Hakkukertymä pieneni 73 miljoonaan kuutioon

Vuonna 2023 Suomessa käytettiin 91 prosenttia hakkuumahdollisuuksista. Energiapuuta korjattiin ennätysmäärä.

Tukki- ja kuitupuun hakkuukertymä pieneni viisi prosenttia. Energiapuuta sen sijaan korjattiin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Lähde: Luonnonvarakeskus
Tukki- ja kuitupuun hakkuukertymä pieneni viisi prosenttia. Energiapuuta sen sijaan korjattiin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Lähde: Luonnonvarakeskus

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin vuonna 2023 Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kaikkiaan 61,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Energiakäyttöön metsähakkeeksi ja pientalojen polttopuuksi korjatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi viisi prosenttia 11,4 miljoonaan kuutiometriin.

Kokonaisuudessaan hakkuukertymä eli metsäteollisuustuotteiden valmistukseen ja energiaksi hakatun runkopuun kokonaismäärä pieneni 72,7 miljoonaan kuutiometriin.

”Hakkuut alittivat edellisen vuoden lukemat kolmella prosentilla ja edeltävän viisivuotisjakson keskimääräisen tason kahdella prosentilla”, kertoo Luken yliaktuaari Jukka Torvelainen tiedotteessa.
Puuston kokonaispoistuma, joka huomioi metsään jäävän runkopuun sekä kuolleen puun määrän, oli 87 miljoonaa kuutiota. Se on kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja kaksi prosenttia alle edellisen viisivuotisjakson keskiarvon.

”Uutta runkopuuta kasvoi 104 miljoonaa kuutiometriä, joten puuston kokonaistilavuus suureni 17 miljoonalla kuutiometrillä”, laskee Torvelainen.

 

Maakuntien välillä isot erot

Luke laskee valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineiston perusteella suurimman ylläpidettävissä olevan aines- ja energiapuun hakkuukertymän. Kesällä 2023 julkaistun arvion mukaan se on vuosina 2019–2028 keskimäärin 79,8 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Vuonna 2023 tästä hakkuumahdollisuudesta käytettiin 91 prosenttia.

”Viimeisen viiden vuoden aikana koko maan runkopuun hakkuut ovat vaihdelleet vuosittain 86 ja 96 prosentin välillä ja olleet keskimäärin 92 prosenttia arvioiduista mahdollisuuksista”, kertoo Torvelainen.

Viime vuonna hakkuiden määrä ylitti suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymäarvion seitsemässä Etelä- ja Keski-Suomen maakunnassa. Lapissa hakkuumahdollisuuksista hyödynnettiin 76 prosenttia.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa