EVA: Puoluekanta määrittää suhtautumista ilmastonmuutokseen

Vuonna 2006 perussuomalaisista 87 prosenttia piti ilmastonmuutosta aikamme suurimpana ympäristöuhkana. Nyt enää 31 prosenttia.

Suomalaisista 71 prosenttia katsoo, että ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn arvo- ja asennetutkimuksesta. Vastakkaista mieltä on 19 prosenttia vastanneista.

Kysymys on selvästi politisoitunut verrattuna aiempaan. Vielä vuonna 2006 perussuomalaisten kannattajista 87 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä. Nyt enää 31 prosenttia.

Keskustan, kokoomuksen ja RKP:n kannattajien keskuudessa ilmastohuoli on laantunut noin kymmenen prosenttiyksikköä 15 vuoden takaisesta, mutta on edelleen yli 70 prosentin tasolla. SDP:n (84 %), vasemmistoliiton (92 %) ja vihreiden (97 %) kannattajien ilmastohuoli on pysynyt likimain entisellä tasollaan.

Nuoret aikuiset ovat keski-ikäisiä huolestuneempia ilmastokysymyksistä ja korkeasti koulutetut enemmän huolissaan kuin matalammin koulutetut. Naiset pitävät ilmastokysymyksiä tärkeämpinä kuin miehet ja kaupungeissa asuvat tärkeämpinä kuin pienempien paikkakuntien asukkaat.

Väite, jonka mukaan pandemiakriisin jälkeen ilmastotavoitteista on tingittävä ja keskityttävä työllisyyteen, jakaa suomalaiset kahtia. 43 prosenttia on väitteen kanssa samaa mieltä, 45 prosenttia on eri mieltä. Näkemykset jakaantuvat äänestäjien oikeisto-vasemmisto-linjan mukaisesti

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat