMP, Suomen Metsäkeskus ja Green Estates Finland.

Suomalaiskumppanien tavoitteena on suunnitella ilmastonmuutokseen sopeutuvia metsänkäyttöratkaisuja sekä innovatiivisia biotalous- ja hallintamalleja, joiden avulla voidaan edistää metsien ja metsäbiotalouden kestävyyttä ja muutoskestävyyttä tulevaisuudessa.

” Tavoitteenamme on varmistua siitä, että oikeita puulajeja istutetaan oikeisiin paikkoihin ja oikeita käyttötarkoituksia varten, mikä edistää metsäekosysteemien muutoskestävyyttä ja kykyä tarjota turvaa myös tuleville sukupolville entistä epävarmemmissa ilmasto-oloissa”, professori Frank Berninger Itä-Suomen yliopistosta toteaa.

Pohjois-Karjalassa hankkeen tarkoituksena on luoda uusi menetelmä kaarnakuoriaisten aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi.

Eco2adapt-hankkeessa tutkijat pyrkivät kartoittamaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä sekä turvaamaan muutoskestävyyttä metsänhoidossa ja metsätaloudessa.

 

Kommentit (1)

  1. Pyyntipuukasat tuoreesta kuusesta huhtikuulta kesäkuun loppuun 100 m välein on tarpeeksi hyvä menetelmä kirjanpainajatoukkien keräämiseksi pois.

    Kuusituulenkaadot pitää kerätä pois keväällä ja kesätuulista tulleet elokuussa.

    Voi kun tutkimuksilla selvittäisivät järeiden, tuuhealatvuksisten, nopeakasvuisten ja vaimakkaiden valtapuiden harvassa (400 r/ha ja kun puut yli 800 l, sitten 200 r/ha) kasvatusta pidennetyssä kiertoajassa.

    Näin saadaan yhtä paljon tai enemmän motteja kuin tiheissä ryteiköissä, mutta paljon terveempi, kauniimpi metsä ja yli 2-kertainen taloustulos.

    järkevät metsänomistajat viljelevät jo nyt 2-3 vyöhykettä perinteisiä eteläisimmillä alkuperilla ja alkavat istuttaa myös eteläisiä lehtipuita kuten amerikan seljaa tai tammea.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat