Hakkuu suunniteltu suuren petolinnun pesäpuun lähelle? – Ilmoitus tulossa

Tieto pesäpuista kulkee nyt paremmin Metsäkeskuksesta maanomistajille ja metsäammattilaisille.

Metsäkeskus ilmoittaa jatkossa maanomistajalle, metsänkäyttöilmoituksen laatijalle, hakkuuoikeuden haltijalle ja ely-keskukselle, jos suuren petolinnun pesäpuun välittömään läheisyyteen on suunniteltu metsänhakkuita.

Suuren petolinnun pesäpuu on aina rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla, jos pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä. Lisäksi PEFC- ja FSC-metsäsertifioinneissa edellytetään suurten petolintujen huomioimista riittävällä tavalla.

”Petolintuja koskeva suojelu ja velvoitteet eivät ole muuttuneet, vaan nyt tieto pesäpuista kulkee paremmin maanomistajille ja metsäammattilaisille. Käyttöön otettavalla ilmoitusmenettelyllä voimme välttää tilanteet, joissa pesiä tuhoutuu tiedonpuutteen vuoksi”, kertoo johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa Suomen metsäkeskuksesta.

Kun tiedossa oleva pesä on alle 500 metrin etäisyydellä metsänkäyttöilmoituksen alueesta, lähettää Metsäkeskus tämän ohjeen maanomistajalle, ilmoituksen laatijalle ja hakkuuoikeuden haltijalle.

”Jos petolinnun pesä on alle 50 metrin etäisyydellä metsänkäyttöilmoituksen alueesta, lähettää Metsäkeskus tiedot pesästä ja metsänkäyttöilmoituksesta myös alueelliselle ely-keskukselle, joka antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän ohjeen soveltamisessa kunkin pesän lähellä”, Saarimaa kertoo.

Suuret petolinnut, eli maakotka, merikotka ja kalasääski, ovat pesimä- ja pienpoikasaikaan herkkiä häiriölle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat