Haastattelututkimus: Metsäalan olisi koulutettava lisää EU-osaajia

Selvityksen perusteella ehdotetaan Metsäalan EU-akatemia -koulutusohjelmaa.

Metsäalan asiantuntijat korostavat tarvetta kasvattaa alansa EU-osaamista ja ymmärrystä EU-päätöksenteosta sekä sen vaikutuksista kansalliseen metsäpolitiikkaan. Tuoreen haastattelututkimuksen mukaan kattava koulutusohjelma voisi laajentaa EU-osaajien joukkoa metsäalalla.

TTS Työtehoseuran tekemässä esiselvityksessä haastateltiin 22:ta metsäalan keskeistä toimijaa ja EU-asiantuntijaa. Tulosten perusteella ehdotetaan Metsäalan EU-akatemia -koulutusohjelmaa.

Haastattelujen perusteella tärkeimmiksi teemoiksi nousivat EU:n päätöksentekoprosessit, vaikuttamisen keinot ja EU-metsäpolitiikan ymmärrys.

”Monet haastatelluista näkivät lisäkoulutuksen olevan strateginen investointi metsäalan menestymiseen”, TTS Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala kertoo.

Koulutusohjelman tulisi palvella laajasti metsäsektoria, erityisesti henkilöitä, jotka vaikuttavat EU-asioissa. Vastaajat suosittelivat 2–3 päivän koulutusta täydennettynä verkko-opiskelulla ja mahdollisesti tutustumisjaksolla Brysseliin.

Kustannukset voitaisiin kattaa osallistujamaksuilla, mutta starttirahoitusta toivotaan metsäalan säätiöistä tai muista rahoituslähteistä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat