Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta on hyväksynyt metsästrategian

Äänestystulos jakautui 30 puolesta, 2 vastaan. Kymmenen äänesti tyhjää.

EU:n metsästrategia on saanut maatalousvaliokunnan hyväksynnän. Luonnostekstissä huomioidaan EU-alueen metsien monimuotoisuus ja esitetään kestävää metsänhoitoa, jota kehitetään yhteistyössä metsänomistajien kanssa.

Strategiapaperissa tunnustetaan metsien moninainen rooli sekä ekosysteemipalveluiden että työpaikkojen tuottajana ja ilmastonmuutoksen lieventäjänä. Mepit ovatkin vaatineet strategian tasapainoista, sekä luonnon että sosioekonomiset tekijät huomioivaa täytäntöönpanoa.

Teksti tunnistaa myös eroavaisuudet eri jäsenmaiden hallinto- ja metsänomistuskulttuureissa, sanotaan Euroopan parlamentin tiedotteessa. Energiaintensiivisiä materiaaleja korvaavien puutuotteiden käyttöä pitäisi paperin mukaan edistää kunkin jäsenmaan omien käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti.

Raportissa myös esitetään, ettei yhden puulajien metsiä tuettaisi EU-varoin, sillä monilajinen metsä on ilmastokestävämpi ja luontoarvoiltaan parempi.

Valiokunta äänesti kannastaan 12.7. Seuraavaksi strategiaa käsittelee täysistunto syksyllä, mahdollisesti syyskuussa

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat